Keskustelu

Juankosken keskustan virallinen ääni Säyneisen koulu puretaan1.10.2020 12.26
Me kyllä hyväksyimme koulun lopettamisen ennen liittymistä Kuopioon. Tätä kuopiolaiset vaativat. He eivät tahtoneet ottaa vaikeaa asiaa itselleen.
Koulun me lopetimme, mutta emme hyväksy rakennuksen purkamista. Tällaista emme osannet koskaan kuvitellakaan. Teimme juuri ennen koulun lopettamista kalliin remontin. Koululla olisimme voineet vieläkin kokoontua. Siellä on liikuntasali ja hyvät tilat monenlaiseen toimintaan. Juankosken keskusta tukee Säyneisen koulurakennuksen säilyttämistä kaikin käytettävissä olevin keinoin.
Olemme ponnistelleet terveystalon ja vanhustentalojen säilyttämisen puolesta. Tässä olemme onnistuneet, samoin opettajain asuntolan olemme onnistuneet säilyttämään, vaikka rakennus on tyhjillään.
Mieluummin antaisimme purkaa nämä rakennukset ja säilyttäisimme koulun.

alan kolmas miesRe: Säyneisen koulu puretaan1.10.2020 18.34
Säyneisen purettavan koulun osalta on nyt hyvä muistaa se, kuinka New Stroms Oy ainoana aktiivisena Juankosken toimijana taisteli kynsin hampain nyt purkupäätöksen kohteeksi joutuneen koulun puolesta.

Koulun puolesta käyty taistelu käynnistyi sillä, että ehkä ensimmäisen kerran Juankosken historiassa, joku taho alkoi oikeasti selvittää sitä, oliko olemassa sellaisia järjellisiä syitä, että hyvässä kunnossa oleva kyläkoulu täytyy sulkea.

Laajassa selvityksessä kävi ilmi, että mitään taloudellisia, terveydellisiä tai opetuksellisia syitä Säyneisen koulun sulkemiselle ei ollut.

Itse asiassa selvityksestä kävi ilmi se, että Säyneisen kyläkoulun oikein lasketut opetuksen kustannuksetkin olivat kaikkein edullisimmat Juankosken vastaavista kouluista.

Kun vielä valtio osallistuu merkittävällä tavalla kuntien koulutuskustannusten tukemiseen, niin tämä vielä entisestään korosti Säyneisen hyväkuntoisen koulun jatkamista kouluna ja olisi mahdollistanut myöskin koulun ylläpitämisen muuna kyläyhteisön nourten ja vanhempienkin ihmisten elämää ja harrastustoimintaakin virkistävänä ja tukevana pisteenä.

NS:n selvittäessä Säyneisen koulun problematikkaa kävi ilmi sekin tosiseikka, että kunnissa valtiolta saatu koulukustannuksia koskeva säännöstö ei ole koulukohtaisesti korvamerkitty, vaan kunnille myönnettävä kokonaiskorvaus opetustyön hoitamisesta.

Koulukohtaisesti ja siis alueellisesti korvamerkitsemätön valtion varojen siirto kuntiin johtaa silloin tietysti siihen, että paikallisesti kunnissa voidaan aloittaa poliittinen kädenvääntö siitä, miten valtion myöntämiä rahoja ohjataan koulujen kesken.

Näin on jo vuosikymmeniä ollut myös Juankoskella, jossa erilaisilla poliittisilla intohimoilla on suosittu tai oltu suosimatta eri kouluja koskevaa keskustelua ja päätöksentekoa.

Säyneisen kyläkoulun tapauksessa Säyneisen koulun sulkemisessa oli kysymys vielä raadollisemmasta asetelmasta, kun Karttusen opettajaperheen etu asetettiin kylmästi Säyneisen koulua käyvien lasten ja heidän vanhempiensa legitiimien etujen edelle.

Kun vielä Erika oli saanut päähänsä ilman minkäänlaista asiallista selvitystä, että lasten koulutustyön keskittäminen on asukkaiden tasa-arvon ja myös kunnan kustannusten kannalta optimaalinen ratkaisu, niin on täysin selvää, että tällainen lautapäinen kunnallinen politikointi johtaa ensinnäkin kyläkoulujen sulkemiseen ja seuraavassa vaiheessa myös maaseudun autioitumiseen sekä lopulta kuntien itsehallinnon menetykseen.

Huolimatta News Stromsin tekemästä kunnallisvalituksesta Juankosken päättäjien silmät eivät auenneet, vaan entistä kiivaammin päättäjät hyökkäsivät NS:n kimppuun Kangasveijarin johdolla.

Koulun sulkemista perusteltiin tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä ja Karttusten toimesta vielä agitoitiin fiktiivinen homekampanjakin, jotta Säyneisen koulu varmasti saadaan suljettua ja vähenevät panostukset ohjattua Muuruvedelle.

Kun vielä samaan aikaan Juankoskella kuntapäättäjät lainvastaisesti tukivat jopa tilapäisellä 10 milj. EUR:n lainanotolla sitä, että laittoman kunnan myöntämän takauksen avulla maksettiin konkurssitilassa olevan Premium Boardin lainoja Handelsbankenille suoraan kunnan kassasta selvää rahaa pelkästään esim. vuonna 2013 lähes 5 milj. EUR:a, niin ei ole mikään ihme, että pieni kunta oli talousvaikeuksissa.

Juankoskella olikin ajateltu, että Premium Boardin laiton tukeminen, vaikka se ei juurikaan kartonkia edes tehnyt, oli jostain syystä kuitenkin pääasiallinen kunnan ja sen veronmaksajien tehtävä.

Odotetusti NS:n tekemä kunnallisvalitus ei pysäyttänyt Säyneisen kyläkoulun sulkemishanketta, vaan hallinto-oikeus hylkäsi NS:n tekemän perusteellisesti erinomaisen hyvin laaditun kunnallisvalituksen.

HAO antoi NS:lle kuitenkin oikeuden valittaa asiasta vielä KHO:een, mutta perehdyttyään HAO:n päätökseen NS katsoi, että Suomessa on näköjään tehty sellainen poliittinen yleisharkinta, jota käytäntöä monissa kunnissa etenkin kepuloiset, demut ja valitettavasti myös kokoomus ovat olleet vuosikymmeniä edustamassa, että kaikkien kunnallisten palvelujen keskittäminen parantaa palvelujen laatua ja alentaa niiden kustannuksia.

Tästä syystä ei ollut mielekästä lähteä taistelemaan Säyneisen koulun puolesta, kun vielä kävi selväksi, että sitä taistelua ei Juankoskella haluttu millään tavoin tukea.

Nykykäsityksen mukaan ja ottaen huomioon esim. digitaalisten palvelujen kehityksen, terveyteen ja sosiaaliseen huoltoon ja asumiseen liittyvät asiat, on kuitenkin havaittu, että keskittäminen on tietysti kunnallisen toimeliaisuuden kannalta täysin tuhoisaa kehitystä.

Tällä tavalla toimien Suomessa on viimeisten 20-30 vuoden aikana tuhottu tuhansia kyläkouluja ja muita kunnallisia palveluja.

Samalla on käynnistetty ja ylläpidetty massiivista maan sisäistä ja myös maasta pois tapahtuvaa muuttoliikettä.

Tätä viljaa suomalaiset nyt niittää.

On varsin valitettavaa, että tämän koko Suomen kansaa näivettävän idioottimasen ajatusmaailman lähes ylinpänä pappina nykyään saarnaa kepuloisten oma ylipappi eli demujen RUUNEPERIKSI ryhtynyt KORVABUUSTI ANNIKA.

Juankosken keskustan virallinen ääni Re: Säyneisen koulu puretaan1.10.2020 22.57
Totta kai opetuksen säilyminen Muuruveden koulussa oli ja on edelleen tärkeintä, mutta kyllähän keskusta on myös vastuussa Säyneisen hyvästä kehityksestä. Olemme ehdottomasti Säyneisen koulun säilyttämisen kannalla.
Tässä asiassa olemme yhtä mieltä. Emme tahdo akm:n tavoin muistella menneitä. Silloin olimme pakkorakosessa, mutta nyt voimme olla yksimielisesti koulurakennuksen säilyttämisen takana.
Säyneisen koulua on käynyt moni merkittävässä asemassa työskennellyt henkilö. Ei kuitenkaan aivan kansanedustaja kuten Muuruveden koulua käynyt Hannakaisa Heikkinen.
Koulurakennuksen purkaminen on vertauskuvallisesti kylän valojen sammuttamista. Ehdotankin, että osoitamme solidaarisuuttamme Säyneiselle ja sammutamme kotiemme valot lauantaina klo 15-16 välillä.

poliittinen tarkkailijaRe: Säyneisen koulu puretaan2.10.2020 1.40
Minä ehdotan, että valot sammutetaan Juankosken menetetyn itsenäisyyden johdosta syksyisin yhdeksi kokonaiseksi viikoksi Juankoskella eli siis Säyneisistä, Muuruvedeltä sekä Juankosken keskustasta.

Ehdotan myös, että samalla kutsutaan Aira Samulin tulemaan Juankoskelle yhdessä valotaitelija Ekku Peltomäen kanssa järjestämään valonäyttely, jossa tyhjäksi jäävä Kaupungintalo valaistaan iltaisin muistoksi vanhoista hyvistä ajoista, jolloin kaupungintalon pimeissä peräkammareissa pienellä porukaalla päätettiin niistä toimista, joilla Koillis-Savon ennen kaikkein vaurain kunta tuhottiin.

Suositan myös, että Ekku käyttää valonäyttelyssään vihreän ja punaisen kauniita värejä, joihin on vielä yhdistetty revontulen ja sateenkaaren ihana värikimara.

Ei ole mitään epäilystä, että tälainen värikimara palauttaa kaikkien mieleen entisen hyvän punamulta-ajan, jota demujen RUUNERPERIKSI ryhtynyt KORVABUUSTI ANNIKA niin innokkaasti nyt peräänkuuluuttaa eduskunnan puheenvuoroissaan.

Muistelen, että Siltarumpu Pekkarisen ollessa Elinkeinoministerinä Hesarin toimittajat olivat iltaisin ja öiseenkin aikaan tutkimassa valtioneuvoston linnan ikkunoita ja kirjoittivat havainnoistaan sitten lehteen.

Toimittajat olivat havainneet, että valtioneuvostossa iltaisin yleensä kaikki ikkunat yhtä lukuunottamatta olivat pimeitä.

Ainoa valaistu ikkuna oli Siltarumpu Pekkarisen ikkuna, jossa valot olivat päällä illasta toiseen ja pitkälle yömyöhään.

Hesarin toimittajat totesivat asiaa koskevassa artikkelissaan, että Siltarumpu on poikkeuksellisen ahkera ja siksi valot loistaa Siltarumpun työhuoneen ikkunasta lähes 24h/7 tyyliin.

Ahkeruudessahan ei sinänsä ole mitään vikaa, jos ei vain ahkerasti tee virheellisiä päätöksiä.

Nyt kuitenkin ainakin Brysselissä Siltarumpu teki virheellisen päätöksen, kun äänestettäessä hermomyrkyn käytöstä opposition edustajille julhlajuomana Venäjällä tarjotusta juhlajuomasta ei sovikkaan antaa juhlien tarjoilusta vastanneelle isännälle huomautusta.

Minusta Siltarumpu teki tässä nyt kyllä melkoisen munauksen, koska Siltarumpun päätös olla äänestämättä näinkin tärkeässä asiassa on jo noteerattu myös kansainvälisessä mediassa.

Siltarumpu ja pari muuta demujen vastaavaan rintamakarkuruuteen syyllistynyttä populistia näyttävät selkeästi liputtavan siihen suuntaan, että meilläkin olisi hyvä palata EU:n mieron tieltä siihen entiseen hyvään YYA-aikaan.

Muistaakseni eilen tulikin tieto jo Unilukkarin Linnasta, että itsenäisyyspäivän bileet Unilukkarin Linnassa on peruttu. Tätä tiedotetta olin jo useampia kuukausia odottanutkin.

Tästä samasta YYA-asiastahan aikoinaan kepuloisten ministeriksikin noussut Eino Uusitalo meni ehdottamaan, että Suomen itsenäisyypäivää on syytä alkaa juhlia vuosittain samana päivänä, kun aikoinaan kyseenalainen YYA-sopimus allekirjoitettiin 6.4.1948.

Ehdottamani Aira Samulinin ja Ekku Peltomäen suunnittelema Juankosken kaupungintalon juhlavalaistus toimisi myös mainiona muistuksena siitä, että pimeissä kamareissa on Suomessa perinteisesti tehty uskomaton määrä tyhmiä päätöksiä, joilla on ollut kauaskantoisia ja myös erittäin vahingollisia seuraamuksia yksittäisille kunnille ja myös koko maalle.

Samalla tällainen keskeisen päätöspaikan öinen valaisu toisi myös päivänvaloon sen, ketkä ovat näitä kuntiemme ja maamme kannalta virheellisiä ja harvemmin hyviäkin päätöksiä olleet tekemässä.

Tästä öiseen aikaan tapahtuvasta päätöksenteosta tulee vielä mieleen myös ns. puukkojen yö, kun U-käännösten erikoismies Terra Sipilä Mäntyniemen visiitillä uhkailemalla sai SOS-hallitusta muodostettaessa kokoomuksen Aleksi Stupukan suostumaan Terra Sipilän ja kepuloisten neuvottelupöytään tuomaan jo legendaariksi möhläykseksi muodostuneen Perustuslain vastaisen ylileveän Maakunta Soten vyörytykseen.

Kyseinen typerä ylileveä SOTE-VYÖRYTYS ei ole vieläkään päättynyt, vaan on saanut vain lisäkierroksia kepuloisten, demujen, viherpipertäjien ja vassarien hallituksessa.

Eiköhän tässäkin vyörytyksessä käy samalla tavalla kuin aikoinaan kävi ns. Kätilöopiston jutussa.

Sen verran on laittomasti valtion rahaa jo jaettu erilaisiin kärkihankkeisiiin, että siinä voi käydä niin, että jotkut päättäjät pääsevät vielä ns. leivättömän pöydän ääreen.

Juankosken keskustan virallinen ääni Re: Säyneisen koulu puretaan3.10.2020 8.13
Huoli koulurakennuksessa on olemassa, vaikka väki Säyneisessä pysyy vaiti. Uskon, että Pekka Vartiainen ainakin tahtoo säilyttää koulurakennuksen. Tai enhän voi olla varma. Ihmettelen, ettei yksikään keskustalainen ole Juhani Korhosen ja minun lisäksi korottanut ääntään.
Muuruveden koulun purkaminen ei olisi yhtä helppoa.

Juankosken keskustan virallinen ääni Re: Säyneisen koulu puretaan3.10.2020 19.52
Näyttää siltä, että Juankosken keskusta on kanssani eri mieltä tässä asiassa. Aikaisemmin olin innokas puolustamaan oikeuttani omaan mielipiteeseen, mutta ajan mittaan olen oppinut antamaan periksi.

Minun on yhdyttävä puolueeni näkemykseen ja myönnettävä, että koulun purkaminen on tässä tapauksessa viisainta. Puheenjohtajamme Anna Partanen kannatti aikanaan koulun lopettamista, vaikka oli opettaja ja kotoisin Säyneisestä. Olin loukkaantunut hänen kannanotostaan. Nyt minun on myönnettävä, että hän oli oikeassa. Säyneinen ei tarvitse koulua. Ei opetustarkoitukseen, mutta ei myöskään kyläläisten käyttöön.
Kuopiolle purku on kallista, mutta joka vuosi säästyy 50 tuhatta euroa yläpitokustannuksista. Tämä raha on käytettävissä, vaikka kyläläisten kuljetukseen Juankoskelle virkistäytymään. Tämä on parempi näin.
Ihmettelen itsekin, miten saatoin olla näin tuhma ja ymmärtämätön. Omaan kouluun tarvitaan riittävä asukaspohja ja paloa kylän kehittämiseen. Sitä ei tässä tapauksessa ollut.
Esitä nöyrimmän anteeksipyynnön puolueelleni. On todella paikallaan, että tarkistan omat mielipiteeni. Aika on yksinkertaisesti ajanut ohitseni.
Yritän vastedes uudistaa ajatteluani, jotta voin jatkaa Juankosken keskustan virallisena äänenä. Toivottavasti voin säilyttää tämän asemani.

alan kolmas miesRe: Säyneisen koulu puretaan3.10.2020 21.08
Minä kiitän keskustan virallista ääntä siitä, että hän on nostanut Säyneisen kyläkouluasian ja suljetun koulun purkamisen keskusteluun.

Tosiasia on, että Säyneisen koulun sulkemiselle ei ollut todellisuudessa mitään perustuslaillisia perusteita, mutta kuitenkin koulu suljettiin ym. intohimojen vuoksi.

Olen usein verrannut Juankosken päätöntä toimintaa "hölmöläisten valonkannolla riiheen", jossa valoa ei riiheen kuitenkaan löytynyt ennen kuin riihi oli purettu maan tasalle.

Tämä perinteinen hölmöläisten toiminta- ja ajattelutapa toteutuu nyt kirjaimellisesti myös Säyneisissä ja laajemmin myös muualla Juankoskella sekä edelleen ympäri koko Suomen niemen.

Minusta tämä on suuri sääli, että tällä tavalla Suomessa voidaan hävittää kokonaisia kuntia maailman kartalta.

Olen varma, että suuri osa Juankosken päättäjistä toteaa tähän, että "sitä tikulla silmään, joka vanhoja muistaa" tai "porukka on päättänyt, pulinat pois" tai "nyt koronakriisin aikana ei ole hyvä aika puhua ikävistä asioista tai varsinkaan ryhtyä minkäänlaisiin korjaaviin toimiin".

Sen sijaan esim. useimmat Brysselin MEPIT Antti Rinteen tultua pääministeriksi ja hetkeksi Suomen tultua myös EU:n puheenjohtajamaaksi alkoivat Brysselissäkin vyöryttää Tytti Tuppuraisen johdolla ennen näkemättömällä voimalla ns. oikeusvaltioperiaatetta.

Tämän vyörytyskampanjan kohteeksi oli valittu Unkari ja Puola, joita on pidetty liian oikeistolaisina ja keskusjohtoisina valtioina. Sananvapauttakin on kuulema noissa maissa rajoitettu.

Täytyy ihmetellä sitäkin, että jopa Brysselissä varsin vaikutusvaltainen kokoomuksen Petri Sarvamaakin on esittänyt kritiikkiä Unkarin ja Puolan käsityksistä maidensa oikeusvaltioperiaatteista.

Kuitenkaan meillä Suomessa ei ole edes omaa riippumatonta perustuslakituomioistuinta, joka voisi puuttua sanktioiden avulla meillä kotimaassa tehtyihin perustuslain vastaisiin päätöksiin.

Näihin Suomessa tehtyihin perustuslain vastaisiin päätöksiin kuuluu ennen kaikkea ne päätökset, joilla kansalaisilta on kunnallisessa päätöksenteossa tuhottu lähes koko perinteinen kyläkoulujärjestelmä tuhansine kyläkouluineen kiilusilmäisen keskittämisvimman ohjaamana.

Näköjään nyt jopa YLE Itä-Saksan kaatumisen vuosipäivänä peräti salapoliisikirjailija Matti Rönkän toimesta selvitti uutisissa, kuinka DDR:n ja Suomen 1960-luvulla luotu ns. maailman paras peruskoulujärjestelmäkin olivat luotu kuin yksi yhteen suoraan Maxismin tasapäisyysihanteista.

Meillä Suomessahan on valitettavasti ollut myös voimassa jo 1940-luvulta lähtien sellainen "oikeusvaltioperiaatekin", että vallitsevan lainsaadännön perusteella voidaan tuomita muka törkeistä rikoksista ihmisiä, jotka ovat ennen vallitsevaa lainsääntöä toteuttaneet laillisia toimia, jotka sitten myöhemmässä jopa taannehtivasti säädetyn lainsäädännän perusteella ovat kuitenkin muodostuneet lainvastaisiksi.

Kaikkein pahin tällainen taannehtiva lainsäädäntö meillä käynnistettiin oikeusministeri Urho Kekkosen ollessa oikeusministerinä, kun mm. presidentti Risto Rytin 10 vuoden vankeuteen johtanut "sotasyyllisyysoikeudenkäynti" toteutettiin.

Nythän meillä demujohtoisessa Sanna Marinin hallituksessa kepuloisten Annika Saarikon vahvalla tuella ollaan jälleen luomassa SOTE-ALALLE taannehtivaa lainsäädäntöä, jossa poliittisten intohimojen perusteella ollaan julistamassa useiden kuntien toteuttamat täysin välttämättömät terveyspalvelujen ulkoistukset laittomiksi.

Valtakunnan syyttäjän voimin ollaan myös viemässä Päivi Räsästä taannehtivasti vastuuseen vihapuheesta, kun Päivi on ihan oikeana lääkärinä joskus aikojen saatossa puolustanut miesten ja naisten välisiä sukupuolisia eroavaisuuksia ja ihmisten uskonnollisia käsityksiä.

Näillä samoilla taannehtivilla periaatteilla ja jopa lainsäädännöllä voidaan kyllä kohta tuomita kaikki kristityt ja joulupukkeja markkinoivat vanhemmatkin leivättömän pöydän ääreen.

Eihän kukaan voi aukottomasti todistaa sitäkään, oliko Jeesus musta tai valkoinen ja oliko Juolupukkia ylipäätään olemassa ja oliko hänellä sitä pajaa Korvatunturilla.

Vai oliko Joulupukki myytin tapauksessakin kysymys vain jonkun kyläpahasen juoruämmän levittämästä varmasta näköhavainnosta.

Minäkin pienenä helsinkiläispoikana jouduin aikoinaan Sysmässä sukuloidessani paikallisen pienen tytön pilkan kohteeksi, kun tyhmyyttäni menin tytön kanssa kanalaa tutkimaan ja väitin tytölle, että kukko munii. Tyttö nauraa räkätti minulle ja kysyi, kuka minulle on moisen tarinan kertonut. Tarina oli kerrottu minulle ihan leikkikoulussa.

Tuorein esimerkki tästä on äskettäinen kilpailuviraston päätös kieltää Mehilaisen toteuttama Pihlajalinnan yrityskauppahanke.

Jostain täysin käsittämättömästä syystä kilpailuvirasto on nyt todennut, että tällainen terveyspalvelujen "hartioiden levittämishanke" onkin Suomessa nyt lainvastainen, vaikka samaan aikaan demujen Krista Kiuru on jo kirjoittanut yli 1200 sivuisen SOTE-BUMAGAN, jossa "hartioiden levittäminen" terveydenhuollossa on katsottu täysin välttämättömäksi.

Ainakaan Mehiläisen Pihlajlinna-hanke ei voi olla perustuslain vastainen sen vuoksi, koska se parantaa monen kunnan asukkaiden heikoksi havaittua terveydenhuoltoa.

Brysslin MEPPI Petri Sarvamaa on entinen YLE:n aktiivinen toimittaja, joka on toiminut mm. YLE:n USA:n kirjeenvaihtajana ja ollut myös amerikkalaisen CNN:n propakanda uutistoimiston palveluksessa.

Tunnetustihan CNN on johtava vasemmistolainen uutiskanava, jonka ainoana tavoitteena on levittää kansainvälisesti negatiivistä tietoa esim. USA:ta ja harjoittaa etenkin sen nykyisen presidentti Trumpin julkista mollausta, jota on nyt jatkunut yhtä soittoa putkeen jo noin 5 vuotta tyyliin 24h/7.

CNN:n tavoitteena näyttääkin olevan jopa USA:n perustuslaissa keskeisenä olevan sananvapauden kumoaminen ja kommunistisen kiinalaisen kansainvälisen vaikutusvallan kontroloimaton kasvattaminen lähes monopoli asemassa olevien ns. high-tech mediayhtiöiden oligarkkien tuella.

YLE:n A-studiossa Sarvamaa kuitenkin jo totesi, että tämä EU:n oikeusvaltioperiaate saattaa lopulta johtaa siihen, että Unkari, Puola ja Hollanti seuraavat Englannin esimerkkiä, jonka jälkeen voidaankin sitten todeta, että "hölmöläisten valonkanto riiheen" on myös toteutunut Brysselissä.

LöpötiLöpLöpRe: Säyneisen koulu puretaan3.10.2020 23.07
Selitättekö miten edellinen ylipitkä löperrys( valheellinen pilkkalaulu) liittyy Säyneisten koulun purkamiseen, joka on kaiken järjen mukaan tehtävä?
Kukaan ei jaksa lukea pitkäveteisiä jonnin joutavia jaarituksia asioista mitkä eivät edes liity oikeastaan siis yhtään mihinkään.

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Säyneisen koulu puretaan4.10.2020 0.27
Höpinää on. En tiedä tänä päivänä kuin kaksi niin ymmärtämätöntä ihmistä, jotka vaativat koulun säilyttämistä. Toinen on Juhani Korhonen, entinen koulun johtajaopettaja ja toinen asuu Espoossa tai Vantaalla. Täällä päin ei enää kukaan vastusta koulun purkua. Purku on monella tavalla hyvä ratkaisu. Se poistaa ylläpitokuluja, antaa työtilaisuuden monelle ja koulun tontille voidaan istuttaa puuta. Puuta tarvitaan kipeästi, koska uusi sellutehdaskin on tulossa Kuopioon. Koulun vieressä oleva opettajien asuntola joutaa myös purkaa. Mitäpä opettajat tekevät asuntolallaan, kun ei ole kouluajan. Siihenkin voi istuttaa puita. Sanon tämän näin lyhykäisesti, niin ei mene lukemiseen turhaa aikaa. Koulu muuten edistää jonnin joutavaa ajan käyttöä. Lukeminen vie suuren osan päivästä ja samoin kirjoittaminen. Se on mieluinen harrastus niille, joille työnteko ei maistu.

Juankosken keskustan virallinen ääni Re: Säyneisen koulu puretaan4.10.2020 1.21
Entinen koulunjohtaja on minusta jäävi ottamaan kantaa koulun purkamisasiaan. Se on vähän sama kuin Kangasperko ryhtyisi jarruttamaan kaupungintalon purkamista.

Jos rakennus käy tarpeettomaksi eikä sitä käytetä, se on purettava. Rakennus tykkää siitä, että sitä käytetään.

Valtion puoli virastotalosta olisi niin ikään purettava. Poliisi on lopettanut toimistopalvelut, putkat on siirretty Kuopioon, postj on muuttanut pois ja työvoimatoimisto on lopettanut. Ketä varten on valtion virastotalo.

Osuuspankki on lopettanut toimintansa Juankoskella. Kohta kaatuu koko Koillis-Savon Osuuspankki, kun tyhjää taloa on lämmitettävä. Miten käy meidän asiakkaiden lainojen? Sanotaanko ne irti?

Pelottaa se päivä, jolloin järki tulee politiikan tilalle.

alan kolmas miesRe: Säyneisen koulu puretaan4.10.2020 4.40
Minä olen keskustan virallisen äänen kanssa täysin samaa mieltä siitä, että Juankoskella ei nykyään kukaan vastusta Säyneisen koulun purkamista, eikä myöskään tyhjenevän kaupungintalonkaan purkamista.

Minusta entinen koulunjohtaja taas jos kuka, on nimenomaan ainut ja oikea henkilö ottamaan kantaa koulun sulkemisen osalta. Hänhän on osallinen asiassa.

Ihmettelen sitäkin, että keskustan virallinen ääni yllä esittää sellaistakin, että esim. Espoossa asuva alunperin junakoskelaisen ja nyttemmin kuopiolaisen yhtiön toimitusjohtaja ei saisi esittää näkemyksiään siitä, miten Juankoskella asioita hoidetaan ja on hoidettu jo yli 20 vuotta.

Tuntuuhan Ristoferi Kultasormikin olevan nykyään lähes Juankosken kunniakansalainen, vaikka Kultasormen edustamat yhtiöt ovat kirjoilla tiettävästi Helsingissä, Kyproksella ja Maltalla.

Yleisestihän on tiedossa sekin tosiasia, että kauempaa asioita tarkastellen niistä voi saada tarkemman kuvan kuin asioita liian läheltä mikroskoopilla tuijottaessa.

Läheltä tarkastellen neulaset saattaa estää sen, ettei havaita ympärillä olevaa vahvaa tukkimetsääkään.

Eihän tyhjässä kylässä voi tietenkään enää olla ainuttakaan kouluiässä oleva asukasta, joka tarvitsi peruskoulua tai modernia varhaiskasvatustakaan.

Autioituvassa kylässähän tarvitaan nyt vanhusten hoitolaitoksia ja kohta puoliin hyvät sattohoito- ja hautauspalvelut.

Kylätie on hiljainen.

Ainoa kunnallinen kysymys näyttää Juankoskella olevan nykyään, kuka on se viimeinen henkilö, joka lähtiessään sammuttaa ennen Koillis-Savon vauraimmasta kunnasta valot lähivuosina. Onko se pappi, lukkari vai suntio?

Minusta on nykyään aivan sama, vaikka koko Juankoski purettaisin maan tasalle.

Autiokylään ei edes EU:kaan tule myöntämään enää kohta maataloustukeakaan.

Siinä mielessä virallisen äänen ajatus istuttaa kaikki autioituvat tontit puiden taimilla on ihan järkeen käypä ehdotus.

Jäähän sinne munaiskalmistoon kuitenkin kaksi muistomerkkiä menneestä kyläloistosta: Juicen Patsas ja seisova biovoimala.

Tuho on totaalinen.

Tuntuu siltä, että virallinen äänikin saa kohta keskittyä vain kuuntelemaan kiikkutuolissaan äskettäin levitykseen tullutta tohtori Timo Tikan äänikirjanakin julkaisemaa "Kekkosen salatut päiväkirjat"- teosta.

Odotan mielenkinnolla sitäkin, milloin Kangasveijari julkaisee omat "Salatut päiväkirjansa" ja toivottavasti laittaa niistä myös nettiin äänikirjan.

Minäkin sanon lopuksi lyhyesti myös nim. merkki Löpön löpölle.

Kun on lusikalla annettu,niin ei tietenkään voi kauhalla pyytää.

Löpön löpöltä on tainnut jäädä jopa peruskoulun suoritus kesken, kun ei ymmärrä sitä, miten asiat liittyy toisiinsa.

Onkohan tässä pääsyyt käymään niin, että ym. koulunjohtaja on joutunut erottamaan Löpön löpön koulusta kiusaamisen vuoksi ja siksi Lötön löpölle on kehittnyt viha jopa omaa lähikoulurakennustakin kohtaan?

YLE:n uutisissahan olikin muistaakseni käsittelyssä toissa päivänä joku koulukiusaamista koskeva tieteellinen tutkimus, jossa tutkimuksen laatija oli havainnut, että suuri osa oppilaista tuntuu nykyisin vihaavan jopa koulurkennuksia.

Minusta tällainen ajatusmaailma on täysin käsittämätön.

Muistan kyllä sen, kun eräänä marraskuun yönä Pyhäsalmella paloi yhteiskoulu maan tasalle, niin kyllä siinä pientä iloakin meillä porukassa oli, kun tuli pitkä loma.

Vuosi siinä meni sitten evakossa, mutta kyllä oli kova into olla mukana taas uuden koulun rakennustalkoissa ja jopa puuhamiehenä lukion perustamisessakin.

Täytyy sanoa, että kun itse on mukana esim. koulun rakentamisessa, niin kyllä silloin koulunkäynti ja itsensä sivistäminen ei voi tuntua pakkopullalta ja taatusti suhde kouluun on toisenlainen kuin näyttää nykyään olevan yleisestikin tapana Juankosken päättäjien keskuudessa.

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Säyneisen koulu puretaan4.10.2020 9.03
Me olemme Akm:n kanssa Säyneisen koulun purkamisesta samaa mieltä, mutta aivan päinvastoin. Minä en ole samanlainen änkyrä kuten hän. Hänen pitäisi opetella asioihin uudenlainen näkökulma. Teet vain kuperkeikan ja olet päinvastaista mieltä.
Minulle on helpotus liittyä suureen oikeassa olevien enemmistöön. Tällainen uudistuminen on helppo aloittaa nimenomaan kouluasioissa.
Sitä paitsi tämä uusi kanta on helppo muistaa. Ei koulua Säyneiseen eikä Kaaville.
Pekka Vartiainen suunnitteli joskus muuttoa Kaaville. Ei tarvitse lähteä. Kaavi on tullut Säyneiseen.

alan kolmas miesRe: Säyneisen koulu puretaan7.10.2020 3.04
Minä tiedän sen erinomaisen hyvin, että keskustan virallinen ääni kääntää takkiansa kuin DANNYN biisissä tuuli viiriä katon yllä.

Tänään syrjäsilmin havaitsin telkkarista pari Suomen koululaitosta koskevaa asiaa.

Tiedotteet taisivat tulla uusintoina. Nähtävästi perjantaina oli jonkinlainen YLE:n kouluilta nimeltä "Kyläkoulun hautajaiset".

Perjantai-dokkarissa äskettäin eronnut kahden tyttölapsen toimittajaisä Sean Ricks haastatteli uutta opetusministeri Jussi Saramoa (vas) ja itähelsinkiläistä opettaja Elina Tuomea.

Vaikka en erityisemmin pidä siitä, että toimittaja Ricks vähän jokaisessa haastattelutilaisuudessaan muistaa mainita sen, että hän on äskettäin eronnut ja on kahden pienen lapsen isä, niin kuitenkin Ricks nyt otti esille mielestäni yhden Suomen kansan keskeisistä ongelmista.

Meillähän on vuosikaudet jauhettu sellaista mantraa, että Suomen Peruskoulujärjestelmä on maailman paras, kun suomalaisten lukutaito on korkea.

Mielestäni sisä- tai ulkolukutaidosta ei kuitenkaan ole mitään hyötyä, jos kouluissa jo luetun ymmärtämisessä on suuria vaikeuksia.

Ei siis olekaan mikään ihme, että Suomen tuoreimmissa PISA-tutkimuksissa suomalaisten lasten suoritustasot ovat laskeneet selvästi viimeisten vuosien aikana.

Onhan se tietysti selvää, että jos eduskunta päätti Peruskoulun puitelain sisällöstä jo 21.5.1968 ja peruskoulun säädöspohja on määritetty Perusopetuslaissa (628/1998) sekä Perusopetusasetuksessa (852/1998), niin Suomen Peruskoulun peruskivet on muurattu jo yli 52 vuotta sitten.

Vuonna 1966 Suomelle valittua eduskuntaa ja Rafael Paasion nimittämää 1. hallitustaan kutsuttiin Kansanrintahallitukseksi.

Kustannuksista välittämättä eduskunnassa hyväksyttiin kuitenkin peruskoulu-uudistus.

Eduskunnan äänimäärä kyseisessä eduskunnassa oli seuraava:

 SKDL 502 635 (21.25%)
 DEMUT 645 339 (27.2%)
 KEPU 503 047 (21.2%)
 KOK 326 928 (13.8%)
 LIB 153 259 (6.5%)
 RKP 141 688 (6.05)

Paasion hallituksen kokoonpano oli seuraava:

 Demut 6 (Opetusministerinä Reino Oittinen)
 KEPU 6 (UM Ahti Karjalainen, Sosiaaliministeri Esa Timonen, Toivo Saloranta)
 SKDL 3 (Sosiaaliministeri Matti Koivunen)
 TPSL 1 (Oikeusministeri Sapeli Simonen)

Paasion hallitus ajoi Suomen talouden syvään vaihtotasekriisiin ja Suomen Markka jouduttiin devalvoimaan 30%:lla.

Paasion hallitus korvattiin sitten Mauno Koiviston 1. hallituksella seuraavasti:

 Demut 7 (Työvoimaministeri Veikko Helle, Kaup ja teoll. ministeri Väinö Leskinen))
 KEPU 5 (Oikeusministeri Johannes Virolainen, UM Ahti Karjalainen, Sos. min. Eemil Partanen)
 SKDL 3 (Sosiaaliministeri Anna-Liisa Tiekso, VM Ele Alenius)
 TPSL 1 (Oikeusministeri Sapeli Simonen)
 RKP 1 (Kauppa- ja teoll. ministeri Grels Teir)

Kun katsoo, millä porukalla Suomen Maailman parhaaksi kouluksi mainittu Peruskoulu on naulattu suomalaiseen lainsäädäntöön, niin ei ole mitään epäilystä siitä, että tahtipuikkoa ovat heiluttaneet vasemmistolaiset ja kepuloiset voimat.

Tästä syystä ei olekaan ihme, että kaikinpuolinen tasapäisyys oli koululaitosta luotaessa keskeisenä toimintaohjeena.

Tässä mielessä meillä olikin otettu mallia DDR:n ja myös Neuvostoliiton tasapäisistä kommunistisista ajatuksista.

Tietysti merkitystä oli myös sillä, että koulunkäynti säädettiin maksuttomaksi, jota voi pitää positiivisena siksi, että koulutus tuli kuitenkin koko kansan syville riveille mahdolliseksi.

Maksuttomuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että maksuton koulutus voisi olla välttämättä hyvää.

Eihän kukaan järkevä ihminen voi ajatella niin, että esim. ruokakaupasta noutaa itselleen pilaantunutta joulukinkkua, kun pilantunutta kinkkua saisi itselleen ilmaiseksi.

Ilmainen joulukinkku ei muutu syötäväksi edes silloin, vaikka sitä markkinoitaisiin kepuloisten ilmaisessa vihreässä muoviämpärissä.

Viime viikonvaihteessa kävin poikani kanssa pienellä nostalgiakeikalla vuosimallia 1959 olevalla juuri katsastetulla ja kahden vuoden leimalla varustetulla MOSSE 401:lla.

Minulla on niin rakkaat muistot tuosta MOSSEN mallista, kun meillä oli aikaisemmin kotona vähän vanhempi vuoden 1954 malli, jolla ajoin ajokortinkin.

Noista MOSSE-ajoista on nyt kulunut jo 61-66 vuotta, siis vain noin vajaa kymmenen vuotta enemmän kuin siitä, kun kepuloisten, demujen ja kommunististen periaatteiden mukainen Peruskoulun puitelaki säädettiin vuonna 1967.

Opetusministerinä oli tuolloin siis kepuloisten Vironperän Isäntä Johannes Virolainen.

Peruskoulun "Varsinaisena Isänähän" pidetään demujen veturinkuljettajaisän poikaa eli Reino Oittista, joka istui Kouluhallituksen pääjohtajanakin peräti 22 vuotta vuosina 1950-72.

Oittisen jäätyä eläkkeelle hänen seuraajakseen Kouluhallituksen pääjohtajaksi valittiin taas 18 vuoden ajaksi (1973-91) työläisperhetaustainen Vehkalahdelta kotoisin ollut vuonna 1958 kansakoulunopettajana aloittanut demujen vasenta laitaa edustanut Erkki Aho.

Aho promovoitiin kasvatustieteiden kunniatohtoriksi Oulun yliopistossa 1983.

Aho siis vakiinnutti nykymuotoisen peruskoulun sen jälkeen, kun asiaa koskeva lainsäädäntö oli hyväksytty DEMU/KEPU/SKDL enemmistöisessä eduskunnassa.

Ahon ansioihin kuuluu sekin, että hän edusti SDP:n vasenta laitaa, oli edistysmielinen ja kouludemokratiahankkeissa pitkälti samoilla linjoilla kuin Teiniliiton radikaalit, joista monet lukeutuivat taistolaisiin kommunisteihin.

Vuonna 2016 valmistuneen tutkimuksen mukaan pääjohtaja Aho oli neuvostoliittolaisia näkökantoja heijastaneen Pirkkalan koulukokeilunkin keskeinen alullepanija.

Aho oli myös ajan hengen mukaan Suomi-Neuvostoliitto seuran johtokunnan jäsen ja vielä puheenjohtaja vuosina 1990-91.

Ei ole siis mitään epäilystä, että Suomen nykyinen taannoisen DDR:n ja Neuvostoliiton kasvatusperiaatteiden mukainen tasapäinen peruskoulu järjestelmä juurrutettiin suomalaiseen yhteiskuntaan kepuloisten ja vasemman laidan demujen sekä kommunistien soitellessa ensiviulua.

Perustamisestaan lähtien peruskoulua on vähitellen pyritty uudistamaan kohti yksilöllisempää opetustoimintaa, mutta muutosten aikaan saaminen vanhoillisessa laitoksessa on osoittautunut lähes mahdottomaksi.

MOSSELLA ajellessamme ja ihaillessamme hyvin säilynyttä yksilöä havaitsin kuitenkin sen, että ei MOSSE valitettavasti ole enää kilpailukykyinen ajopeli ainakaan moottoritiellä.

Sama asia koskee myös Suomen peruskoululaitosta, jonka periaatteet ovat vain noin 10 vuotta nuorempia kuin nuo 1950-luvulla Suomeen Neuvostoliitosta hankitut MOSSET.

Jostain kumman syystä Suomessa palattiin vuoden 2019 eduskuntavaaleissa kuitenkin ajassa lähes 50 vuotta taakse päin ja opetusministeriksikin valittiin vasemmistolainen Li Andersson.

Koronahysterian iskettyä Suomeen Anderssonin keskeiseksi tehtäväksi lähes koko hänen virassaoloajalleen näyttääkin muodostuvan koulutyön siirtäminen moderniin digitaaliseen etäopetukseen.

Koronapandemian pitkittyessä tulemmekin varmaan pian näkemään senkin, että kaikki kyläkoulut tullaan maasta hävittämään ja sama tulee koskemaan myös isompia kunnallisia keskitettyjä peruskouluja.

Keskitettyjen kunnallisten peruskoulujen osalta voidaan siis myös lähivuosina aloittaa kansalliset purkuoperaatiot ja opettajien irtisanomiset, koska älypuhelinten koronavilkkuihin voidaan helposti ladata myös ns. etäopetusäppi, jolloin päästään Suomen Peruskoulussa jo mobiiliasteella.

Tätä Suomen peruskoulun tulevaa kehitystä silmällä pitäen vassarit näyttivät jo tehneen erinomaisen väliaikaisen opetusministerin valinnankin, kun Li Andersson jää perhevapaalle.

Opetuksen viestikapula on kuitenkin jo turvallisesti vaihdettu toisen vassarin eli entisen salibandyvalmentaja Jussi Saramon käsiin.

Jussi Saramohan totesi Perjantai Dokkarissa haastattelun alkuun, että hänen keskeinen ansionsa opetusministerin tehtäviin oli se, häneltä oli jäänyt lukio kesken, kun hän oli keskittynyt salibandyn valmentajan tehtäviin.

Myöhemmin Jussi oli kuitenkin hankkinut datanomin paperit.

Ei olekaan mitään epäilystä, että datanomi on myös erinomainen etäopettaja, varsinkin silloin, kun oppilaiden kiinnostuksen kohteeksi tulee digitaaliset pelit, muu nettisurffailu ja mm. Black Lives Matters-sanoman levittely.

Jussi totesikin haastattelussa, että hänen ei tarvitse itse asiassa juurikaan tietää opetusalasta mitään, koska hän on ministeri ja opetushallinnossa on runsaasti alan asiantuntijoita.

Jussi totesikin, että hänen ainoa tehtävänsä onkin vain toteuttaa eduskunnan poliittista tahtoa.

Jussin käsitys on varsin outo, koska tällainen ajattelutapa johtaa siihen, että valtakunnan koululaitoksen ja opetuksen ohjauksesta tulee ensinnäkin poliittista.

Toisekseen koululaitoksen ohjauksesta tulee myös lyhytnäköistä, vain 4 vuoden mittaista ees-taas poliittista vääntöä suuntaan ja toiseen.

Itä-Helsingissä käytännön opetustyötä tekevä Elina Tuomi ei käsittääkseni puhunut politiikasta Perjantai-ohjelmassa mitään.

Hän vain totesi, että käsitys suomalaisesta "maailman parhaasta ja tasa-arvoisimmasta koululaitoksesta on perusteeton myytti".

Elinan tutkimusten ja kokemusten mukaan suomalainen koululaitos on itse asiassa täynnä ongelmia.

Elina Tuomi otti esimerkkinä kantaa mm. toisen asteen koulutuksen jatkamiseen, jota etenkin vasemmistolaiset tahot ovat jo pitäneet lähes ratkaisuna Suomen korkean rakenteellisen työttömyydenkin poistoon.

Kysymyshän on tässäkin nykyhallituksen tilastotempusta, sillä onhan se selvää, että nuorisotyöttömyys kyllä hetkeksi hellittää, kun nuoret työttömyyden sijasta norkoilevat jatkokoulutuksessa pari kolme vuotta ja vasta sen jälkeen siirtyvät työttömiksi työnhakijoiksi.

Mielestäni Elina oli aivan oikeassa, kun hän totesi, että meidän pitäisi kehittää koulutuspalveluja kaikissa ikäryhmissä alkaen varhaiskasvatuksesta.

Elina puhui myös moniarvoisen koulutuksen puolesta.

Hänen opettamassaan koulussa opetettavia lapsia on itse asiassa jo kielellisestikin useista kymmenistä maista.

On selvää, että tällaisessa koulutusyhteisössä esim. moniarvoinen kielten opiskelu ja myös opetuksen käyttäytymistieteelliset vaatimukset korostuvat.

Dokkarin nimenä oli siis Kyläkoulun hautajaiset ja esimerkkitapauksena näytettiin, kuinka Nousiaisten Varsinais-Suomessa Nousiaisen noin 4 700 asukkaan kunnassa valtuusto yhden äänen enemmistöllä päätti lakkauttaa Paijulan 42 oppilaan talkoilla juuri kunnostetun kyläkoulun.

Dokkarissa näytettiin, kuinka Paijulan kyläkoulun vanhempainyhdistys oli käynnistänyt kyläkoulun kunnostuksen talkootöillä ja silminnähden koulu oli täysin kunnostettu sisältä ja päältä hyvään käyttökuntoon.

Kunnostetun koulun kunto oli siis jopa parempi, kun sen koulun, johon lakkautetun Paijulan koulun oppilaat siirrettiin.

Nousiaisten kunnanhallitus oli kuitenkin 28.10.2019 päättänyt käynnistää taloudellisin ja tuotannollisin perustein työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetun lain (449/2007) mukaiset koko kunnan henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut kouluverkkoselvityksen sekä taloudellisen tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi Nousiaisten kunnassa.

Käytännössä kouluverkkoselvityksen perusteella valtuusto onkin päättänyt lakkauttaa Paijulan koulun 31.5.2020 lukien, mikä tarkoittaa sitä, että Nousiaisten kunnasta voidaan lakkauttaa kolme luokanopettajana toimivan tuntiopettajan virkaa, yksi koulunkäynninohjaajan toimi ja yksi ruoka- ja puhdistuspalvelujen toimi.

Paijulan koulun tapaus on kuin yksi yhteen siitä, kun Juankoskella päätettiin tehdä talouden tasapainotusohjelma kouluverkkoselvityksineen ja lautapäisten kunnanvaltuutettujen toimesta maksettiin täysin laittomasti Premium Boardin lainoja ja muita kuluja vuosina 2011-2019 ainakin 10 milj. EUR:n edestä.

Ulkomaisen konkurssitilassa olevan rahoituslähteiltään epämääräisen yrityksen rahoitushuollon tukeminen ei varmuudella kuulunut Suomen kuntalain mukaan minkään kunnan toimialaan, eikä siis myöskää Juankosken kaupungin perustehtäviin.

Säyneisen kyläkoulun ylläpitäminen taas on selvästi ollut osa Juankosken kaupungillekin lainsäädännössä määrättyjä perustehtäviä.

Ajatteleva ihminen kysyy, miksi tällaista järjettömyyttä voidaan harjoittaa Suomessa, joka mainostaa kansanvälisessä mediassa, että "Suomi on maailman onnellisin maa ja on lottovoitto syntyä Suomeen"???

Tässä yhteydessä voi vielä todeta, että Nobel-komitea myönsi juuri lääketieteen Nobelin palkinnon kolmelle tutkijalla, kun olivat kehittäneet hepatiitti C virusrokotteen.

Hepatis virustartuntoja on WHO:n tilastojen mukaan ollut maailmassa vuosittain 70 milj. ja tautiin on kuollut vuosittain 400 000 ihmistä.

COVID-19 viruksen kohdalla varmistettuja tartuntoja on ollut maailmassa kaikkiaan yhteensä noin 36 milj. ja kuolleita on rekisteröity noin 1.0 milj. Todellisuudessa tartuntoja lienee kuitenkin ollut moninkertainen määrä.

Koska Hepatitis virus on ollut keskuudessamme jo kymmeniä vuosia, niin Hepatitis on siis ollut monin verroin vaarallisempi tauti kuin kuin kansainvälisen hysteria aiheittanut COVID-19.

Palkitun tutkijaryhmän jäsenet ovat seuraavat:

 Harvey J. Alter (amerikkalainen, National Institutes of Health (NIH) in Bethesda, Maryland, USA)
 Charles M. Rice (amerikkalainen Rockefeller University in New York City, USA)
 Michael Houghton (synt. britti, työskentelee Albertan yliopistossa Kanadassa)

Mikä ihme siinä on, että Amerikassa tuo lääketieteellinen osaaminen lähes joka vuosi palkitaan Nobel-palkinnolla, vaikka etenkin suomalainen valtamedia jatkuvasti raportoi siitä, että Amerikassa terveyshuollon osaaminen ei ole läheskään meikäläistä tasoa.

Lopuksi voidaan vielä kysyä, miksi suomalainen peruskoulu ja meidän parhaatkaan yliopistot eivät pysty tuottamaan esim. THL:n palvelukseen tai sosiaaliministeriöön sellaisia lääkäreitä, jotka pystyvät kansalaisille kertomaan koronasta oikein muuta kuin päivittäin testattujen määrän ja Krista Kiurun antamat ohjeet, missä yhteydessä maskeja tulee käyttää ja milloin baareissa annetaan koronan osalta valomerkki.

Demujen Krista Kiuru on tiettävästi ammatiltaan uskonnon ja ilmaisutaidon opettaja, joten ei ole sitten ihme, että Krista Kiurun pitkät luennot koronasta ja Maakunta Soten uudistuksesta tuskin saavat kovin montaa puoltoääntä Nobel-komiteassa tulevina vuosinakaan.

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Säyneisen koulu puretaan7.10.2020 6.52
Akm vanhana Mossen omistajana on oppinut ainakin yhden taidon ja se näkyy olevan hallussa vieläkin. Tuo taito on rautalangasta vääntäminen. Hän yrittää opettaa meitä keskustalaisia kunnallismiehiä tietämään kunnan perustehtävät.
Kartongin teko ei ole kunnan perustehtäviä toisin kuin koulu-opetus.

Jos laki kuitenkin määrää, että kunnan on pidettävä lupauksensa, meidän tapauksessa takauksen maksun niin yhtä aikaa on kaksi asiaa hoidettavana. Koulun pidolle on onneksi vaihtoehtoja toisin kuin takauksen maksulle. Pankille ei olisi kelvannut Säyneisen koulu edes puolesta arvosta, vaan jouduimme kaivamaan ns. riihikuivaa rahaa ja sehän tuli kalliiksi. Rahan puutteessa meistä tuli kuopiolaisia.

Olen kuitenkin moneen kertaan sanonut, että huonomminkin olisi voinut käydä. Mikäpä meidän on olla kuopiolaisia. Velat tulee maksetuksi ja bonuksena tulee vielä jalkapallon Suomen mestaruus. Joku koiranleuka tietysti kysyy, että kuuluuko tällainen mestaruuden metsästys kunnan perustehtäviin? Me emme kysele. Emme ole täällä päin pikkumaisia.
Akm vähän arvostelee itseänikin. Hän on hieman kateellinen, kun on huomannut miten olen säilyttänyt ketteryyteni vielä vanhalla iällänikin. Takin kääntö sujuu tosi vikkelästi. Tämä taito on hyvä oppia jokaisen. Suuressa kansanliikkeessä on paljon kätevämpää, että yksi kääntää takkinsa kuin että kaikki muut kääntävät takkinsa tämän yhden mieliksi.
Minä tein tämän häpeällisenä pidetyn teon, mutta nyt on kaikkien hyvä olla. Säyneisen vanhat keskustalaiset ovat edelleen keskustalaisia ja Juhani Korhonen on varmasti keskustalainen. Minusta poiketen hän maksaa puolueen jäsenmaksunkin.

alan kolmas miesRe: Säyneisen koulu puretaan8.10.2020 17.57
Minua ei yhtään haittaa, vaikka keskustan virallinen ääni on keskustalainen.

YLE:n aamu kuudelta julkistamassa kannatuskyselyssä kepuloisten kannatus oli vain 11.5%.

KORVABUUSTI ANNIKAN runoilu demujen ja vihervassarien johtaman hallituksen puolesta ei näy nostavan kepuloisten kannatusta.

Minustakin PAAVO I SUURI oli selvästi ANNIKAA parempi lausujamestari ja tanhuaja.

Virhemarginaali (+-1.7%) huomioiden kepuloisten kannatus voi huonoimmillan olla nykyään jo 9.8%.

Ei ole myöskään mitään tieteellistä näyttöä, että ym. virhemarginaali olisi edes totta.

Koska kepuloisten tukemalla vihervassarien talousohjelmalla ei ole kansan syvien rivien tukea, niin tästä tullaan siihen tosiasiaan, että tulevissa kunta- ja eduskuntavaaleissa kepuloisten kannatus on nykyisessä hallitusseikkailussa laskenut jo alle 10%:n kusirajan.

Onneksi pääkaupunkiseudulla ei ole valtuustoissa kohta ainuttakaan kepuloisten edustajaa.

Pääkaupunkiseudulla satsataankin tulevaisuuteen.

Kuopio on taas taantuva maitokaupunki, jonka verorahat eivät riitä maaseututaajamien hyvinvoinnin ylläpitoon.

Muutaman kerra Siperiassa käydessäni olen pannut merkille saman kuin on käynyt myös kepuloisten Kennedy Esko Aholle: "Siperia opettaa".

Venäjälläkään ei riitä rahat siihen, että koko valtava maa-alue voitaisiin pitää koskaan asuttuna ja ympäristö edes jotenkin siedettävässä kunnossa.

Sama vääjäämätön kehitys tulee jatkumaan myös Kuopiossa.

Kuopion kaupungin bruttoinvestoinnit vuoden 2020 talousarviossa ovat 89.2 milj. EUR:a.

Kuopion asukasmäärä on nykyään suunnilleen 119 000 henkilöä.

Kuopion kokonaispinta-ala on 4 326.35 neliökilometriä, josta vesistöjen osuus on 1 085.34 neliökilometriä.

Kuopion maapinta-ala on siis 324 101 hehtaaria.

Kun Kuopion kaupungin vuoden 2020 bruttoinvestoinnit jaetaan hehtaaria ja ihmisten määrää kohden päivässä, niin saadaan seuraava tulos:

 Investointi per ha/pv 0.75 EUR
 Investointi per hlö/pv 2.05 EUR

Kun investoinneista varmastikin noin 80% käytetään Kuopion taajamassa, niin ympäröiville maaseutukylille jää silloin sijoitettavia varoja vuosittain seuraavat ruhtinaalliset summat:

 Investointi per ha/pv 0.15 EUR
 Investointi per hlö/pv 0.41 EUR

Minun tietääkseni 15 sentillä ei nykypäivänä kukaan ihminen enää taida pystyä ostamaan edes tikkukaramellia, eikä 41 sentillä Valio tai Arlakaan myy nykyään litran purkkia maitoa.

Köyhäksi menee näköjään elämä Juankoskellakin, kun pitäisi kantaa huolto ikääntyvästä väestöstä ja kauppareissuillakin pitäisi käydä Kuopiossa.

Hybridiautokaan ei tässä käsittääkseni auta, koska raitiovaunuyhteydestä ei ole vielä ainakaan 50 vuoteen tietoakaan.

Kepuloisia voi lämpimästi onnitella siitä, että he onnistuivat vapaaehtoisesti hyppäämään mustaan aukkoon.

Juankosken keskustan virallinen ääniRe: Säyneisen koulu puretaan9.10.2020 10.27
Hyvin meistä huolehditaan. Pohjois-Savon Osuuspankki rakentaa mahtava uuden pankkitilin Kuopioon, vaan eipä unohdeta pieniä liitoskuntiakaan. Täällä rakennusinvestointeja tapahtuu myös, vaikka konttoreita lopetetaan. Purkutyöt tulevat tarjoamaan töitä pitkäksi aikaa.

Sama se on näiden koulujenkin kanssa. Kuopiossa kiistellään uuden Hatsalan koulun paikasta, meillä ei kiistellä, mutta hyödymme kaupungin purkuinvestoinnista. Töitä tulee taas monille. Vanhalta koululta saa ostaa käypää tavaraa aivan pilkkahintaan. Onko Akm huomioinut tämän, kun vertailee Kuopion sijoituksia syrjäkylille.

Luin juuri, että Suomeenkin on tulossa käytäntö, jossa pankit alkavat periä yli 100000 euron talletuksista säilytysmaksua asiakkailtaan. Kysyin Tuusniemen Osuuspankissa, miten he kohtelevat tallettajia nyt, kun ovat monopoliasemassa. Arveli pankinjohtaja, ettei täällä peritä maksua isoistakan talletuksista.

Jotkut asiat ovat meillä huonommin, jotkut taas paremmin.

alan kolmas miesRe: Säyneisen koulu puretaan9.10.2020 15.42
Virallinen ääni on siinä oikeassa, että Juankoskella on nyt keskimäärin asiat hyvin, kun Kuopion syrjäkylässä on aloitettu laajat rakennusten purkuoperaatiot.

Jostain kumman syystä virallinen ääni kuitenkin pitää purkutöitä investointina, kun kysymyksessä on kuitenkin vain pääkaupunkiseudun kuntien verovarojen siirron avulla rahoitettu purkutyö, jolla ei ole mitään tekemistä investoinnin kanssa.

Juankosken purkutöissä kysymys on siis käyttömenoista eli itse asiassa pakallisten yrittäjien ja heidän perheidensä elantokulujen maksusta eli syömävelasta.

Eerikakin totesi aikoinaan, että asiat ovat Juankoskella hyvin, mutta vaalitettavasti vain kukaan ei sitä vain huomaa.

Juankoskella ja kepuloiset yleensäkään eivät ole koskaan olleet tunnettuja matemaattisista taidoistaan.

Useisiin kuntiin onkin Suomessa valittu aina kunnanjohtajiksi ja tarkastuslautakuntiin sellaisia henkilöitä, joilla lukutaito on ollut kyllä hyvä tai kiitettävä, mutta luetun ymmärtäminen on yleensä ollut heikko.

Matematiikassa useimmilla kunnallisilla päättäjillä ja virkamiehillä on meillä taas perinteisesti vaatimuksena ollut korkeintaan huonekalukauppiaan paperit. Tosin joitakin poikkeuksiakin on.

Muistelen, että Haapaveden OP:n arvostettu johtaja ja Kansanopiston kirjanpidon opettaja Ahti Pekkala, pitkäaikainen valtiovarainministeri, kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja jopa maaherra, on kuitenkin tämän säännön vahvistava merkittävin poikkeustapaus ilmeisesti koko Suomessa.

Heikko matemaattinen osaaminen kunnissa johtaa yleensä siihen, että puhutaan mielellään keskiarvoista. Meillä on keskimäärin asiat hyvin silloin, kun jotkut asiat on huonommin ja jotkut paremmin.

Lumihangessa seisoessa ihmisen jalatkin on keskimäärin siedettävässä kunnossa, jos toisessa jalassa on huopatossu ja toinen koipi on avojaloin 30 asteen pakkasessa.

Virallisen äänen yo. tekstistä voisi päätellä, että Kuopiossa Ossuuspankki näyttää olevan rakentamassa nähtävästi jotain salattua tiliä.

Toivottavasti kysymyksessä ei ole kuitenkaan joku Nuorisosäätiön salattu rahanpesutili.

Voi kuitenkin olla, että virallisella äänellä on tapahtunut näppäilyvirhe ja kysymyksessä onkin joku komea OP:n uusi konttori.

Tässä kohtaa minä kyllä ihmettelen, miksi OP on lähtenyt satsaamaan uuteen konttoriin Kuopiossa, kun Juankoskella kaupungin ja Premium Boardin kanssa kiinteistökaupoissa ja muisssa veivauksissa Juankosken kaupungin yhteistyökumppaniksi löytyi rahavaikeuksissa maltalainen Nemea Bank plc -niminen ns. nettipankki ja sen "tytäryritys Revestor Oy", jolla ei ollut konttoria tiettävästi lainkaan, mutta rahanpesuun liittyneitä talletuksia oli sitäkin enemmän.

Nythän Nemean Bankin toimilupa on jo lakkautettu ja EU:n pankkiviranomaisetkin ovat käynnistäneet rahanpesuun liittyvän tutkinnan jo kauan sitten.

Minullakin oli tuossa tärkeä kokous Hotelli Presidentissä pari päivää sitten ja keskustelimme noista pankkien muuttuvista käytännöistä, kun EU:ssa myös pankkien seurantaa ollaan koko ajan kiristämässä.

Minä olen melkoisen varma, että virallisen äänenkin pankkiasiointi alkaa kohta mennä vaikeaksi, koska vahvasti verkostoituneena poliittiisena henkilönä hänkin joutuu tekemään selvityksen ja antamaan kaikki tiedot varmasti Tuusniemen konttorissakin siitä, onko hän ns. PEP-person (politically exposed person) tai onko hänellä yhteyksiä tällaisiin poliittisesti verkostoituneisiin henkilöihin.

Minä ainakin olen jo aika moneen pankkiin tällaiset tiedot joutunut moneen kertaan toimittamaan ja aina on tullut puhtaat paperit.

Nalle Wahlrooshan on nuoruuden radikalismistaan viisastuttuaan yleensä ollut talousasioissa lähes kaikissa asioissa oikeilla jäljillä ja hänkin totesi aivan äskettäin, että näiden pankkien kanssa hän kyllä on tehnyt aikoinaan virhearvion siinä suhteessa, että ne ovat joutuneet niin kovan sääntelyn kohteeksi nykyään.

Yksi keskeisiä syitä tähän säätelyyn on ollut korruptio ja massiivinen rahanpesu, johon etenkin poliitikot ovat valitettavasti sotkeutuneet.

Jos Nalle katsoo, että pankin omistaminen ei ole nykypäivänä viisasta, niin miksi tavallisen Matti Meikäläisen pitäisi sijoittaa rahojaan nollakorkoiselle pankkitilille, jotka taas pankki lainaa miinusmerkkisellä korolla johonkin täysin tuottamattomaan EU:n rahastoon, kun pankki ei kohta anna tavalliselle ihmiselle edes asuntolainaa puhumattakaan asuntoyhtiöiden putkiremonttilainoista ilman 150% turvaavia vakuuksia ja rahaa tallettaessa pankkineiti ensimmäisenä kysyy, että mistä helvetistä olet tuon 50 EUR:n setelin saanut? Et kai vaan ole sotkeutunut harmaaseen talouteen tai tehnyt talkoilla töitä?

Juankosken keskustan virallinen ääni Re: Säyneisen koulu puretaan9.10.2020 17.11
Kirjoitin "mahtavan uuden pankkitalon", mutta tämä puhelimen tekstinkäsittely ohjelma muuttaa sen mieleisekseen. Keskustalla ei ole mitään tekemistä tämän virheen synnyssä.

Meillä päin osataan laskea. En viitsi nyt muistuttaa erään matemaattisen kaavan ymmärtämisestä käymäämme keskustelua, koska tälläinen itsensä korottaminen on keskustalaiselle enemmän häpeäksi kuin kunniaksi.

Ja sitten tämä investointi. Menoja aiheuttavan rakennusmassan purkaminen on mitä kannattavin investointi. Tällaiseen investointiin saa pankistakin lainaa, jos hakijan maine on hyvä.

poliittinen tarkkailijaRe: Säyneisen koulu puretaan10.10.2020 3.03
Minulla ei tietysti ole mitään tarvetta lähteä mollaamaan virallisen äänen täysin inhimillistä näppäilyvirhettä tai malliltaan mahdollisesti epäonnistunutta älypuhelinta, joka jo ehkä ajattelee virallisen äänenkin puolesta.

Täytyy kuitenkin vain toivoa, ettei virallinen ääni ole asentanut epäluotettavaan älypuhelimeensä koronavilkkua, sillä koronavilkku on selvästi nähtävä Orwellilaisen yhteiskunnan ensimmäisenä sovelluksena, jolla pyritään rajoittamaan suomalaisten perustuslaissa turvattuja ja määriteltyjä oikeuksia.

Minä pidän tätä sinänsä positiivista digi-kehitystä kuitenkin hyvin vaarallisena, koska Suomi ei ole siinä mielessä oikeusvaltio, että meillä olisi vielä edes ihan oikeata perustuslakituomioistuintakaan.

Perustuslakivaliokunta ei valitettavasti tällainen ole, koska perustuslakivaliokunta on poliittinen hallinnollinen lainsäädäntöä valvova ennakoiva toimielin ja Suomen ns. "oikeusvaltiossa" on ollut vallassa sellainen käytäntö, että taannehtivasti täysin laillisia toimia on meiilä saatettu tuomita jälkikäteen laittomiksi.

Sote-kentässähän tästäkin ilmiöstä on jo tullut vakiintunutta käytäntöä, kuten on jo nähty mm. Mehiläisen ja Pihlajalinnan kilpailuvaraston päätösten perusteella ja myös muiden sotepalvelujen täysin laillisten ulkoistuspalvelusopimusten taannehtivilla purku-uhkauksilla.

Laajemmassa mitassa samaa taannehtivaa perustuslain vastaista oikeuskäytäntöä ollaan nykyisen punamulta-viherpipertäjien hallituksen osalta soveltamassa myös miljardikaupalla eduskunnassa ja EU:n parlamentissa käsittelyn kohteena olevassa EU:n perussopimuksen vastaisessa ns. "koronapaketissa".

Koronahysterian varjolla nyt on jo THL:n toimesta ilmeisesti saatu koronavilkun avulla jo kohta 2 milj. ihmistä valvonnan ja urkinnan piiriin.

Kooomuspuolueelle täytyy antaa kuitenkin suurkiitos siitä, että joku selkärankainen puolue vihdoinkin on esim. demujen Krtista Kiurun laittomien toimien johdosta puuttunut siihen laittomuuteen, johon ns. globalistien selvästi orwellilaisen tai sen edeltäjän eli kommunistisen ja marxilaistuvan yhteiskunnan kehitys on meitä viemässä, jos silmiä ei aikanaan avata.

Yksilön- ja sananvapaus sekä yhteiskunnallinen moniarvoisuus ovat jokaisen oikean demokratian keskeisiä kulmakiviä.

Suomessa kaikkein tehokkain tapa torjua terve demokraattinen kehitys on se, että YLE:n tomittajien toimesta jokaisen eduskuntavaalin jälkeen systemaattisesti on pyritty aina muodostamaan ns. enemmistöhallitus, jolloin opposition perustuslaillinen oikeus hallituksen kaatamiseen on käytännössä eliminoitu.

Suomen historiassa tämä vahingollinenenemmistöhallituksiin nojaava kehitys on johtanut aiemmin Kekkosen tyranniaan, tasapäiseen peruskouluun ja ns. kolmikantaiseen työmarkkinaan, jossa eduskunnan valta on siirretty 80 vuodeksi työmarkkinajärjestöjen suureksi osaksi kommunistisille ja demulaisille agitaattoreille.

Tämän vahingollisen demokraattisen kehityksen seurauksena Suomen maaseutu on tyhjentynyt, eriarvoisuus ja valtion sekä viranomaisten roolit ovat kasvaneet terveen ja moniarvoisen kansantalouden kustannuksella.

Suomi on ollut ensiksi Neuvostoliiton vanki ja typerän EURO-sopimuksen kautta meistä on nyttemmin tehty tahdoton ja vaihtoehdoton EU:n orja.

Kun tämä korona ÄPPI on ladattu enemmistöön Suomen älypuhelinten omistajista, niin seuraavassa vaiheessa THL:n ylileveän Maakunta Soten valmistelijat Krista Kiurun ja Annika Saarikon johdolla tulevat ehdottamaan ALKO vilkkua, sitten HIILI vilkkua, sitten BLM vilkkua, sitten VIHA vilkkua, HOMO villua jne.

Kommunistisessa Kiinassahan Orwellin yhteiskunta on jo viety pisimmälle.

Parhaillaan USA:ssakin on myös kova vyörytys käynnissä Facebookin, Twitterin, Googlen ja FAKE MEDIAn toimesta, jolla pyritään kaikin mahdollisin keinoin toteuttamaan ja varmistamaan se, ettei Amerikan kaikkien aikojen paras presidentti Donald Trump vaan pääse sotkemaan dementoituneiden "korruptioherojen ja rouvien" kiinalaisia rahavirtoja.

Kunnon kepuloistenkin on syytä herätä ennen kuin on myöhäistä.

Demujen ja vihervassarien globalistiset ajatukset eivät lopultakaan ole kunnon kepuloisten intressien mukaisia.

Terra Sipilä teki ison virheen, kun määräsi kokemattoman Katri Kulmunin paikkamaan Terra Sipilän epäonnistuneita ns. Kärkihankkeita.

Noista Kärkihankkeista ei ole jäljellä enää oikeastaan muuta kuin pitkä lasku veronmaksajien piikkiin.

Juankosken keskustan virallinen ääni Re: Säyneisen koulu puretaan10.10.2020 8.05
Hallitusta muodostettaessa demarit punnitsivat kummankin sotetavoitteet ovat helpommin toteutettavissa keskustan vai Kokoomuksen. Tästä voidaan päätellä, etteivät Hannakaisa ja Kiuru olleetkaan niin kaukana toisistaan kuin joskus näytti.

Tavoitteemme uudessa Sotessa toteutuvat hyvin. Kokoomuksen tavoitteet eivät toteudu ja siksi tuli epäluottamus esitys Kiurulle. Tämä oli todellinen syy.

Sote tulee olemaan osoitus siitä, että keskusta on kokoaan suurempi puolue. Meidän ansiosta Akm:kun voi nukkua jatkossa yönsä hyvin. Raskasta iltasyömistä sopii kuitenkin välttää.

LateRe: Säyneisen koulu puretaan27.10.2020 20.06
Säyneisen koulun alle tarpeeksi dynamiittia että lähtee koko paska. Aivan hirveä tönö ja opettajana oli joskus noita-akka(varas). Siirtyi myöhemmin juankoskelle.

Juankosken keskustan virallinen ääni Re: Säyneisen koulu puretaan28.10.2020 5.09
Kuopion kaupungin olisi mahdollista hakea EU:n elpymisrahaa Säyneisen koulun purkuun. Tämä raha on tarkoitettu nimenomaan kestävän kehityksen hankkeisiin.
Keskustan Säyneisen osasto voisi olla asiassa aloitteellinen. Elvytyshanke pitäisi kytkeä korvaavien liikuntatilojen hankintaan.
Juankosken kuplahalli näyttää seisovan edelleen toimettomana.
Nykyinen omistaja voisi olla halukas myymään hallin. Siirron yhteydessä olisi hyvä uusia pressukatto. Toimenpide takaisi sisäliikuntatilat vuosikymmeniksi.

Juankosken keskustan virallinen ääni Re: Säyneisen koulu puretaan17.6.2024 11.40
Säyneisen koulun purkaminen ei ole millään tavalla vaikuttanut kylän kehitykseen. Lapset saavat opetusta ja kaupungin rahat säästyvät hyvinvointialueiden kasvaviin kustannuksiin. Juankosken myötämielisyys säästöihin tullaan palkitsemaan. Me säilytämme terveyskeskuksen vuodeosaston tämä hyvän taloudellisen ymmärryksen vuoksi. Keskusta palkitsee meidät.

alan kolmas miesRe: Säyneisen koulu puretaan17.6.2024 13.50
Virallisen äänen EU-rahojen käyttö Juankosken parhaan kyläkoulun pirkamiseen on tietysti KEPULOISEN IDIOTISMIN HUIPPU.

Olisi ollut tässäkin asiassa käydä kyselemässä PERSUJEN PUOLUETOIMISTOLLA, niin sieltä olisi varmasti löytynyt asiantuntemusta siitä, miten sitä EU:n elpymisrahaa muualla EU-maissa jaetaan.

Persujen erinomainen EU vaaliehdokas JOONAS KIVIRANTA, joka ei valitettavasti tullut valituksi nyt EU parlamentiin, mutta tuntuu kuitenkin olevan selvästi kyvykäs tuleva PERSUVOIMA ja näyttää myös olevan erinomaisesti perillä EU:n mielettömäksi menneestä energiapolitiikasta ja rahanjaosta kaiken karvaisiin korruptoituihin hankkeisiin.

JOONAS ei ole pelkkä poliitikko, mutta on ensinnäkin tekniikan lisensiaatti ja tuntuu hallitsevan jopa viittä kieltä, joten kyllähän JOONAS olisi saanut äänensä aivan toisella tavalla EU:n parlamenttissa kuuluville kuin esim. KOMMUNISTI JUSSI SARAMO.

JOONAKSELLA tuntuu olevan sellainen harrastus, että ulkomailla hänen tapansda on kiertää kaikki mahdolliset vuoristoradat.

JOONAS oli Puolassa käydessään hakeutunut myös komean vuoristoradan kyytiin.

Asuessaan tällaisen luomuksen kyytiin JOONAS oli pannut merkille, että Vuoristoradan kyljessä oli iso kyltti, jossa luki, että TÄMÄ LOISTAVA VUORISTORATA ON RAKENNETTU EU:N kehitysaluerahaston varojen avulla.

Näin näitä Suomen EU-rahojakin sitten jaelleen ympäri Eurooppaa, jotta paikalliset vihervassarit voivat nauttia meidän rahoilla.

Jos SÄYNEISIIN purettavan koulun tontille olisi laitetti vaikka VUORISTORATA HANKE PYSTYYN, niin veikkaanpa, että turistivirta TAHKOLTA olisi käden käänteessä suuntautunut SÄYNEISIIN.

Juankosken keskustan virallinen ääni Re: Säyneisen koulu puretaan17.6.2024 14.53
Säyneisen kehitys ei ole enää vuoristorataa, vaan vakaata. Kuopion kaupunki on päättänyt panna Salpatuvankin myyntiin. Akm:n kannattaa seurata huutokauppailmoituksia. Aivan taskurahalla ei luonnollisestikaan tällaisia osteta.

Juankosken keskustan virallinen ääni Re: Säyneisen koulu puretaan18.6.2024 11.36
Keskusta sallii Juankosken vuodeosaston jatkuvan, vaikka monet äänestäjät ovatkin siirtyneet persujen kannattajiksi. Haluamme muistuttaa, että keskusta lopetti kyllä Säyneisen koulun, mutta säästöt käytetään Juankosken hyväksi.
Keskusta tahtoo huomioida kasvavan vanhusväestön tarpeet ja koulukkaathan tykkäävät käydä Juankoskella koulussa. Muuruveden koulu säilytetään tietysti, koska siellä lapsiperheiden lukumäärä kasvaa voimakkaasti tai ainakaan ei vähene pahasti.

alan kolmas miesRe: Säyneisen koulu puretaan18.6.2024 20.58
Säyneisen ja koko Koillis-Savon ja laajemminkin koko Itä-Suomen osaltakin on kyllä vakaata, kuten virallinen äänikin nyt taas todistaa.

Valitettavasti tämä vakaa kehitys on jatkunut UNILUKKARINKIN mukaan hänen erotessaan tehtävistään ja ainakin 16-17 pikää vuottaa yhtä tasaista alasmäkeä.

Nytkin VM tänään ennustaa, että julkisyhteisöjen alijäämä on tänä vuonna 3.7% kansantuotteesta, joudutaan ottamaan lisävelkaa ja korot pysyvät korkeina.

EU:n alijäämien TARKKAILULUOKKAKIN tuntuu jo olevan vain kivenheiton päässä!!!

Ei valtiovalta voi asialle mitään tehdä lyhyellä tähtäyksellä, koska päätökset tehdään EU:n komissiossa ja parlamentissa, kun Suomi on menettänyt lähes täysin itsemääräämisoikeutensa.

Nytkin Ympäristöministeri Kai Mykkänen yritti epätoivoisesti ajaa ennallistamisasiassa kielteistä ja Suomen kannalta pro-aktiivista linjaa, mutta tietysti parlamentissa kaikki muut suomalsiet MEPIT kuin KESKUSTAN ja PERSUJEN edustajat myivät jopa OMAN ÄITINSÄ, jotta Suomelle saatiin taas tehtyä maksimaalinen vahinko.

Suomeen tarvitaan rohkea verouudistus, jolla mahdollistetaan se, että Suomeen voi syntyä yksityistä pääomaa, jonka avulla kasvua voida saada aikaan.

Puheen tasa-arvosta ja tasapalkoista on syytä heittää sivumalle ja on annettava lahjakkaiden ihmisten menestyä, koska pitkässä juoksussa se luo Suomeen työtä, investointeja ja hyvinvointia.

Jos Suomessa olisi ollut 16 vuoden aikana vain 1%:n suuruinen kansantuotteen kasvu, niin nyt meillä olisi julkisyhteisöissä jaettavaa 25 miljardia euroa, joka on yhtä suuri rahamäärä, joka Suomessa nykyään joudutaan käyttämään joka vuosi koko SOTEN rahoitukseen korkeiden verojen muodossa.

Kun tätä ei ole ollut ja meillä on keskitytty vain PERSUJEN MOLLAAMISEEN, niin puuttuva "HYVINVOINTI" on jouduttu rahoittamaan ULKOMAISELLA kalliilla VELKARAHALLA, jonka hinnasta päättää tällä hetkellä ranskalainen juristi Christine Lagarde.

Tunnetustihan Lagarde on täysin epäonnistuneen presidentti Emmanuel Macronin suuri ihailija.

Voi olla, että kohta Ranskassakin alkaa FRAEXIT tie EU:sta, joka on tietysti Suomelle suurinta mahdollista myrkkyä.

Siis, mitä enemmän RAKASTAT VEROJA, sitä enemmän VIHAAT SUOMEN HYVINVOINTIYHTEISKUNTAA!!!

It's very simple arithemetics!!!!

YLE:n uutisisskin jo kerrottiin, kuinka MÄNTÄSSÄ panostetaan HIRVENPAPANA TAITEESEEN, koska tällaisella luontoläheisellä taiteella on kasvava GLOBAALI TILAUS!!!Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: