Keskustelu

Pekka VOlen ylpeä17.10.2021 16:51
Moi, olen ylpeä siitä, että sain toimia yhdessä todellisten talousasiantuntijoiden kanssa PB:n ja Farocon oy:n törkeän menettelyn vastapuolena ja opponenttina. Olen myös sitä mieltä, että Juankosken kaupungin johtoryhmä olisi pitänyt joutua vastaamaan miljoonien eurojen puhalluksesta.
Tässä hyvän ystäväni ja todellisen talousmiehen kirjoitus asiassa ja Pena Tolvasen muistolle:
. euron takauspetos alla esitetyn kaavan mukaan:

Vision Hunters Oy Ltd:n konsultit ja kaupunginjohtaja Kangasperko esittivät kaupungin valtuustolle, että Farocon Oy:n ikivanha Hangon satamassa alivuokralaistontilla olevan varastohallin vakuusarvo on 7.2 milj. euroa, kun hallin vakuusarvon oli laskettu 10 vuoden diskontatusta noin 800 000 euron suuruisesta vuotuisesta vuokrakassavirrasta.

Tratta PBF ja Farocon Oy, jonka emoyhtiö oli Maltalta kotoisin oleva Land Sea Air-firma, olivat keskenään sopineet yllä olevan erittäin kalliin vuokran maksun.

VH:n konsultit ja Kangasperko vakuuttivat maallikko valtuutetuille, että hankkeeseen ei liity mitään riskejä, koska käyttöön on otettu ns. kovenantit, joilla estetään Tratta PBF:n ajautuminen konkursiin tai ainakin se, että Tratta PBF:n omavaraisuusaste ei missään oloissa laske alle 30%:n.

Se oli Handelsbankenin asettama ehto, tai muuten myönnetty 6.25 milj. euron laina voidaan sanoa irti.

Tratta PBF ei ole maksanut näitä vuokria ilmeisesti penniäkään, eikä sen kassavirrasta, joka on ollut lähes 25 milj. euroa negatiivinen vuosina 2011-2014, olisi missään tapauksessa voinutkaan maksaa kyseistä korkeata vuokraa.

Farocon Oy oli ostanut varastohallin vuonna 2006 1 136 000 eurolla. Faroconilla oli ostohetkellä oma pääoma 8 000 euroa ja yhtiöllä oli ennestään lainoja 50 000 euroa.

Hallin ostamista varten hollantilainen pankki antoi ostajille 905 000 euron lainan ja lisäksi yhtiölle järjestettiin lyhytaikainen 101 000 euron laina.

Yhtiöllä oli siis operaation jälkeen 31.5.2007 lainoja yhteensä 1 056 000 euroa ja varastohallin arvoksi merkittiin taseeseen 1 082 700 euroa, kun ostohinnasta oli ensiksi vähennetty poistona 53 300 euroa.

31.5.2007 varaston nettoarvo oli siis 1 082 700 (kp-arvo) ? 1 056 000 (lainat) = 26 700 euroa.

Tilikaudella 1.6.2006-31.5.2007 Farocon Oy:n voitto oli 289 600 euroa. Kun yhtiö oli aiempina vuosina tuottanut tappiota yhteensä 289 300 euroa, niin 31.5.2007 Farocon Oy:n oma pääoma oli 8 000 euroa + (289 000-289 600) = 8 300 euroa.

Vuosina 2007-2010 Farocon Oy tuotti voittoa yhteensä vain noin 50 000 euroa.

Kun Samoriz oli lunastanut Tratta PBF:n, niin rahojen pyöritys Farocon Oy:n kautta Maltalle ja muualle alkoi.

Vuonna 31.5.2011 oli seuraavat tulostiedot:
- liikevaihto 1 041 832 euroa
- tulos 46 370 euroa
- oma pääoma 71 526 euroa
- pitkäaikainen laina 978 754 euroa
- lyhytaikaista lainaa 540 000 euroa
- lainat yhteensä 1 518 754 euroa
- varastohallin poistamaton arvo 885 214 euoa
- lyhytaikaiset saatavat (omistajilta) 686 059 euroa

Vuonna 31.5.2012 oli seuraavat tulostiedot:
- liikevaihto 7 872 453 euroa
- tulos 61 718 euroa
- oma pääoma 2 846 828 euroa
- pitkäaikainen laina 0 euroa
- lyhytaikaista lainaa 81 037 euroa
- lainat yhteensä 81 037 euroa
- varastohallin poistamaton arvo 841 659 euoa
- lyhytaikaiset saatavat (omistajilta) 2 066 387 euroa (ennaakkomaksuja 1 712 195 euroa)

Vuonna 31.5.2013 oli seuraavat tulostiedot:
- liikevaihto 764 564 euroa
- tulos - 449 739 euroa
- oma pääoma 2 397 090 euroa
- pitkäaikainen laina 0 euroa
- lyhytaikaista lainaa 196 223 euroa
- lainat yhteensä 196 223 euroa
- varastohallin poistamaton arvo 790 144 euoa
- lyhytaikaiset saatavat (omistajilta) 1 799 357 euroa (tasauseriä 1 729 302 euroa)

Vuonna 31.5.2014 oli seuraavat tulostiedot:
- liikevaihto 85 406 euroa
- tulos - 106 237 euroa
- oma pääoma 2 290 852 euroa (ilman epäkurantteja saatavia vain 574 600 euroa)
- pitkäaikainen laina 0 euroa
- lyhytaikaista lainaa 219 801 euroa
- lainat yhteensä 219 801 euroa
- varastohallin poistamaton arvo 743 053 euroa
- lyhytaikaiset saatavat (omistajilta) 1 761 377 euroa (varmasti epäkurantit saatavat eli tasauserät yhteenä 1 716 252 euroa)

Jos nyt katsotaan varastohallin nettoarvoa per 31.5.2014 , niin voidaan tehdä seuraava karkea laskelma:

- varastohallin poistamaton kirjanpitoarvo 743 053 euroa

+ lisätään lyhytaikaiset saatavat 1 761 377 euroa

- vähennetään epäkurantit saatavat 1 716 252 euroa (saatavat tod. näköisesti konkurssitilassa olevalta Tratta PBF:ltä tai varattomalta Pehami B.V:ltä)

- vähennetään lyhytaikaiset velat -219 801 euroa

- varastohallin karkea nettoarvo 538 376 euroa

Koska Farocon Oy:n tulos oli viimeisellä ja edellisellä tilikaudella vahvasti negatiivinen, niin soveltaen yrityksen arvon määritykseen VH:n konsulttien ja Kangasperkon käyttämää diskontattua kassavirtaa, halliyhtiön vakuusarvoksi tulee iso negatiivinen luku.

Jätän nyt tämän luvun Kangasperkon ja VH:n konsulttien laskettavaksi.

Veijo ja Heimo voivat myös ottaa osaa tämän diskontatun kassavirran arvon määritykseen.

Juankosken Nero voi tietysti myös palkata FCG:n erityisasiantuntija Ekurin varmistamaan, että kun negatiivinen kassavirta diskontataan nykyhetkeen, niin sellaisella yrityksellä ei ole arvoa. Kangasperko on näköjään turhaan palkannut asialle kalliit välimiesoikeuden laskijat.

On vielä muistettava, että varastohalliin kohdistui ennen kaupungin yrityskiinnitystä yhden miljoonan euron etuoikeutettu yrityskiinnitys. En ole vielä tarkistanut yrityskiinnitysrekisteristä, onko tuo kiinnitys vielä voimassa. Jos on, niin sitten on piru kerta kaikkiaan merrassa.

NS teki keväällä 2011 kunnallisvalituksen kaupungin laittomasti myöntämästä takauksesta ja valituksessaan todisti, että yrityskiinnityksen arvon on korkeintaan 250-500 000 euroa. Kysymys ei siis ollut NS:n mukaan turvaavasta vastavakuudesta, jota kuntalaki edellyttää.

NS totesi perustuslaillisessa valituksessan myös sen, että 5 milj. euron takaus vaarantaa pienen Juankosken kaupungin kantokyvyn ja senkin takia kysymyksessä on laiton takaus, jolle ei oltu haettu edes EU komission ennakkopäätöstä.

Nyt nähdään se, että NS:n esittämä kauhuskenario on toteutunut viimeistä piirtoa myöten ja Juankosken pieni kaupunki on menettänyt itsenäisyytensä.

Yo. tulos- ja tasetiedosita nähdään, että Farocon Oy on toiminut Samovaari-yhtiöiden laittoman kaupungin takauksen avulla saatujen Handelsbankenin, Finnveran ja hyvin monen yksityisen suomalaisen yrityksen sekä nähtävästi myös maksamattomien työtekijöiden palkka- ja eläkerahojen siirrossa Suomen rajojen ulkopuolelle.

Näyttää vahvasti myös siltä, että Farocon Oy:n aikoinaan ottama pitkäaikainen laina on maksettu pois vuonna 2012, kun yhtiö liikevaihto nousi nopeasti peräti 7.8 milj. euroon vain yhden tai kahden "varastomiehen toiminnan kautta".

Ilmeisesti samana vuonna tai jopa aikaisemmin Tratta PBF maksoi myös pois kaupungin takauksen avulla saatujen Handelsbankenin ja Finnveran 12.5 milj. euron lainoista myös hollantilaisen pankin keväällä 2011 myöntämän 6.0 milj. euron lainan, jonka avulla Tratta PBF pystyi lunastamaan Stromsdal OyJ:n konkurssipesän keväällä 2011 huolimatta NS:n selvästi korkeammasta tarjouksesta konkurssipesälle.

Tuollainen Farocon Oy:n lähes 8 milj. euron liikevaihto ei mitenkään ole mahdollinen kyseisestä varastohallista, koska varastohallin vieressä olevan MetsäGroupin omistaman Hangö Stevedoring Oy:n liikevaihto oli vastaavana aikana vain 19.1 milj. euroa.

Stevedoring Oy:llä on isot ja modernit satamaterminaalit Hangossa ja yhtiön palveluksessa oli 122 henkilöä. Stevedoring Oy termiaalien kautta kulkee satoja tuhansia tonneja paperia ja kartonkia sekä muita tuotteita kuten kemikaaleja ja autoja.

Juankosken kaupungin laittomasti myöntämä takaus näyttääkin edellyttävän julkista selvittelyä ja erityistilintarkastusta, jota jo keväällä 2011 NS sekä myös Pena T olivat vaatimassa.

Keskusta pettää aina.

alan kolmas miesRe: Olen ylpeä17.10.2021 19:44
Pekan kannattaa olla ylpeä.

Yli kymmenen vuoden työ on tehty pääasiassa NS:n asiantuntijoiden toimesta, eikä työ ole vieläkään päättynyt, koska AKM on päättänyt, että tässäkin kähminnässä kaikki kortit pelataan loppuun ja sitten katsotaan, ketkä jäi voittajiksi.

Pekalle kuuluu kiitos myös muutamista hyvistä juridisista toimista ja neuvoistakin.

Harmittaa suuresti, että korkeimmat voimat veivät liian aikaisin Pena T:n voimat.

Pena T. oli kuitenkin koko ajan Juankosken veronmaksajien asialla.

AKM on kohtalaisen varma, että Juankosken kaupungin tekemä takauspetos ja siihen liittyvä ilmeinen massiivinen rahanpesu ei olisi koskaan kuitenkaan tullut päivän valoon, ellei Masa P. olisi aikoinaan kysynyt sitä, miksi Römssyä lämmitetään kaupungin piikkiin?

JUAKOSKEN KAUPUNKI EI PYSTYNYT SIIS IHAN KOKONAAN SALAAMAAN RÖMSSYN KÄYNNISTÄMISEEN JA RAHOITUKSEEN LIITTYNYTTÄ KÄHMINTÄÄ.

KAUKAA VIISAANA NS REKISTERÖITYI JUANKOSKELLE. ILMAN SITÄ KOKO RIKOSVYYHTI OLISI VAIN PAINETTU VILLAISELLA.

ONNEKSI MYÖS KUNTIEN ASIAKIRJAT OVAT JULKISIA, JOTEN SE ANTAA MAHDOLLISUUDEN SIIHEN, ETTÄ VERONMAKSAJAT VOIVAT VALVOA PÄÄTÖKSENTEKOA JA SEN LAINMUKAISUUTTAKIN.

Harvoin kukaan onnistuu tekemään täydellisen rikoksen ja tuo Masa P:n kysely johti nyt NS:n ja AKM:n rötöstelijöiden jäljille.

Aluksi näytti siltä, että kysymys oli vain laittomasta takauksesta, mutta nythän näyttää siltä, että kysymys on ollut huomattavasti suuremmista asioista.

Mitä enemmän aikaa on asiassa mennyt, sitä selvemmäksi koko kähminnän laajuus on tullut.

Amerikassa puhutaan jatkuvasti siitä, että ikävissäkin asioissa täytyy laittomien päätösten tekijät saada ns. accountable eli vastuuseen teoistaan.

Meillä Suomessa ollaan tässä asiassa vasta harjoitteluasteella, jota osoittaa sekin, että Suomessa on JULKISESTI HIRTETTY JO KAKSI NAISTA, ja toisen naisen kohdalla hänen entinen alainen on laittanut hakupaperit JULKISESTI HIRTETYN NAISEN KORKEAAN VIRKAAN, VAIKKA OLI ITSE LAATINUT ERÄÄSTÄ VIRKAMIEHESTÄ SELLAISEN TYÖSOPIMUKSEN, ETTEI ELÄKKEELLE JÄÄVÄN VIRKAMIEHEN TARVITSE TEHDÄ IHAN TÄYTTÄ TYÖPÄIVÄÄ.

NÄILLÄ SAMOILLA PERIAATTEILLA LÄHES KAIKKI VALTION PALVELUKSESSA OLEVAT VIRKAMIEHET PITÄISI SAATTAA LEIVÄTTÖMÄN PÖYDÄN ÄÄREEN, KOSKA MILLOIN VALTION VIRKAMIES ON IHAN OIKEASTI TEHNYT TÄYDEN PÄIVÄN NIITÄ TÖITÄ, JOTKA HÄNEN KUULUU TYÖSOPIMUKSEN MUKAAN TEHDÄ???

MUISTELEN, ETTÄ NÄITÄ VALTION VIRKOJA TUTKITTAESSA ON KÄYNYT ILMI, ETTÄ LÄHES SUURIN OSA AJASTA MENEE ERILAISIIN KOKOUKSIIN JA SITTEN SIIHEN, ETTÄ VIRHEELLISIÄ PÄÄTÖKSIÄ JOUDUTAAN TEKEMÄÄN MONEEN KERTAAN.

SAMA KOSKEE MUUTEN MYÖS KUNTIEN VIRKAMIESTEN TYÖAJAN KÄYTTÖÄ.

VIRKAMIESTEN KOHDALLAHAN EI OLE OLEMASSA MITÄÄN MITTARIA SIITÄ, ONKO TYÖTEKO OLLUT TEHOKASTA VAI EI.

VIRKAMIES ON KÄYTÄNNÖSSÄ MYÖS LÄHES EROTTAMATON, VAIKKA OLI SUURESTIKIN MÖHLINYT TOIMISSAAN.

USEIMISSA TAPAUKSISSA VIRKAMIES ON ON MYÖS ELINIKÄISESSÄ VIRASSA, VAIKKA VARSINAISET VIRKATEHTÄVÄT OVAT JO AIKAA SITTEN PÄÄTTYNEET.

ENGLANISSAKIN SELVITETTIIN TAANNOIN VALTION VIRKAMIESTEN TOIMIA, JOLLOIN ERÄS SELVITYSMIES MENI KYSYMÄÄN VIRKAMIEHELTÄ DOVERIN KALLIOILLE, JOSSA VIRKAMIES TÄHYSTELI KIIKARILLA MERELLE.

SELVITYSMIES KYSYI SITTEN, MITÄ MIES TÄHYSTELEE, NIIN TÄHYSTELIJÄ TOTESI, ETTÄ HÄN TARKKAILEE, ETTEI NAPOLEON OLE TULOSSA HYÖKKÄYKSEEN.

SELVITYSMIES TOTESI SITTEN TÄHYSTELIJÄLLE, ETTÄ SOTAHAN LOPPUI JO MONTA SATAA VUOTTA SITTEN, ETTÄ LOPETA JO TÄHYSTELY.

TÄMÄ VIRKA LOPETETTIIN SITTEN TARPEETTOMANA LÄHES VÄLITTÖMÄSTI.

SOTE UUDISTUS ON PARAS ESIMERKKI TEHDYSTÄ TURHASTA TYÖSTÄ.

YÖKAUDET JA VUOSIKAUDET ESIM. SOTE REHULANKIN VIRASTOSSA JA KAIKISSA KUNNISSSA LAADITTIIN LAKEJA, JOTKA MENI LOPULTA KAIKKI ROSKAPÖNTTÖÖN.

KUINKA VOIDAAN LÄHTEÄ RAKENTAMAAN PERUSTUSLAIN VASTAISTA SOTE MALLI JA SIIHEN LIITTYNNEITÄ YLI 1000 SIVUN MITTAISIA PERUSTUSLAIN VASTAISIA LAKEJA, EIKÄ KUKAAN PYSTY PYSÄYTTÄMÄÄN JUNAA, JONKA LÄHETYS MUISTUTTI KUURILAN-ITTALAN JUNANLÄHETYSTÄ 15.3.1957.

SILTARUMPU PEKKARINEN OLI MYÖS TUNNETTU SIITÄ, ETTÄ MAURI PAISKI YKSINÄÄN TÖITÄ VALTIONEUVOSTON LINNASSA, KUN TOIMITTAJAT SELVITTIVÄT, ETTÄ MAURIN TYÖHUONEESSA PALOI AINA VALO MYÖHÄÄN YÖHÖN, VAIKKA KAIKKI MUUT IKKUNAT OLIVAT PIMEINÄ.

MAURI ON KYLLÄ OLLUT AHKERA, MUTTA KYSYMYS KUULUU, ONKO MAURI AINA TEHNYT OIKEITA TÖITÄ?

OLISIKO VÄHEMPIKIN RIITTÄNYT?

SILTI AKM ON AINA PITÄNYT SILTARUMPU MAURISTA, KOSKA MAURI ON SITKEÄ PUURTAJA, EIKÄ OLE EDES KEPUN PIIRISSÄ SAANUT ANSAITSEMAANSA ARVOSTUSTA.

ONKO MAURIN VIKA SIINÄ, ETTÄ MAURI ON LIIAN REHELLINEN OLLAKSEEN KEPUN JÄSEN???

PÄIVI NERG VIELÄ SALASI KAHTENA VUOTENA EDUSKUNNALTA KAIKKIAAN YLI 400 MILJ. EUROA NÄITÄ TURHIA TÖITÄ, JOTKA KUITENKIN LAITETTIIN POKKANA VERONMAKSAJIEN PIIKKIIN.

TOISEN JULKISESTI HIRTETYN NAISEN KORKEATA VIRKAA HAKEVA JURISTI EI KUITENKAAN OLLUT HUOMANNUT TAI HUOMAUTTANUT TARKASTUSTEHTÄVISSÄÄN PÄIVI NERGINKÄÄN VALTION VAROJEN MASSIIVISESTA SALAAMISESTA MITÄÄN.

SUOMEN OIKEUSLAITOS TUNTUU OLEVAN SELLAISESSA TILASSA, ETTÄ PÄÄSÄÄNTÖISESTI SYYTTÖMÄT TUOMITAAN JA RÖTÖSTELIJÄT PALKITAAN YLEENSÄ KORKEILLA VIRKATEHTÄVILLÄ, JOTKA UNILUKKARI VIELÄ HYVÄKSYY.

PVRe: Olen ylpeä17.10.2021 20:58
Moi vielä.
Muistan, että vapaa Juankoski-liikkeellä oli apunaan asiantuntijoita oikeusoppineiden keskuudesta, talousoppineiden ja korkeiden virkamiesten tasolta, taloustieteiden ja kauppaoikeuden saralta ja silti maalaispoliitikot eivät uskoneet selvityksiin ja tiedonantoihin, vaan väitettiin ryhmämme pyrkivän valehteluilla ja rikkomaan Juankosken kaupungin talouden. Voi kuinka väärässä Juankosken "eliitti" olikaan.
Juankoski antoi miljoonia euroja ukranalaisille "liikemiehille" ja juuri ne varat, joilla olisi voitu kehittää Juankoskea kuntana, yrittämistä Juankoskella, koulurakennetta monipuolisemmaksi ja antaa talouden toimia itsenäisesti reilussa hengessä.
Juankosken talous hajosi kaupunginjohdon hyväksymään puhallukseen, ja kehitys lakkasi täysin ja Juankoski astui taloudelliseen liukumiinaan.

alan kolmas miesRe: Olen ylpeä18.10.2021 3:25
Tässä asiassa kaikkein törkeitä on se, että selviä laittomuuksia ajettiin läpi kaikissa mahdollisissa oikeusasteissa Suomen johtavien asianajotoimistojen avustuksella.

Vahvistaa vain johtopäätöksen Suomen "oikeusvaltio periaatteesta".

Harmillista tässä on tietysti ne veronmaksajien ja rehellisten yritysten varat, jotka PUHALLUKSESSA ovat haihtuneet taivaan tuuliin, mutta vielä enemmän harmittaa se, että kaikki tämä on tapahtunut itse asiassa hallinto-oikeuksien hyväksynnän kautta.

Aino juristi, joka jonkun verran kiinnitti huomiota laittomaan menoon oli Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, joka on edes jollain tavoin kiinnittänyt huomiota verkamiesten tekemiin laittomuuksiin, mutta Sakslinkin totesi Römssyn yrityssaneerausasiassa, että "HYI, HYI, MITÄ tehtiin ja täytyy ilmoittaa JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLITUKSELLE, ettei näin saa vastaisuudessa enää tehdä."

On kuin ÄITI OLISI TORUNUT 5 vuotista lastaan karkkivarkaudesta!!!

Tällainen on Suomen OIKEUSVALTIO, joka on juuri valittu 14.10.2021 YK:n ihmisoikeusneuvostoonkin SELLAISTEN LÄPEENSÄ KORRUPTOITUNEIDEN JA IHMISOIKEUSRIKKOMUKSIIN JATKUVASTI SEKAANTUNEIDEN VALTIOIDEN KUTEN ESIM. VENÄJÄN, KIINAN, KUUBAN ja VENEZUELAN SEURAKSI.Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: