Keskustelu

alan kolmas miesNATO HAKEMUS ÄKKIÄ POSTIIN2.1.2022 0:09
Suomi oli kylmän sodan aikana sidottu YYA sopimukseen NEUVOSTOLIITON vaatimuksesta aikavälillä 6.4.1948-20.1.1992.

Venäjällä elokuussa 1991 tapahtuneen vallankaappauksen jälkeen Paavo Väyrynen kuitenkin vielä neuvotteli Boris Patkinin kanssa YYA sopimuksen korvaavan uuden Sopimuksen Hyvästä naapuruudesta ja yhteistyöstä, joka kuitenkin NEUVOSTOLIITON hajottua todettiin rauenneeksi 9.12.1991.

Suomi sopi kuitenkin jo heti 20.1.1992 uuden sopimuksen 63/1992 (Suomen tasavallan ja Venäjän Federaation välisen sopimuksen suhteiden perusteista), jonka artiklassa 5 todetaan seuraavasti:

"5 artikla
Sopimuspuolet työskentelevät päättäväisesti YK:n ja ETYKin toimintakyvyn vahvistamiseksi kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisessä.

Ne tukevat kansainvälisiä ponnisteluja, jotka tähtäävät aseidenriisuntaan, aseistuksen valvontaan sekä luottamuksen ja turvallisuuden lisäämiseen sotilaallisella alalla.

Tilanteissa, joissa kansainvälinen rauha ja turvallisuus tai erityisesti jommankumman sopimuspuolen turvallisuus ovat vaarantuneet, Suomi ja Venäjä ovat tarvittaessa yhteydessä keskenään YK:n ja ETYKin tarjoamien keinojen käyttämiseksi ristiriidan selvittämiseen."

Kuten esim. artklista 5 nähdään, niin Suomen riippuvuussuhde Venäjään vahvistettiin näköjään kohtalaisen tiiviiksi jo 20.1.1992, joten Suomessa on ollut turha esittää sellaista poliittista tekopyhää ystävyystulkintaa, että Suomi jotenkin olisi täysin itsenäinen valtio.

Kun Suomen ja Venäjän välit ovat koko ajan olleet sementoituneina esim. YK:n päätöksiin, niin silloin voidaan jo heti todeta, että esim. YK:n turvallisuuneuvoston kokouksessa Venäjällä on ollut VETO-OIKEUS.

On siis selvää, että tietysti tätäkin kautta Venäjä on kaiken aikaa voinut torpata minkä tahansa Suomen solmiman kansainvälisen sopimuksen, jos Suomi olisi sen omatoimisesti päättänyt tehdä.

Suomen turvallisuuspoliittisessa selonteossa vuodelta 2020 todetaan, että Suomen yhtiestyö NATO:on nojaa lähinna NATO:n avoimien ovien politiikkaan, jolloin tietyt puolustukselliset ominaisuudet omaava jäsen voi halutessaan liittyä NATO:on.

"Suomen NATO OPTION" osalta ei kuitenkaan ainakaan Turvallisuuspolittiisessä selonteossa näyttäisi olevan mitään kirjausta, milloin tällainen OPTIO tulisi voimaan tai milloin tällainen OPTIO loppuu.

Juankosken kaupunki myi 8.8.2011 kaikki omistamansa BIOLÄMMÖN osakkeet PREMIUM BOARD YRITYSRYHMÄLLE (PB) vain 13 200 EUR:lla ja näin PB sai 30%:n omistusoikeuden lähes 9 milj. EUR:n arvoisesta bioviomalasta, jonka omaan pääomaan sijoitettiin kaupungin myöntämiä lainoja yhteensä 952 000 EUR:n arvosta.

Samalla Juankosken kaupungille myönnettiin Kh 180 §:llä OPTIO ostaa 15.6.2016 mennessä BIOLÄMMÖN osakkeita 16 kpl:tta hintaan 0.01 EUR:a eli käytännössä lähes nollalla eurolla.

OPTION piti turvata kaupungin ym. 952 000 EUR:n sijoitus. Mitään turvaa Juankosken kaupunki ei SVOP-sijoitukselleen siis saanut.

Nyt jo yleisestikin tiedetään, että BIOLÄMPÖ meni konkurssiin vuonna 2017. Konkurssissa yhtiön oma pääoma tietysti nollautui ja lopulta BIOLÄMPÖ myytiin Milini Holding Ltd:lle 14.9.2017 vain 1 190 000 EUR:lla, jolloin BIOLÄMPÖÄ KOSKEVA OPTIO tietysti nollautui.

AKM:n käsityksen mukaan NATO OPTIO on siis korkeintaan BIOLÄMMÖN taannoisen OPTIO-SOPIMUKSEN TAPAISESSA TILASSA.

UNILUKKARIN NATO-OPTIOON LIITTYVÄ poliittinen liturgia on Suomessa saanut jo vakiintuneen aseman, joka tulee jokaisessa juhlapuheessa todeta Suomen turvallisuuden kulmakivenä samalla tavalla kuin meillä YYA-SUOMESSA aina muistettiin mainita etenkin meitä koskevan YYA sopimuksen mjukaiset velvoitteet.

YYA sopimuksesta oli kuitenkin selvä valtioiden välinen kirjaus. Nyt näyttää siltä, että NATO OPTIOSTA tällaista vastaavaan kirjausta ei kuitenkaan ole.

Kun UNILUKKARI on todennut, että NATO OPTION muuttuminen sopimukseksi edellyttää sitä, että asiasta järjestetään ensin kansanäänestys, niin tietenkin asiasta on turha järjestää mitään erillistä kansanäänestystä, koska ainakin tällä hetkellä vain noin 25% kansasta pitää NATO:n OPTIO-Sopimuksen muuttamista liittosopimukseksi turvallisuutta lisääväksi toimenpiteeksi.

Tässä tilanteessa NATO-OPTIO on yhtä arvoton kuin Juankosken kaupungin taannoinen BIOLÄMMÖN OPTIO-sopimus.

UNILUKKARI on kolutukseltaan juristi ja hänen sotilasarvonsa on vain KAPTEENI.

AKM:n mielestä sotaväessä on paljon UNILUKKARIA korkea-arvoisempia ja kokeneempia upseereja, joten on outoa, että KAPTEENIN TASOINEN YLIPÄÄLLIKKÖ voi esittää Suomen turvallisuudesta vakavasti otettavia lausuntoja.

Tietysti UNILUKKARI voi olla yhdessä päättämässä myös turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvistä asioista, mutta kyllä sotilasasioista päätettäessä maan korkeimmilla sotilasviranomaisille tulisi olla selvästi nykyistä keskeisempi rooli.

Näyttääkin siltä, että esim. hävittäjähankinnoissa UNILUKKARIN painoarvo on ollut kohtalaisen vähäinen, koska UNILUKKARILLA ei tietenkään ole voinut olla minkäänlaista omakohtaista käsitystä esim. hävittäjäkoneilla lentämisestä tai ohjusten ampumisesta.

Samalla tavalla UNILUKKARI ei ole omimmalla tontillaan, jos lähtee koko Suomen puolustusvoimia komentamaan sodan syttyessä.

Kun tuo naapurimaan kovanaama PUTIN näyttää nyt sanelevan EU:n VATULOIVILLE johtajille tahdin esim. Euroopan ETUPIIRIEN osalta, niin UNILUKKARIN olisi parasta nyt pyytää kenraalikuntaa laatimaan NATO:n hakupaperit parasta mahdollista vauhtia jo ennen sitä, kun PUTIN kertoo EUROOPAN ETUPIIRIT ja MUUT MADONLUVUT Seniilille JOE BIDENILLE jo tammikuun lopulla.

On aivan selvää, että kun meillä on edessä kohta nuo ALUEVAALITKIN, niin erillistä kansanäänestystä NATO-OPTIOSTA ei nyt ehditä enää järjestämään, mutta kyllä SOTE-vaaleissa voidaan liitepaperissa kysäistä myös tuosta NATO-OPTIOSTAKIN, joten sekin saadaan nyt kätevästi hoidettua ilman ylimääräisiä vaalikustannuksia.

Näyttää siltä, että ALUEVAALEISSA OIKEISTOPUOLUEET NÄYTTÄVÄT OLEVAN ONNEKSI NYT JONKUN VERRAN NISKAN PÄÄLLÄ JA JOPA VIHERPIPERTÄJÄT OVAT OLLEET HUOLISSAAN TURVALLISUUDESTA, JOTEN ALUEVAALEISSA ON NYT HYVÄ MAHDOLLISUUS TEHDÄ MYÖS TÄRKEÄ PUOLUSTUSPOLIITTINEN LINJAUSKIN.

OVATHAN KAIKKI POLIITTISET PÄÄTTÄJÄT VERRANNEET KORONAAKIN JO NÄKYMÄTTÖMÄÄN VIHOLLISEEN, JONKA NITISTÄMINEN EDELLYTTÄÄ TÄLLAISTA ALUEELLISTA PUOLUSTAUTUMISTA mm. PANDEMIOITA VASTAAN.

Yhtä hyvin alueilla täytyy tietysti varautua puolustautumaan myös pieniä vihreitä miehiä ja isompia hyökkääviä joukkojakin vastaan, kun PUTININ PARAS YSTÄVÄN TARZA HALOSEN OLLESSA ARMEIJAN YLIPÄÄLLIKKÖNÄ EDUSKUNTA meni muistaakseni vuonna 2011 luopumaan jalkamiinoistakin.

Unilukkarin täytyy nyt vaan pitää uusi NATO-PUHE, jossa UNILUKKARI SELKOKIELELLÄ kertoo KANSALLE, että tilanne on nyt niin uhkaava, että hän suosittaa sitä, että NATO-OPTIO pannaan voimaan ennen kuin se menettää arvonsa samalla tavalla kuin kävi onnettomasti BIOLÄMMÖN kohdalla, kun harrastettiin TOIVE AJATTELUA, josta UNILUKKARIKIN NYT VAROITTI UUDEN VUODEN PUHEESSAAN.

alan kolmas miesRe: NATO HAKEMUS ÄKKIÄ POSTIIN4.1.2022 2:58
RUUNEPERI SAARIKON VENKOILU SUOMELLE ELINTÄRKEÄN NATO-HAKEMUUKSEN OSALTA JA ASIAN MYSTIFIOINTI LÄHTI HETI MAATA KIERTÄVÄLLE RADALLE, KUN UNILUKKARI AVASI SANAISEN ARKKUNSA UUDEN UODEN PUHEESSAAN, JOSSA UNILUKKARI VAROVASTI KOSKETTI NATO-OPTIOTA 10 METRIN MITTAISELLA KEPILLÄÄN.

Suomenmaan tarinointia RUUNEPERI SAARIKON KORKEALENTOISISTA TURVALLISUUSPOLIITTISISTA SINISISTÄ AATOKSISTA ON KUVATTU ALLA:

"Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko katsoo, että pienen maan, kuten Suomen, turvallisuus rakentuu taidosta ymmärtää maailman muutoksia sekä viisaudesta määrittää siinä oma johdonmukainen politiikkansa.

Tutkijoiden huomioita Sauli Niinistön puheesta: "Venäjän vaateet yksiselitteisesti torjuttiin"

Sauli Niinistö: "Suomen suvereniteettia on kyseenalaistettu"

"Tärkein työkalu siihen on viisas ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Viisailla diplomaattisilla sanoilla ja askeleilla on jälleen suurta kysyntää", RUUNEPERI kirjoittaa blogissaan.

Saarikon mukaan keskusta seisoo Suomen puolustusratkaisun strategisten perusvalintojen takana.

Vain vastuulliset elävät: yritystoiminnan seurausten huomioiminen on olemassaolon edellytys - joka tuo jopa kilpailuetua

"Puolustuksemme perustuu jatkossakin yleiseen asevelvollisuuteen, koulutettuun reserviin, koko maan puolustamiseen ja korkeaan maanpuolustustahtoon.

Suomi ylläpitää uskottavaa puolustuskykyään konkreettisin teoin. Hävittäjähanke on tästä vahva esimerkki.

Asevelvollisuuttamme kehitetään määrätietoisesti niin, että puolustuksemme kivijalka pysyy kunnossa tulevinakin vuosikymmeninä.

Aktiivinen yhteistyö muiden kanssa on osa uskottavaa ja kehittyvää puolustuskykyämme", hän linjaa.

Saarikko arvioi, että moninaiset puolustusyhteistyömuodot ovat Suomessa aika heikosti tunnettuja.

Hän korostaa samalla, että kansainvälinen puolustusyhteistyö on Nato-jäsenyyttä laajempi asia.

EU:ta johtaa nyt mies, jonka suunnitelmissa Suomella on nielemistä
"Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on paljon keskustelua keskustelusta.

Tämän keskustelulajin olemme vuosien varrella oppineet jo varsin hyvin tunnistamaan.

Samaa sukua tälle on Nato-kannanottojen vaatiminen muilta. Näitä vaatimuksia esittävät muuten aina vain jäsenyyttä kannattavat.

Heille kielteinen kanta ei tunnu olevan kanta lainkaan -erikoinen ajattelutapa sekin", Saarikko kommentoi.

Hän korostaa, että KESKUSTA EI KANNATA SUOMEN NATO-JÄSENYYTTÄ, mutta haluaa että Suomi pitää avoinna mahdollisuuden siihenkin.

Nyt tuli jäätävä arvio: Euroopalla ei ole kykyä puolustaa Ukrainaa- "Tämän pitäisi herättää meidät"

Nato-johtaja löi faktat pöytään Vladimir Putinille - "Venäjä on vähintään yhtä huolissaan EU:sta kuin Natosta"

"Mikäli liittoutuminen tulisi ajankohtaiseksi, sillä olisi oltava paitsi pitävät turvallisuuspoliittiset perustelut myös yhteiskunnan laaja hyväksyntä.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjamme on kehittynyt vuosien ja vuosikymmenten saatossa - päivän kohinan tai otsikoiden perusteella sitä ei kannata rikkoa ilman vakaata harkintaa."

TÄTÄ SAMAA YYA JARGONIA KEPU JA KEPULOISET OVAT JAUHANEET SIITÄ LÄHTIEN, KUN URKISTA TULI SUOMEN PRESIDENTTI ENSIMMÄISEN KERRAN JO 1956 NEUVOSTOLIITON TUELLA ja sen jälkeen korruptoituneilla vaaleilla jopa poikkeuslakia hyväksi käyttäen aivan haudan partaalle asti.

YYA JARGONILLA KEPULOISET OVAT TEHNEET KAIKISTA KUNNON KANSALAISISTA NEUVOSTOLIITON JA VENÄJÄN VASTAISIA TOISIN AJATTELIJOITA JA EPÄLUOTETTAVIA KANSALAISIA, JOITA EI PIDÄ PÄÄSTÄÄ MIHINKÄÄN VASTUULLISIIN TEHTÄVIIN, JOISSA OLLAAN VÄHÄNKÄÄN TEKEMISISSÄ NEUVOSTOLIITON TAI NYKYÄÄN VENÄJÄN KANSSA.

RUUNEPERIN AATOKSISTA TULEE MIELEEN TAANNOINEN HITLERIN AATUN ARJALAINEN EETOS ja DEMAGOGIA, JOKA JOHTI TOISEEN MAAILMANSOTAAN JA SURULLISESTI PERÄTI 6 MILJ. JUUTALAISENKIN KUSKAAMISEEN KESKITYSLEIRIEN KAASUKAMMIOIHIN.

ARJALAISESSA EETOKSESSA KAIKKIEN PITI OLLA YHDESSÄ RAKENTAMASSA 1000 VUOTISTA VALTAKUNTAA, JOSSA YKSILÖLLISTÄ AJATTELUA EI SALLITTU.

OLI VAIN SEURATTAVA YLIVERTAISTA KAIKKI TIETÄVÄÄ JOHTAJAA.

RUUNEPERI SAARIKOLLA ON MYÖS VALITETTAVA TAPA YRITTÄÄ ESIINTYÄ MUITA VIISAAMPANA AJATTELIJANA, VAIKKA ESIM. TURVALLISUUSPOLIITTISISSA ASIOISSA RUUNEPERI TUNNUSTAA ITSEKIN, ETTÄ HÄNELLE JA MUILLEKIN SUOMALAISILLE

"moninaiset puolustusyhteistyömuodot ovat Suomessa aika heikosti tunnettuja."

alan kolmas miesRe: NATO HAKEMUS ÄKKIÄ POSTIIN6.1.2022 14:25
Putinin "KAASUASE" räjäytti ensikisi Kazakstanin.

Ilta-Sanomat ja STT raportoivat asiasta seuraavasti:

"Venäjän johtama sotilasyhteisö on lähettänyt ensimmäiset joukot Kazakstaniin

Venäjän johtama Ivy-maiden kollektiivinen turvallisuusjärjestö on lähettänyt ensimmäiset joukkonsa Kazakstaniin. Asiasta kertoo järjestön edustaja Venäjän ulkoministeriön tiedottajan julkaisemassa lausunnossa.

Turvallisuusjärjestö kertoi jo aiemmin lähettävänsä Kazakstanille sotilasapua.

Kazakstanin presidentti Kassym-Jomart Tokajev oli ennen tätä vedonnut yhteisöön kuuluvien maiden johtajiin ja pyytänyt heiltä apua maan tilanteeseen.

Energian hinnannousua vastustaneet mielenosoitukset yltyivät levottomuuksiksi Kazakstanissa keskiviikkona."

"Kazakstanin levottomuuksissa on haavoittunut yli tuhat ihmistä, kertoo maan terveysministeriö venäläisuutistoimistojen mukaan.

Haavoittuneista lähes 400 on viety sairaalaan ja yli 60 ihmistä on tehohoidossa, kertoi maan apulaisterveysministeri Khabar-24-uutiskanavalle.

Kazakstanin poliisi kertoi aiemmin tänään venäläismedian mukaan "eliminoineensa" kymmeniä mielenosoittajia näiden pyrkiessä hallintorakennuksiin maan suurimmassa kaupungissa Almatyssa eilen illalla. Interfaxin, Tassin ja RIA Novostin siteeraama poliisi kuvasi mielenosoittajia ekstremistijoukoiksi.

Uutistoimisto AFP tulkitsi poliisin tarkoittavan, että kymmeniä mielenosoittajia olisi surmattu."

Venäjän sotavoimien kutsuminen apuun tarvittiin, kun aitoissa käytetyn nestekaasun hinta nousi 60 Tengestä per litra 120 Tengeen per litra.

Nämä polttoaineen hinnathan eivät meille kerro tietenkään mitään, koska kysymyksessä on valuutta, johon Suomessa ei törmää.

Jos kuitenkin muuttaa hinnat meikäläistä käytäntöä läheisemmäksi, niin voi todeta, että Kazakstanissa bensan hinta siis nousi 0.15 USD/l:sta 0.36 USD/l:aan. Euroissasan litrahinta on siis ollut vielä n.12%:a alempi. Bensa on siis ollut lähes ilmaista Kazakstanissa.

Venäjällähän bensan hinta on tunnetusti ollut myös meikäläisittäin halpaa, viime aikoina vain 0.69 USD/l ja tai 0.61 EUR/l.

Suomessahan bensan hinta näyttää nykyään olevan jo 1.8-2.0 EUR/l.

Voi vai kuvitella, millaiset mellakat entisissä NEUVOSTOLIITON SATELIITEISSA on edessä, jos sikäläillä markkinoilla bensan hinta esim. viisinkertaistuu.

Vielä pahempi isku tulee, jos asuntojen lämmityksissä talvella kaasuhanat menee kiinni tai hinta nousee 1000%.

Tietenkään EU ei ole myöskään jäänyt osattomaksi PUTININ KAASUASEEN KÄYTÖSTÄ, kun GASPROMIN toimittaman maakaasun hinta on lyhyessä ajassa noussut yli 400%:a.

Aamulla näytti HESARIKIN jo kirjoittavan siitä, että FOTUMILLEKIN ON TULOSSA PUTININ KAASUASEESTA mojova lasku, kun kaasun hinta oli Fortumin ostaman UNIPERIN kohdalla nouusut jo 1000% ja yhtiö on joutunut neuvottelemaan peräti 10 miljradin euron rahoituspaketin asian hoitamiseksi.

Kaikilla meillähän on vielä hyvässä muistissa, kuinka Fortumin entinen toimitusjotaja "MUSTA PEKKA" LUNDMARK ilmoitti taannoin Fortumin ostavan varsinaisen rahantekokoneen eli UNIPERIN. AKM epäili aikoinaan, että "MUSTA PEKKA" HAUKKASI KAUPASSA NS. PASKAA, kun Fortum ei pystynyt edes vuoden 2020 vuosikertomuksessaan kertomaan, mikä oli Fortumin ns. pääoman tuotto.

Syyksihän FORTUM kertoi taannoin sen, ettei FORTUM TIENNYT KAIKKIEN VELKOJEN MÄÄRÄÄ, JOKA UNIPER KAUPASSA FORTUMILLE TULI!!!!

Nyt näyttää vahvasti siltä, että "MUSTA PEKKA" ostikin valtion varoilla todellisen MUSTAN PEKAN, kun HESARIKIN kirjoittaa seuraavasti:

"Miljardien eurojen rahoituspaketti on suuri sekä Fortumille että Uniperille. Fortumin markkina-arvo keskiviikkona oli noin 24 miljardia euroa, Uniperilla noin 15 miljardia euroa."

Tarvitaan siis enää toinen vastaava takaisku PUTININ TOIMESTA, niin UNIPER on kanttuvei ja dominoefektin kautta myös nähtävästi FORTUM, kun "MUSTA PEKKA" näyttää tulleen MIKA LINTILÄN VALVONNASSA MYÖS SUOMEN VALTION KÄTEEN.

Tästäkin mittarista nähdään, millaisiin mielettyämyyksiin EU:ssakin ILMASTOHYSTERIAN AVULLA ENERGIAPOLITIIKKA on viety.

Ei tarvita edes AHTI KARJALAISEN tasoista tulevaisuuden tai historian ennustajaa, kun toteaa, että PUTININ käynnistämä KAASUASE YHDISTETTYNÄ VIHREISIIN MIEHIIN ENNEN PITKÄÄ JOHTAA SIIHEN, ETTÄ ENTISISTÄ NEUOSTOLIITON SATELIITEISTA YKSI TOISENSA JÄLKEEN PALAA ÄITI VENÄJÄN HELMOJEN HUOMAAN.

Kazahkastanissa kuten kaikissa muissakin entisissä Neuvostoliiton maissa kaasu ja muukin energia on ollut lähes ilmaista.

Nykyisen globaalin ilmastohysterian kautta ja etenkin näköalattoman EU:n energiapolitiikan seurauksena energiamarkkinoilla EU:n typerät johtajat ovat pelanneet valttikortit PUTININ käsiin, joka yksinkertaisesti ukaasiensa avulla voi milloin tahansa panna minkä tahansa EU-maan tai entisen Neuvostoliiton sateliitit polvilleen.

Suomen Paavo Lipposen konsultaatio Gaspromin Nord Stream kaasuputkinen konsultaatiota voikin pitää kaikkien aikojen TYHMINPÄNÄ VALTIOMIESTEKONA KOKO EUROOPPAAKIN AJATELLEN.

Nord Stream 2:n valmistuttua Putin voikin Gaspromin kautta täysin määärätä sen tahdin, jolla UKRAINA taas palautetaan Venäjän huomaan.

Venäläisiä joukkoja on jo tarvittu apuna myös Valko-Venäjän Lukazenkan JÄÄKIEKKOOTTELUJEN ja muiden sotajoukkojen tukena.

Nyt Kazakstanissa siis vain pienessä osassa maan länsiosissa autoissa käytössä ollut nestekaasun hinta reilusti tuplautui yli yön ja sen seurauksena koko maan poliittinen järjestelmä romahti ja Venäjän sotajoukot kutsuttiin heti apuun.

Tällaista apuahan Neuvostoliitto antoi aikoinaan vuonna 1957 Unkarille, vuonna 1968 Tsekkoslovakialle.

Puolassa tarvittiin vielä Solidaarisuusliikkeen kukistamiseksi Puolan kommunistipuolueen ensimmäiseksi sihteeriksi nousseen kenraali Jaruzelskin maahan julistama sotatila13.12.1981, joka kuitenkin kesti vain pari vuotta, mutta vasta joulukuussa 1989 sejm hyväksyi ehdotuksen muuttaa maan talous suunnitelmataloudesta vapaisiin markkinoihin perustuvaksi.

Perustuslaista poistettiin maininta kommunistisen puolueen johtavasta asemasta ja maa nimettiin "Puolan tasavallaksi".

Wikipedian mukaan:

"Kommunistinen Puolan puolue hajosi tammikuussa 1990 ja suurin osa sen omaisuudesta siirrettiin valtiolle. Puolueen tilalle perustettiin Puolan sosiaalidemokraattinen puolue.

Entiset Neuvostoliiton joukot alkoivat vetäytyä maasta vuonna 1992, ja 1994 Puola liittyi Naton rauhankumppanuusohjelmaan. Naton jäsen siitä tuli 1999.

Euroopan unioni alkoi neuvotella Puolan kanssa jäsenyydestä 1998 ja joulukuun 2002 EU:n huippukokous kutsui Puolan jäseneksi.

Maassa järjestettiin kansanäänestys jäsenyydestä kesäkuussa 2003 ja Puola liittyi Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004."

Niinpä niin, kommunismin ihanasta aatteesta on vaikeata päästä eroon, jos on joskus joutunut KOMMUNITISEN UTOPIAN LUMOIHIN.

Parhaillaanhan YLE on suomalaisia valistanut herättävästi Jari Tervon KYLMÄN SODAN SUOMI ohjelmassaan, jossa "sivistys- ja hyvinvointivaltioksi" itseään kutsuva Suomi kulki täydellisessä KOMMUNISTISESSA HUUMASSA 40 vuotta, eikä yksikään keskeisistä tietotusvälineistä tai johtavista poliitikoista esittänyt tai edes voinut esittää ainuttakaan kriittistä näkemystä asioiden kulusta.

PAJUNKÖYDEN SYÖTTÖ JA SENSUROINTI ON PERINTEISESTI OLLUT SUOMEN POLIITTISESSA OHJAUKSESSA OLEVISSA TIEDOTUSVÄLINEISSÄ AINA AUKOTONTA!!!!

AAMEN!!!!

alan kolmas miesRe: NATO HAKEMUS ÄKKIÄ POSTIIN7.1.2022 16:56
Kazakstanissa on siirrytty jo lähes täyteen sotatilaan.

Opposition edustajia uhataan jo tuliaseilla.

Kaasuase ja konekivääri on tehokas yhdistelmä, jolla niskuroijat kyllä saadaan kuriin ja yhteiskunta sekaisin.

EU:ssa voimme odottaa samaa, kun helmikuun pakkaset tulee ja Ranskassa KUKKOPOIKA MACRON on jo ilmoittanut ottavansa kovat keinot käyttöön.

KUKKOPOJALLA on kaksi näkymätöntäntä vihollista: NÄKYMÄTÖN OMICRON ja yhtä NÄKYMÄTÖN MAAKAASUN JA SÄHKÖN HINTA.

Varjonyrkkeilyssä ei ole ennenkään saatu tyrmättyä ketään.

GALLIALAISEN KUKKOPOJAN puuhastelu muistuttaa ILMAKITARAN SOITTOA!!!!

AAMEN!!!

ottoRe: NATO HAKEMUS ÄKKIÄ POSTIIN9.1.2022 11:03
Haluammeko kuulua itään vai länteen?

Jos haluamme kuulua länteen, on itsestään selvä asia, että olemme kaikkien läntisten järjestöjen jäsen.

Niin taloudellisten kuin sotilaallisten.

Asian toi esiin mm. presidentti Ahtisaari kaudellaan.

Juuri nyt on viimeinen hetki tehdä ratkaisu.

Ratkaisu siitä, olemmeko vastaisuudessa osa itää vai länttä.

Ei pitäisi olla vaikeaa.

alan kolmas miesRe: NATO HAKEMUS ÄKKIÄ POSTIIN10.1.2022 0:55
Kiemurtelu NATO-OPTIOLLA on mennyt jo naurettavuuksin rajankin yli.

UNILUKKARI on ollut tässä asiassa pahin kanto kaskessa.

Taannoinhan UNILUKKARI iski nuijalla päähän STUPUKKA ALEKSIA, että vaaleissa ei muuten puhuta NATO:sta, eikä sen jälkeen ole puhuttu, vaikka jo kaikille ja myös UNILUKKARILLE TÄYTYI olLA selvillä PUTININ NEUVOSTOLIITON PALAUTTAMISSTRATEGIA, KUN VIHREÄT MIEHET VALTASIVAT KRIMIN JA KÄYNNISTIVÄT ITÄ-UKRAINAN VYÖRYTYKSEN VUONNA 2014.

Suomen tilanne muistuttaa siis mitä suurimmassa määrin UKRAINAN tilannetta, jossa entiseen NEUVOSTOLIITTOLAISEEN MENOON HALUTTIIN OTTAA ETÄISYYTTÄ NS. ORANSSIVALLANKUMOUKSESSA JO VUONNA 2004 seuraavasti:

"Oranssi vallankumous oli Ukrainan presidentinvaaleista marraskuussa 2004 alkanut tapahtumasarja, joka päättyi entisen presidentti Leonid Kut?man tukija Viktor Janukovyt?in tappioon Viktor Ju?t?enkolle.

Janukovyt? kerkesi julistautua vilpillisinä pidetyn presidentinvaalin toisen kierroksen voittajaksi, mutta laajat mielenosoitukset ja vaalien tuomitseminen johtivat lopulta verettömästi tilanteen raukeamiseen uusintavaaleissa, jotka Janukovyt? hävisi."

Ukrainan presidentti ennen oranssin vallankumouksen tapahtumia oli Leonid Kut?ma.

Kut?man politiikka pyrki läheisiin suhteisiin Venäjän kanssa, mutta toisaalta myös lisätä Ukrainan liikkumavaraa lähentymällä länteen.

Euroopan Unioni ei lämmennyt Ukrainan halukkuudelle liittyä EU:hun, mutta Yhdysvallat antoi maalle huomattavaa tukea.

Ulkopolitiikan ohella Kut?ma pyrki lisäämään omaa valtaansa, mikä johti ajan myötä yhä autoritaarisempaan hallintoon.

Etenkin nämä pyrkimykset synnyttivät vastareaktion, joka puhkesi niin sanottuna oranssina vallankumouksena."

Assosiaatio- ja vapaakauppasopimuksen päämääränä on ollut Ukrainan liittyminen Euroopan Unioniin.

Presidentti Viktor Janukovyt? linjasi 2010, että Nato-jäsenyys ei ole ajankohtainen kysymys liittoutumattomaksi itsensä määrittelevälle Ukrainalle.

Ukrainan välit muihin Euroopan maihin olivat ennen mielenosoituksia kunnossa.

Alueellisesti maa on ollut aktiivinen muun muassa luomalla Demokraattisen valinnan yhteisöä GUAM-järjestöä (Georgia, Ukraina, Azerbaid?an, Moldova) ja osallistumalla Mustanmeren taloudelliseen yhteistyöhön (BSEC). Maa tavoitteli Janukovyt?in aikaan alueellisesti merkittävää roolia.

Ukraina ja Euraasian talouskomissio allekirjoittivat toukokuussa 2013 Valko-Venäjän Minskissä pöytäkirjan, jonka mukaan Ukrainasta tulee vuonna 2015 perustettavan Euraasian talousliiton tarkkailijajäsen.

Täytyy siis muistaa, että UKRAINAN ORANSSI VALLANKUMOUS ja irtautuminen NEUVOSTOLIITON KURISTUSOTTEESTA alkoi jo kauan ennen KRIMIN valtausta vuonna 2014, kuten yllä ja alla on kerrottu:

ORANSSISSA VALLANKUMOUKSESSA oli seuraavat tavoitteet:

□ Lisätä Ukrainan itsemääräämisoikeutta ja
□ Lähentää asteettain suhteita Länsimaihin mutta samalla
□ Säilyttää hyvät suhteet Venäjään

Suomessahan on ollut vähän samat tavoitteet, mikä onkin ollut historiallisesti hyvin perusteltua, koska onhan Suomi ollut ennen Venäjän valloitusta satoja vuosia Ruotsin vallan alla.

Tämä tasapainoilu on kuitenkin ollut UKRAINASSA lähes mahdotonta Venäjän historiallisten Venäjän suhteiden takia.

Venäjän vaikutus

Oranssi vallankumous nähtiin myös osana globaalia suurvaltapolitiikkaa. Ukraina oli tottunut saamaan Venäjältä halpaa kaasua.

Tätä riippuvuutta Venäjä hyödynsi poliittisessa pelissä. Venäjän läsnäolo onkin ollut suurta ja jatkuvaa Ukrainassa ja sillä on jopa laivastotukikohta Ukrainan rannikolla.

Seuraavissa presidentinvaaleissa vuonna 2010 vallankumoukselliset kokivat tappion. Voiton vei Janukovit?, koska oranssit äänet jakaantuivat useammille kannattajille.

"Janukovit? vetoaa itäiseen Ukrainaan eli siihen omaan kannattajakuntaan ja väittää pystyvänsä parantavan heidän elinolojaan Venäjän suhteiden kautta.

"Totuus kuitenkin on, että itäisen Ukrainan tulevaisuuden kannalta länsisuhteet ovat erittäin tärkeitä.

Venäjä ei tule alentamaan kaasunhintaa, joten itäisen Ukrainan kaivoksia ja taloutta on uudistettava.

Eli oikeastaan se uudistusten suunta käytännön tasolla ei kovinkaan paljoa eroa Ju?t?enkon ja Janukovit?in välillä", kertoi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Kristi Raik jo vuonna 2006.

Jälleen Maidanilla

"Vuonna 2013 oranssin vallankumouksen lapset kerääntyivät jälleen Maidanille vaatimaan presidentti Janukovit?in eroa, kun hän päätti lopettaa EU:n kanssa neuvottelut uudesta kauppasopimuksesta.

Länsimieliset ukrainalaiset näkivät tämän myöntymisenä Venäjän isovelipolitiikkaan.

Tutkija Hanna Smith Aleksanteri-instituutista näki, että niin sanottu Donetsk-ryhmä sai Putinin puuttumaan vapaisiin vaaleihin ennen aikaisesti.

Donetsk-ryhmä pyrkii edistämään Ukrainan ja Venäjän välistä kauppaa.

Ennen kuin presidentivaalit uusittiin, ehti Putin kahdesti julkisesti onnitella omaa ehdokastaan Janukovit?ia. Tämä tulkittiin yritykseksi legitimoida vilpillinen vaalitulos."

Wikipediasta lisää:

"Ukrainan vallankumous 2014 tarkoittaa helmikuussa 2014 tapahtunutta vallankumousta, jonka yhteydessä presidentti Viktor Janukovyt? erotettiin.

Vallankumousta edelsivät kuukausia kestäneet mielenosoitukset ja väkivaltaisuudet maan pääkaupungissa Kiovassa ja muualla Ukrainassa.

Väkivaltaisuuksissa kuoli yli sata mielenosoittajaa ja poliisia. Vallankumouksen vastatoimena Venäjä miehitti Krimin.

Miehitystä Ukrainan valtaan noussut uusi hallitus piti sodanjulistuksena. Tilanteen seurauksena myös Itä-Ukrainan tilanne muuttui konfliktiksi.

Mielenilmaukset saivat alkunsa marraskuussa 2013, kun EU-myönteiset ukrainalaiset - Maidanin kansanliikkeeksi kutsutut - alkoivat protestoida Kiovassa presidentti Janukovyt?in päätöstä hylätä assosiaatio- ja vapaakauppasopimus Euroopan Unionin kanssa ja hakea sen sijaan tiiviimpää taloudellista suhdetta Venäjän kanssa.

Lisäksi mielenosoituksien taustalla oli yleinen tyytymättömyys Ukrainan johtoon, kasvavaan korruptioon sekä maan talouden kriisiin.

Sadattuhannet ukrainalaiset jalkautuivat katuprotesteihin, jotka äityivät väkivaltaisiksi venäläismielisen hallinnon ja kansalaisten välillä. Kyseessä olivat Ukrainan suurimmat mielenosoitukset sitten oranssin vallankumouksen."

UKRAINAN VUODEN 2014 vallankumouksen seurauksena KORVIAAN MYÖTEN KORRUPTOITUNUT VIKTOR JANUKOVYT? pakeni paniikissa PUTININ SUOJELUKSEEN VENÄJÄLLE.

Kun JANUKOVYT?IN KORRUPTION JÄLKIÄ SITTEN SELVITETTIIN, NIIN TIETYSTI HETI HUOMIO KIINNITTYI SIIHEN, ETTÄ SUOMESTA HONKARAKENNE OLI TOIMITTANUT JANUKOVYT?ILLE YLELLISEN HIRSILINNAN, JONKA WC:N KALUSTUSKIN OLI MUITAAKSENI KULLATTU.

Tietenkään suomalsiet eivät ole koskaan syyllistyneet ITÄ-SUHTEISSAAN MIHINKÄÄN KORRUPTIOON VIITTAAVAAN, KOSKA MEILTÄ ON AINA VAIN TOIMITETTU HYVIN MAKSANEILLE ASIAKKAILLE TARKOIN NIITÄ TUOTTEITA, JOILLE KULLOINKIN ON OLLUT KYSYNTÄÄ.

SKAALAHAN ON OLLUT MEILLÄ AINA LAAJA JÄÄNSÄRKIJÖISTÄ SELLU JA PAPERITEHTAISIIN SEKÄ SALAISIIN SUKELLUSKELLOIHIN JA OLTERMANNI JUUSTOIHIN.

UKRAINAN JANUKOVYT?IN syrjäyttäminen johti siihen, että presidentiksi nousi vuosiksi 2014-2019 suklaan ja kiinteistöbisnesten avulla avulla korruptoitunut oligarkki Petro Poroshenko ja hänen jälkeensähän presidenttinä on sitten ollut ollut Volodymyr Zelensky.

Kuten yltä UKRAINAN kohdalla nähdään, niin UKRAINAN ja NEUVOSTOLIITON sekä VENÄJÄN suhde muistuttaa mitä suurimmassa määrin myös Suomen suhdetta VENÄJÄÄN ja sikäläisen vallankumouksen jälkeiseen NEUVOSTOLIITTOON.

Tästä voidaan päätellä, että SUOMEN NATO-OPTIO VOI HYVINKIN OLLA JUANKOSKEN KAUPUNGIN BIOLÄMMÖN RAHOITUSJÄRJESTELYISSÄ SOVITUN OPTIO-SOPIMIMUKSEN KALTAINEN NOLLAN ARVOINEN UTOPIA JA PILVILINNA.

Venäjähän voitti Suomen Ruotsilta vuosina 1808-1809 käydyn sodan seurauksena, jonka jälkeen Suomen itsenäistyminen vuonna 1917 takasi Suomelle muodollisen itsenäisyyden, jonka toimintarajat kuitenkin sinetöitiin 2. maailman sodan jälkeen kiveen hakatulla YYA sopimuksella 4.6.1948 yli 40 vuodeksi.

YYA sopimushan lakkautettiin vasta vuonna 1991, mutta sekin korvattiin sitten jo heti pikavauhtia tammikuussa 1992 vähemmän sotilaallisella sopimuksella Venäjän kanssa, jota ei tietenkään ole kumottu, vaikka Suomi sen jälkeen hyväksyttiin EU:n jäseneksi 18.11.1994.

NATO-OPTIOSTAHAN ei tietääkseni ole kummankaan osapuolen kesken laadittua OPTIO-SOPIMUSTA, niin asiasta on turha jauhaa mitään, ennen kuin nimet on paperissa ja asia on Eduskunnassa hyväksytty.

Toisaalta UNILUKKARI on jo ilmoittanut, että hän ei aio asettua KEPPIHEVOSEKSI, JOLLA NATOON LIITYTÄÄN.

VOIKO TÄMÄN ASIAN SELVIMMIN ILMAISTA?

EI VOI.

Siksihän Suomen onkin valittava seuraavissa vaaleissa sellainen PRESIDENTTI, joka ei ole ainoastaan TYÖVÄEN PRESIDENTTI.

Suomen SEURAAVAN PRESIDENTIN TULEEKIN OLLA KOKO KANSAN PRESIDENTTI, eikä pelkästään Kantarin kyselytutkimusten mukainen kaikkien suosiossa oleva SEREMONIAMESTARI, jonka suosio VALTIOMIEHENÄ on jostain omituisesta syystä yhtä korkealla tasolla kuin perinteisesti on ollut kaikissa NEUVOSTOLIITON tai VENÄJÄN käskyvallan alla olevissa maissa kuten Venäjällä, Valko-Venäjällä, Kazakstanissa, Armeniassa, Moldovassa ja Ukrainen Itä-osissa jne.

KOKO KANSAN PRESIDENTTI VOI TIETYSTI OSALTAAN SUOSITELLA JA AKTIIVISESTI MYÖTÄVAIKUTTAA MYÖS SELLAISEN TURVALLISUUSPOLIITTISEN RATKAISUN SYNTYMISEEN, JONKA AVULLA SUOMEN ITSENÄISYYS TURVATAAN MYÖS TULEVAISUUDESSA.

PERUSTEETON NATO-OPTIOSTA JAUHAMINEN ON MITÄ SUURIMMASSA MÄÄRIN KANSAN TIETOISTA JOHTAMISTA HARHAAN KESKEISESSA TURVALLISUUSPOLIITISESSA ASIASSA.

ottoRe: NATO HAKEMUS ÄKKIÄ POSTIIN10.1.2022 7:22
Nato-optio on tietoista itsepetosta.

Säälittävää pään pensaaseen työntämistä.

Sille nauretaan Virossa, Ruotsissa...ja myös Venäjällä. Eritoten.

Ainoa todellinen optio turvallisuudesta on jäsenyys Natossa. Tuossa läntisten maiden järjestössä.

Turvallisuutta eivät takaa lännestä ostetut hävittäjät, ei oma puolustus, ei oma politiikka.

Ainoa tae on voima.

Sen ymmärsi jokainen ex-itäblokin maa.

Suomea lukuun ottamatta.

Suomettuminen jatkuu.

Terveisiä vaan Jari Tervollekin.

alan kolmas miesRe: NATO HAKEMUS ÄKKIÄ POSTIIN10.1.2022 15:55
TIITISEN LISTAN KÄTKEMINEN SUPON KASSAKAAPPIIN KOIVISTON MANUN TOIMESTA 50 VUODEKSI VARMISTI SEN, ETTÄ SUOMETTUMINEN JATKUU.

SUOMESSA APINA ON NISKASSA ENTISEEN TUTTUUN YYA TYYLIIN - EI IRTOA KIELEN KANNAT LEHDISTÖLLÄ, VIRKAMIEHILLÄ, YLE:N TOIMITTAJILLA EIKÄ TIETENKÄÄN JOHTAVILLA POLIITIKOILLA, JOIDEN TOIMEENTULO ON RIIPPUVAINEN SIITÄ, ETTÄ SUOMETTUMINEN JATKUU.

KYSYMYS ON YHTEISKUNTAAN PESIYTYNEESTÄ NS. "MAAN TAVASTA", JOKA EI POISTU ENNEN KUIN KAIKKI AIVOPESTYT NS. "TOLKUN IHMISET" ON MAAN POVESSA, JOS SITTENKÄÄN.

KYSYMYS ON SYÖVÄN TAPAISESTA ITSEPETOKSESTA, JOSTA EI PÄÄSE EROON MUUTEN KUIN SUORITTAMALLA KEISARIN LEIKKAUSTA MUISTUTTAVA RADIKAALILEIKKAUS, JOSTA VOIDAAN MYÖS KÄYTTÄÄ POLITIIKKAAN KUULUVAA TERMIÄ SECTIO AUREA ELI KULTAINEN LEIKKAUS.

Toisaalta kysymys on myös VENÄJÄN JA NEUVOSTOLIITON KUOLINKAMPPAILUSTA, KOSKA TULIPALO KYTEE VENÄJÄN SISÄLLÄ JA KAIKISSA ENTISISSÄ NEUVOSTOLIITON LIITTOLAISMAISSA, JOTKA EIVÄT OLE VOINEET KATKAISTA RIIPPUVUUSSUHDETTAAN ÄITI VENÄJÄÄN (ENTINEN KEISARIKUNTA).

VENÄJÄ EI OLE MIKÄÄN POIKKEUS MAAILMAN KEISARI- TAI KUNINGASKUNTIEN JOUKOSSA.

HISTORIASSA on nähty kaikkien yksinvaltaisten maiden sortuvan yleensä kaiken kattavaan korruptioon: ROOMAN VALTAKUNTA, NAPOLEONIN IMPERIUMI, ENGLANNIN KUNINGASKUNTA, HITLERIN 1000 VUOTINEN VALTAKUNTA.

VENÄJÄN KUOLINKAMPPAILUN OHELLA NÄHTÄVISSÄ ON MYÖS TULEVA KIINAN KOMMUNISTISEN MAAILMAN VALLOITUKSEN LOPPU.

KIINAN KOMMUNISTINEN JÄRJESTELMÄKIN ON PYSTYSSÄ VAIN SEN JOHDOSTA, ETTÄ LÄNSIMAAT OVAT TUKENEET KOMMUNISTIEN KÄYTTÄMÄÄ UIGUURIEN JA MUIDEN KÖYHIEN ORJIEN SORTOA JA IHMISOIKEUKSIEN POLKEMISTA OSTAMALLA HALPOJA KIINALAISIA TUOTTEITA.

Tässäkin Kiinan nousussa on kysymys Länsimaiden ITSEPETOKSESTA.

Toistaiseksi Kiinan kova talouskasvu on mahdollistanut sikäläistä lihasten pullistelua, mutta taloskasvu on jo hiljentynyt vain noin 3%:n tasolle ja kiinteistöalalla on massiivisia velkakuplia ja tyhjiä rakennuksia, joten ainoa järkevä ennuste on ILMAPALLON PUHKEAMINEN sisältä päin tulevien yhteiskunnallisten paineiden kautta.

Ei ole mitään epäilystä siitä, että Kiinankaan kommunistinen järjestelmä ei perustuisi valtapuolueen riistoon ja maksimaaliseen korruptioon ja nyt vastakkain ovat jälleen kerran maailman mittakaavassa MARKKINATALOUS vs. KOMMUNISMI.

Toistaiseksi NEUVOSTOLIITON KOMMUNISTINEN KOKEILU JOHTI 100 VUODESSA 100 MILJ. IHMISEN KUOLEMAAN.

KIINAN KOMMUNISTISEN JÄRJESTELMÄN SORTUESSA IHMISHENKIÄ VOI MENNÄ 500 MILJOONAA.

KOSKA SUOMI EI OLE KOKOAAN SUUREMPI, NIIN SUOMALAISTEN ON PARASTA PITÄÄ SORMENSA KAUKANA NÄISTÄ SORTUVISTA ITSEVALTAISISTA PAPERITIIKEREISTÄ.

ON SELVÄÄ, ETTEI KUKAAN ENÄÄ HALUA LÄHTEÄ RAKENTAMAAN UUDESTAAN KOMMUNISTISTA UTOPIAA, JOKA ON JO TODETTU KUOLLEEKSI AJATUKSEKSI.

NÄIN SUOMEN TIEN TULEE OLLA NATON JÄSENYYS, JOLLOIN SUOMEN KESKEINEN OLEMASSA OLON TARKOITUS ELI TURVALLISUUS ON TAATTU, KUN TUKENA ON RIITTÄVÄ SOTILAALLINEN VOIMA KAIKKIA UHKIA AJATELLEN.

SATOJEN VUOSIEN AIKANA AINOA SOTILAALLINEN UHKA SUOMEA KOHTAAN ON AINA TULLUT IDÄSTÄ. ON SIIS SELVÄÄ, ETTÄ TÄTÄ UHKAA VARTEN MEIDÄN ON MYÖS VARUSTAUDUTTAVA KAIKIN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIN KEINOIN.

UNILUKKARIN JA PUTININ KÄYMÄT TOISTUVAT PUHELINKESKUSTELUT EIVÄT TIETENKÄÄN ANNA MITÄÄN TURVALLISUUSTAKEITA - PÄIN VASTOIN.

JOS VÄLIT KERRAN ON KUNNOSSA, NIIN EIHÄN SILLOIN TARVITSE JOKA VIIKKO KYSELLÄ, ONKO JOKU ONGELMA OLEMASSA.

NYTHÄN YLE KERTOI VIIME YÖNÄ SIITÄKIN, ETTÄ MM. RAAKAPUUN TUONTI VENÄJÄLTÄ OLI PÄÄTTYNYT VUODEN VAIHTEESSA!!!!

Pitääkö UNILUKKARIN taas kysyä PUTINILTA, mistä on taas kysymys ns. HYVISSÄ IDÄNSUHTEISSA???Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: