Keskustelu

alan kolmas miesKaikkein suurin uutinen12.1.2022 20:06
THL on taipunut demari porukka BILE SANNAN ja STM:n KORONA KIURUN JA KIRSI VARHILAN TAHTOON.

JUOTTOLAT & RAVINTELIT laitetaan kiinni, koska OMICRON kuulema leviää siellä nopeitten.

BILE SANNAN "KORONA HYSTEERIKOT" aloittaa kohta kotieläintenkin koronatestaukset ja jäljitykset.

Nuorten ja aikuistenkin harrastustoiminta on jo tuhottu ja vaikutukset ovat kauaskantoisia.

Yrityksiä ajetaan aiheetta lomautuksiin ja konkursseihin. Iso osa terveysalan työntekijöistä on lopullisen ratkeamisen partaalla ja hoitotakuulaki näyttää johtavan mm. siihen, että hoitajapulassa hoitoajoista ja laadusta joudutaan tinkimään.

Isommissa kaupungeissa on jo jouduttu BILE SANNAN JOHTAMAN HALLITUKSEN MÄÄRÄYSTEN OSALTA TILANTEESEEN, ETTÄ ON JOUDUTTU JOPA RIKKOMAAN LAKIA, JOTTA MIELIVALTAISIA MÄÄRÄYKSIÄ VOIDAAN NOUDATTAA.

Tällöin on tietysti syytä miettiä sitä, mikä on sellaisten lakien tarkoitus, joita ei voida noudattaa tai joiden noudattaminen vain pahentaa sitä tilannetta, jonka parantamiseksi laki on hätäisesti säädetty.

KORONA KIURUN väkisin lainsäädäntöön ajamat mutokset ovat siis kansanterveydellisesti ja myös kansantaloudelisesti tuhoisia.

Ihmetyttää, miten tällaista PUOSKAROINTIA VOIDAAN YLIPÄÄTÄÄN SUOMESSA HARJOITTAA!!!

KORONA KIURUN mielestä viimeinenkin KORONA VIRUS on kuitenkin saatava jäljitettyä ja nistitettyä vaikka koko kansa jonottaisi MIELENTERVEYSHUOLTOON, jota ei kuitenkaan ole saatavilla.

Kaikkialla muualla maailmassa on jo ymmärretty, että OMICRONIA ei voida rokottamalla estää, vaikka henkilö olisi rokotettu vaikka neljään kertaan.

Oleellista ei tietenkään ole, kuinka moni tautiin sairastuu, vaan se että tartunnan saaneista vain 0.00001% prosenttia sairastuu vakavasti. Eli siis lähes 100% sairastuneista toipuu täysin, niin kuin pitää ollakin.

Näyttääkin siltä, että lieväoireinen OMICRON onkin omiaan parantamaan suomalaisten jo luonnostaankin korkeata luontaista imminuteettia koronan osalta ja näin tulee sammuttamaan KOKO KORONA PANDEMIAN jo noin vuoden sisään turvalliseen LAUMAIMMUNITEETTIIN.

FAKE NEWS MEDIAN perusteetta lähes Suomen arvostetuimmaksi IMMUNO- ja EPIDEMIOLOGKSI NOSTAMAA KORONA KIURUA kuitenkin pidettiin juuri ennen joulua jo lähes JUMALOLENNON tapaisena LÄÄKÄRINÄ, mutta nyt jopa HESARI on joutunut toteamaan, että KORONA KIURUN HÖPINÄT mm. LORVIKARARIN TYYPPISESTÄ PITKITTYNEESTÄ KORONATAUDISTA OVAT OLLEET TÄYTTÄ SOOPAA.

Sivistysvaltiossa tällainen LÄÄKETIETEEN PUOSKARI TULISI VÄLITTÖMÄSTI EROTTAA TEHTÄVISTÄÄN JA SAATTAA EDESVASTUUSEEN TÄYSIN PERÄTTÖMÄN TIEDON LEVITTÄMISESTÄ MASSATIEDOTUSVÄLINEISSÄ.

Viime keväänähän apulaisoikeuskansleri MIKKO PUUMALAINEN antoi jo ankarat moitteet BILE SANNAN HALLITUKSELLE, kun kuntavaalejakin siirrettiin KORONAN VARJOLLA PERUSTEETTA, jotta BILEN SANNAN JA KEPULOISTEN AJAMAA PERUSTUSLAIN VASTAISTA SOTE-UUDISTUSTA VOITIIN RAUHASSA VALMISTELLA KEPULOISTEN MARKUS LOHEN TOIMIESSA SEREMONIAMESTARINA.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksestä raportoitiin seuraavasti:

"Apulaisoikeuskansleri toteaa, että viranomaisella on julkisuuslain perusteella velvollisuus tiedottaa, tuottaa ja jakaa tietoja keskeisistä ja kiinnostavista aiheista.

□ Erityisesti poikkeuksellisessa kriisitilanteessa selkeällä ja informatiivisella tiedottamisella on olennainen merkitys ja viranomaisella on erityinen velvollisuus huolehtia kansalaisten tiedonsaannista, huomauttaa apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen päätöksessään.

□ Kuntavaalien siirtäminen keväällä 2021 Covid-19-epidemian vuoksi oli poikkeuksellinen tilanne, jossa viranomaisen tiedotusvelvollisuus ja oikean tiedon antaminen korostuivat.

Tiedottamisen merkitystä korostaa Puumalaisen mukaan se, että nopeasti syntyneessä tilanteessa viranomaisten lausunnot ja tiedotteet voivat olla kansalaisten ainoa tiedon lähde.

Tällöin myös tiedottamisessa käytettävien asianmukaisten ja oikeudellisesti täsmällisten ilmaisujen merkitys on korostunut.

□ Tiedottamisella oli demokratian toteutumisen kannalta olennainen merkitys paitsi yleisesti niin erityisesti äänestäjille ja kuntavaalien ehdokkaille, Puumalainen korostaa.

Kuntavaalien siirtämisestä tehtiin oikeuskanslerille useita kanteluja. Yksityishenkilöiden lisäksi siirrosta kanteli Kansalaispuolue."

Nyt olisi syytä ainakin kaikkien OPPOSITIOPUOLUEIDEN tehdä kantelut oikeuskanslerille BILE SANNAN ja tietysti myös erityisesti KORONA KIURUN PERÄTTÖMIEN KANSANTERVEYTTÄ VAARANTAVIEN JULKISTEN LAUSINTOJEN JOHDOSTA, KOSKA KYSEISILLÄ LAUSUNNOILLA ON OLLUT MYÖS MERKITTÄVÄT NEGATIIVISET VAIKUTUKSET MYÖS KOKO KANSANTALOUDEN KANNALTA.

alan kolmas miesRe: Kaikkein suurin uutinen14.1.2022 1:09
FAKE NEWS MEDIA ON PITKIN PÄIVÄÄ TIEDOTTANUT, että SUOMI ON HÄVIÄMÄSSÄ TAISTELUN NÄKYMÄTÖNTÄ VIHOLLISTA ELI COVID 19 viruksen OMICRON MUTANTTIA VASTAAN.

Jo joulun alla KORONA KIURU uhitteli koko Suomen romahtavan, kun ainakin puolet koronatartunnan saaneista joutuvat hänen mielestään erittäin vahingollisen LONG COVID LORVIKATARIN UHREIKSI.

Muualla maailmassa OMICRONIA on kiitelty siksi, että sen avulla kuin itsestään saadaan esim. Amerikassa koko kansan kattava LAUMAIMMUNITEETTI.

BILE SANNA ei saanut joulukuussa nähtävästi KUNNIATOHTORIN HATTUA tavoittelevan KORONA KIURUN LORVIKATARIA KOSKEVIA MONOLOGEJA TUKITUKSI, vaan joutui KORONA KIURUN roikkuessa kaksin käsin kiinni KORONAN HÄTÄJARRUSSA perustamaan ns. KORONAMINISTERIRYHMÄN, jossa BILE SANNASTA tuli vain ryhmän rivijäsen ja KORONA KIURU taas valittiin ryhmän puheenjohtajaksi.

KORONARYHMÄN kokoonpano on seuraava:

□ Korona Kiuru, dem, puh. joht.
□ Bile Sanna, dem, rivijäsen
□ Ruunperi Saarikko, kepu, rivijäsen
□ Tulipuna Li, vassarit, rivijäsen
□ Tulipuna Sanna, vassarit, rivijäsen
□ Päihdehoitaja Sirpa, dem, rivijäsen
□ Maski Tuula, dem, rivijäsen
□ Hippos Mika, kepu, rivijäsen
□ Kyykky Antti, kepu, rivijäsen
□ Povari Anna-Maja, rkp, rivijäsen
□ Vesikasvitutkija Krista, vihr, rivijäsen
□ Ympäristö Guru Emma, vihr, rivijäsen

Merkille pantavaa on, että COVID 19 PANDEMIAA hoitaa nyt Suomessa KORONANYRKKI, jonka jäsenistä kenelläkään ei ole LÄÄKETIETEETESTÄ tuskin muuta osaamista kuin korkeintaan jonkin tasoinen peruskoulun TERVEYSOPIN arvosana.

Alla tietoa, miten terveysopista saa arvosanan perukoulun päättötodistuksessa:

"Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä yksittäisen terveyden osa-alueen. Oppilas osaa nimetä yksittäisen elämänkulun vaiheen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla terveyden osa-alueita ja niiden välistä yhteyttä sekä antaa esimerkin, mitä terveyden edistämisellä tarkoitetaan. Oppilas osaa kuvata jotakin elämänkulun vaihetta sekä nimetä nuoruuden kasvun ja kehityksen piirteitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueet ja näiden välistä yhteyttä esimerkkien avulla sekä kuvata esimerkkien avulla, mitä terveyden edistämisellä tarkoitetaan.

Oppilas osaa kuvata elämänkulun vaiheita, erityisesti nuoruuden kehitystä, ja kuvata esimerkkien avulla terveyden, kasvun ja kehityksen merkitystä elämän voimavarana.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueet ja selittää niiden välisiä syy-seuraussuhteita sekä eritellä, mitä terveyden edistämisellä tarkoitetaan. Oppilas osaa eritellä elämänkulun eri vaiheet sekä arvioida terveyden merkitystä elämän voimavarana elämänkulun eri vaiheissa."

Ei ole siis mikään ihme, että BILE SANNAN pystyyn puhaltama KORONANYRKKI ajautui tiistaina HÄTÄJARRUA vetäessään täyteen kaaokseen.

Erilaisin määräyksiä tuli, mutta isoimpien kaupunkien terveysalan johtohenkilöt totesivat heti, että JUNA ON MENNYT JO, eikä pähkähulluja BILE SANNAN ja KORONA KIURUN määräyksiä testaamisista, jäljittämistä ja muista rajoitustoimista voida panna täytäntöön, koska ne näyttävät johtavan vain PANDEMIAN KIIHTYMISEEN ja johtavat myös mielettömiin kustannuksiin (esim. oppilaiden testaus).

Kun KORONANYRKKI NÄIN ajautui siis täyteen kaaokseen, niin tietysti BILE SANNA tarttui kännykkäänsä ja pyysi heti audienssia UNILUKKARILTA, jotta nyt pannaan oikein ISO REMMI päälle ja käynnistetään VALMIUSLAIN SALLIMAT ERIKOISTOIMENPITEET.

BILE SANNA ei voi yksipuolisesti käynnistää SOTAA NÄKYMÄTÖNTÄ COVID 19 VIRUSTA vastaan, vaikka KORONA KIURU saattaisi Suomen johtavana LONG COVID asiantuntijana sen vielä tehdäkin ennen sitä, kun poistuu pysyvästi poliittiselta kartalta sopivasti äitiyslomansa vuoksi.

BILE SANNA tarvitsee UNILUKKARIN hyväksymisen KORONAN HÄTÄJARRUN KISKAISUA VARTEN.

UNILUKKARILLA on jo kokemusta siitä, miten KORONAN HÄTÄJARRUA KISKOTAAN.

Tunnetustihan sillä ei ollut juurikaan vaikutusta, kun edellisen kerran HÄTÄJARRUA kiskaistiin, koska KORONA EI TUNNU OIKEIN TARTTUVAN SUOMALAISIIN, mutta HÄTÄJARRUN AVULLA VOITIIN KUITENKIN KÄTEVÄSTI AVATA MILJARDIEN EUROJEN LAINAHANAT, JOTKA SITTEN OHJATTIINKIN EU:n KOMISSION MÄÄRÄYKSELLÄ SUOMEN KOVIMMILLE KILPAILEVILLE EU-MAILLE MM. OLEMATTOMAN ILMASTOKRIISIN VÄLTTÄMISEEN.

HÄTÄJÄRRUN KISKAISUSSA pyritään nyt ensimmäisenä turvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan jatkuminen.

Tavoitteena on ottaa ensi vaiheessa käyttöön valmiuslain pykälät 86 ja 88.

Pykälän 86 mukaan viranomaiset voivat määrätä erilaisia kunnallisia rajoitustoimia ja pykälässä 88 voidaan kunnille myöntää oikeus poiketa kiireettömän hoidon määräajoista, jos se on välttämätöntä kiireellisen hoidon järjestämiseksi.

Koska OMICRON näyttää tarttuvan yhtä hyvin rokotettuihin ja rokoittamattomiin ihmisiin, niin millään valmiuslain pykälillä ei tietenkään kuitenkaan voida NÄKYMÄTÖNTÄ OMICRONIA SAMMUTTAA.

Valmiuslaki on kuitenkin KORONAN pelossa korjattu seuraavia tarkoituksia varten:

"Valmiuslain tarkoituksena on poikeusoloissa suojata väestöä sekä turvata sen toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys".

BILE SANNAN ja KORONA KIURUN suunnittlemat HÄTÄJÄRRUTOIMET näyttävät kuitenkin monin tavoin olevan ristiriidassa VALMIUSLAIN PERIMMÄISTEN TARKOITUSTEN KANSSA.

Missään tapauksessa OMICRON ei siis muodosta mitään uhkia maan talouselämälle, jos laajamittaisia perusteettomia sulkutoimia ei panna tietoisesti toimeen.

HÄTÄJARRUN KISKONTA OMICRONIN tapaisessa verrattain lievässä pandemiassa näyttää vain lisäävän talouselämän elämän vaikeuksia ja selvästi polkee ihmisten perusoikeuksia mm. ansaita toimeentulonsa omalla työllään.

KORONAN HÄTÄJARRUN KISKOMISTAKIN HUOMATTAVASTI TÄRKEMPI on nyt ottaa käsittelyyn VALMIUSLAIN PYKÄLÄT, joilla pyritään turvaamaan SUOMEN ALUEELLINEN KOSKEMATTOMUUS ja ITSENÄISYYS.

VENÄJÄN ULKOMINISTERI LAVROVHAN on moneen kertaan jo todennut, että NATO on Venäjän kannalta sotilaallinen uhka sen reuna-alueilla ja samassa yhteydessä mm. Putinin suulla on jo usemapaan kertaan todettu, että Suomen ja Ruotsin liittyminen NATOON johtaa sotateknisiin toimiin Venäjällä.

Suomessa on siis turha yrittää leikkiä ajatuksella, ettei Suomeen kohdistu mitään sotilaallista- tai turvallisuusuhkaa nimenomaan Venäjän arvaamattoman toiminnan kautta.

Nyt on jo nähty, kuinka heikosti BILE SANNAN johtama KORONANYRKKI on pystynut hoitamaan taistelun NÄKYMÄTÖNTÄ VIHOLLISTA VASTAAN.

Asiat on saatu kahdessa vuodessa täyteen kaaokseen.

Millainen kaaos BILE SANNAN KORONANYRKKIIN MAHTAAKAAN SYNTYÄ, JOS PUTIN MEITÄ SEN KUMMEMMIN ETUKÄTEEN INFORMOIMATTA MÄÄRÄÄ SOTALAIVANSA TULEMAAN LAIVASTOVIERAILULLE LÄNSISATAMAAN JA HANKOON.

KEKKOSEN AIKAANHAN VENÄJÄN KOSYGIN TEKI TÄLLAISEN VIERAILUN HANKOON, EIKÄ PUOLUSTUSVOIMAT TIENNEET ASIASTA MITÄÄN.

SILLOINHAN UKK OTTI KOSYGININ VASTAAN SHAMPANJALASEJA KILISTELLEN, eikä episodista sen kummempaa ääntä pidetty, kun oltiin niin hyvissä ystävyys- ja naapuruussuhteissa.

AKM:llä on sellainen käsitys, että UNILUKKARI EI HYVINKIN MAHDOLLISEN VENÄJÄN LAIVASTOVIERAILUN SATTUESSA PYSTY VALITETTAVASTI LUNASTAMAAN MITÄÄN OLEMATONTA NATO-OPTIOTA, EIKÄ ainakaan nykyisen kaltainen BILE SANNAN ja KORONA KIURUN tapainen TURVANYRKKI OLE MILLÄÄN TAVOIN KYVYKÄS TOIMIMAAN USKOTTAVASTI, MIKÄLI SUOMEN TODELLINEN ALUEELLINEN KOSKEMATTOMUUS JA ITSENÄISYYS ON VAKAVASTI UHATTUNA.

Tällaisessa turvallisuuspoliittisessa tarkastelussa BILE SANNAN ja KORONA KIURUN jatkuvasti jankuttamisista hoitajamitoituksista tai hoitotakuista ei valitettavsti ole mitään apua.Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: