Keskustelu

alan kolmas miesPIIRI PIENI PYÖRII11.8.2022 17:55
BILE SANNA valitsi nyt PÄIVI NERGIN jälkeen "VARA PÄIVINÄ" toimineen demujen päihdetyöasiantuntija SIRPA PAATERON paikalle demujen SUSANNA HUOVISEN, jonka tuoreesta nimityksestä BILE SANNAN konttori tiedotti seuraavasti:

"Huovinen toimii tällä hetkellä Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtajana.

"Lähden innolla tähän tehtävään, jossa voin käyttää monipuolista kokemustani suomalaisen hallinnon ja demokratian hyväksi.

Odotan mielenkiintoista ja haasteellista työtä, jossa voin aidosti vaikuttaa hallinnonrajat ylittävän yhteistyön vahvistamiseen ja kansalaisten osallisuuden parantamiseen", kertoo Huovinen.

Huovinen johtaa tällä hetkellä Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:tä.

Tätä ennen Huovinen on toiminut muun muassa pitkäaikaisena kansanedustajana, peruspalveluministerinä Jyrki Kataisen ja Alexander Stubbin hallituksissa sekä liikenne- ja viestintäministerinä Matti Vanhasen hallituksessa.

Huovinen nimitettiin tehtävään 19.9. alkaen viiden vuoden määräajaksi.

Hallintopolitiikan alivaltiosihteeri johtaa ja sovittaa yhteen valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna hallintopolitiikan koordinaatioalueeseen kuuluvien valtionhallinnon kehittämisosaston, kunta- ja aluehallinto-osaston sekä julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen osaston toimialaan kuuluvien asioiden valmistelua."

Susanna siis korvaa päihdetyöhön erikoistuneen demujen SIRPA PAATERON SOTERAHOJEN OHJAUKSESSA.

Kysymys on jo ensi vuonna 13.3 miljardin euron ohjailusta, jotka kepuloisten LOHENKALASTAJA ja ORIPÄÄN EHTOINEN EMÄNTÄ järjestelivät kunnilta valtion piikkiin.

OOH SUSANNAN työ on ehdottomasti mielenkiintoista ja haasteellista, kun melkoisella varmuudella LOHENKALASTAJAN vuosittaiset korruptiorahat ovat tuhansia kertoja suuremmat kuin OOH SUSANNAN nykyinen turvakotien budjetti, joka tuntuu perustuvan lähinnä Veikkauksesta ja Lasten Päivän Säätiöltä saatuihin rahoihin, kuten alta näkyy:

"Ensi- ja turvakotien liiton toiminnan rahoitus perustuu Veikkauksen ja Lasten Päivän Säätiön avustuksiin.

Veikkauksen yleisavustus sekä toiminta- ja projektiavustukset muodostavat noin 70 % rahoituksesta.

Lasten Päivän Säätiön avustus kattaa noin 12 % toiminnan rahoituksesta ja avustus käytetään lastensuojelutyön tukirakenteiden vahvistamiseen.

Lasten Päivän Säätiö jakaa avustusta vuosittain kuudelle perustajajärjestölleen, joista Ensi- ja turvakotien liitto on yksi.

Toiminnan rahoituksesta jäsenmaksut kattavat vain pienen osan.

Jäsenyhdistyksiä on 30 ja jäsenmaksu vuodessa on 85 ?/yhdistys."

HÄVELIÄISYYSSYISTÄ Ensi -ja turvakoti ry ei kuitenkaan ole vaivautunut kertomaan edes sitä, mikä yhdistyksen vuotuinen kokonaisbudjetti on.

Saati sitten, että meillä olisi mitään käsitystä Susannan johtamasta Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:stä.

Kysymys on taas poliitikkojen hämärästä salatieteestä ja tästäkään syystä ei esimerkiksi ole päästy selvittämään sitä varsinaista ongelmaa, mitä varten tällainen turvakotijärjestö on ylipäätään perustettu ja millä tavalla näitäkin laitoksia hoidetaan tai mitä apua siellä heikkoon asemaan joutuneille ihmiselle oikeasti on tarjolla.

AKM on kullut, että kyseisissä latoksissa tuntuu olevan vakaviakin puutteita ainakin resurssien osalta.

Ei ole tietenkään pienintäkään epäilystä, että tällainen turvakotijärjestö on tarpeellinen, mutta jos toiminnan rahoitus perustuu epämääräiseen julkistenkin varojen ohjailuun, niin silloin voidaan tehdä sellainen johtopäätös, ettei kyseinen toiminta ole ollut oikeastaan kenenkään hallinnassa.

AKM epäilee, että ilmeisesti OOH SUSANNAN johtaman yhdistyksen lähes olematon budjetti on ollut vain pahentamassa vaikeuksiin joutuneiden ihmisten elämää.

AKM myös epäilee sitä, ettei OOH SUSANNA ole ollut pätevin hakija PÄIVI NERGIN aemmin hoitamaan postiin, koska hakijoiden joukossa on myös ollut esim. FAKE NEWS MEDIAN ja EDUSKUNNAN PUHEMIESNEUVOSTON JULKISESTI PERUSTEETTA HIRTTÄMÄ TYTTI YLI-VIIKARI.

On aivan selvää, että TYTILLÄ on ollut aivan toista luokkaa olevat meriitit valtion rahojen jakamisen tarkastuksessa kuin esim. OOH SUSANNALLA, jonka yhdistyksen budjetti lienee korkeintaan jonkun isomman pesäpalloa harrastavan kunnan pesäpalloseuran budjetin tasolla.

Näissä pesäpalloseuroissahan on ollut runsaasti ongelmia myös rahankeräämisen ja jaon kohdalla esim. Oulussa.

Oulussahan kepuloisten OULUN LIPPOKIN ajautui muistaakseni jopa konkurssiin ja LIPONKIN kepulois porukka on ollut käräjillä törkeistä kirjanpitorikoksista ainakin syytettynä, mutta on sittemmin vapautettu ilmeisesti "syyntakeettomina".

BILE SANNAN suorittama OOH SUSANNAN nimitys alivaltiosihteerin korkeapalkkaiseen virkaan maassa, joka suureen ääneen jokaisessa mahdollisessa tilanteessa tekopyhästelee olevan OIKEUSVALTIO, näyttäytyy kuitenkin käytännössä korruptiotoiminnaksi, jota harrastetaan nykyään etenkin Afrikan tai Aasia kehitysmaissa.

OOH SUSANNAN ja muiden kyseistä virkaa hakeneiden henkilöiden arviointi ei voi julkisissa tehtävissä tapahtua pienen SOSSUPIIRIN toimesta, koska kysymyksessä on koko Suomea koskeva MEGALUOKAN tehtävä.

Näin ollen, on olemassa pakottava tarve, että BILE SANNA ja hänen sisäpiirinsä tai luottohenkilöt kuten esim. BILE ILMARI julkistavat Suomen pääuutiskanavilla taulukon, jossa OOH SUSANNAN virkaa hakevien henkilöiden kyvykkyys tehtävien hoitoon on työtehtäviin kuuluvien valintakriteerien mukaan laitettu tärkeys- ja paremmuusjärjestykseen esim. kouluarvosanoin 4-10.

Jos arviointikriteerejä on ollut noin 10, joita tyypillisesti henkilöarvioissa käytetään, niin silloinhan maksimipisteet ovat hakijoilla 100.

Kriteereillä voi myös olla painoarvoja.

Kun OOH SUSANNAN tehtävässä jaettavien rahojen määrä lienee 13-20 miljardia euroa vuodessa, niin silloinhan ainoastaan JULKISESTI HIRTETTY TYTTI YLI-VIIKARI saa kaikkein korkeimmat pisteet alivaltiosihteerin tehtävien hoitamisen osalta.

Varmuudella TYTTI saisi tämän kriteerin painoarvon osalta ainakin 100 kertaiset pisteet verrattuna OOH SUSANNAAN, vaikka TYTTI olisi hoitanut työtään valtion rahojen tarkastuksessa kuinka huonosti tahansa.

Kukaan ei ole kuitenkaan tässä maassa pystynyt näyttämään tai kertomaan, ettei TYTTI YLI-VIIKARI olisi hoitanut VALTIONVAROJEN JAKAMISEN TARKASTUSTA SITEN, ETTÄ SIITÄ KUKAAN TAI MIKÄÄN OLISI VOINUT TYTTIÄ MOITTIA.

TYTIN JULKINEN HIRTTÄMINEN PERUSTUIKIN NÄHTÄVÄSTI SOSSUJEN JA KEPULOISTEN KATEUTEEN, KOSKA TYTTI ON SILMINNÄHDEN VIEHÄTTÄVÄ JA EDUSTAVA NAINEN MUTTA SAMALLA VIELÄ MONILAPSISEN PERHEEN ÄITI JA MUUTOINKIN SIVISTYNYT JA RYVETTYMÄTÖN IHMINEN.

Voidaankin aiheellisesti kysyä, JOHTUUKO TYTIN JULKINEN HIRTTÄMINEN SIITÄ, ETTÄ BILE SANNA ja ORIPÄÄN EHTOINEN EMÄNTÄ sekä "MINÄ AJATTELISIN ANU" ovat keskenään sopineet, että OOH SUSANNA valitaan valtion rahojen jaossa pahasti ryvettyneen PÄIVI NERGIN tilalle, kun PÄIVI siirtyi kätevästi "JUURILLEEN" MTK:n palvelukseen seuraavasti:

"Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n johtokunta on nimittänyt MMM, agronomi Päivi Nergin elinvoimajohtajaksi 1.6.2022 lähtien.

Nerg siirtyy MTK:hon valtiovarainministeriöstä hallintopolitiikan alivaltiosihteerin tehtävästä."

AKM:n käsityksen mukaan PÄIVI kuitenkin edelleen jatkaa FINNGRIDIN hallituksen jäsenenä, kun PÄIVILLä on teurastusalastakin kokemusta runsaasti ja sähköalasta PÄIVI ymmärtää etenkin mullien ohjauksessa käytettävät sähkölamauttajat ja lehmiaitojen paimenpoikien virtapiirit kuin omat taskunsa.

Näyttääkin ikävästi siltä, että TYTIN JULKINEN HIRTTÄMINEN onkin perustunut DEMUJEN JA KEPUN SALAJUONEEN, jonka avulla HERRAHISSIIN NOSTETAAN poliitikkoja korkeapalkkaisiin virkoihin, joiden hoitamisessa heillä ei kuitenkaan ole muita ansioista kuin DEMUJEN TAI KEPUN JÄSENKIRJA.

ottoRe: PIIRI PIENI PYÖRII15.8.2022 9:27
"Meillä on kaikki tulijat kirjoissa ja kansissa"Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: