Juankosken ja Kuopion yhdistymissopimus valmistui

Juankosken ja Kuopion kaupunkien yhdistymisselvityksen poliittinen ohjausryhmä hyväksyi osaltaan 24.4.2014 pitämässään kokouksessa yksimielisesti neuvotellun yhdistymissopimuksen esitettäväksi edelleen kaupunginhallituksille ja edelleen valtuustoille. Sopimuksen valmistelu eteni hyvässä hengessä rinnan tehtyjen yhdistymisselvitysten kanssa. Yhdistymissopimus sisältää mm. yhdistymiseen liittyvät periaatteet, tavoitteet, menettelytavat, yhdistymishallituksen kokoonpanon, palveluiden tuottamisen linjaukset sekä yhdistymisavustuksen käytön tavoitteet.

 

Yhdistymisselvityksen jatkovaiheet ovat seuraavat:

-       valtuustojen yhteistapaaminen 20.5.2014

-       nähtäville asettaminen hallitusten toimesta 26.5.2014

-       hallitusten käsittelyt elokuussa

-       valtuustojen päätökset Juankoskella 26.8.2014 ja Kuopiossa 1.9.2014

 

Lisätietoja:

Heimo Konttinen, poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja, puh. 040 149 4077
Harri Auvinen, poliittisen ohjausryhmän varapuheenjohtaja, puh.050 567 7008


Sivulla on kohta; Liite: Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus 24.4.2014
tämän avaamalla pääsee lukemaan tarkemmin liitossopimuksen.