Keskustelu

Eino MiettinenYksimielisyys27.12.2021 18.51
Kaavilla yksimielinen päätöksenteko viety hyvin pitkälle. Äänestäminen, kaikkien äänestettävä samalla tavalla ( ei riitelyä ). Mikä on hallituksen tehtävä? Hallitus valmistelee asiat valtuustolle ja tekee päätösesitykset. Näin tehty yksimieliset esitykset valtuustolle myös kaavilla. Mitä tapahtui valtuuston kokouksessa, asioista äänestettiin niin hallituksen esitykset sai nolla ääntä kahdessa äänestyksessä.Miten huolella hallitus valmistellut asiat ja mikä sitoutumin hallituksen jäsenillä tehtävään, olisikko harkittava hallituksen erottamista. Ei tietenkään voi ajatella näin, hallituksen puheenjohtaja on kokenut ja viisas mies sisäksi hallituksessa istuu pitkäaikainen politikko, ovat samasta puolueesta ja maakuntavaaliehdokkaita. Kaavilla näin voi toimia jos on lautakunnassa,hallituksessa ja valtuustossa voi samasta asiasta olla kolmea eri mieltä ja oma selitys neljäntenä.Nykyään tarvitaan moniosaajija kaavi on edelläkulkija. Tämä toiminta saattaa olla suomessa kärkisijoilla ,monipuolue järjestelmä ja yksipuolue päätökset.Kaavin päätöksenteko on uudistunut uuden valtuuston aikana ja on erittäin suoraselkäistä toimintaa.Myös teiden avustuksista Jorman esityksestä joka sai kannatusta äänestys, hallituksen esitys nolla ääntä.Tieavustukset on kannatettava asia, pääsee kuntalaiset muuttamaan kaavilta muualle

alan kolmas miesRe: Yksimielisyys28.12.2021 3.22
KAAVILLA PIDETTIIN KUNTAVAALIT 16.6.2021 SAMOIN KUIN MUISSAKIN SUOMEN KUNNISSA, VAIKKA OLI EPÄILYS, ETTEI SUOMESSA ENÄÄ TARVITSE KUNTAVAALEJAKAAN JÄRJESTÄÄ, KUN TULOLLAAN ON JO NS. HYVINVOINTIALUEIDEN SOTE.

Kaavilla on asukkaita kaikkiaan 2807 asukasta ja kunnallisvaaleissa äänioikeutettuja oli kaikkiaan 2396.

Kaavilla 16.6.2021 kuntavaaleissa äänestysprosentti oli 52.5%:a äänioikeutetuista, jolloin hyväksyttyjä ääniä annettiin vain 1256, mikä on noin 44.5% kaikista asukkaista.

Tietenkään kaikille lapsenmielisille ei pidä antaa vielä äänioikeutta, mutta demokratian kannalta on irvokasta, jos vaaleissa äänestysprosentti jää vain suunnilleen 50%:n tuntumaan.

Tulevissa aluevaaleissa äänestysinto lienee kuntavaalejakin heikompaa, joten Eduskunnassa kepuloisten toimesta väkisin läpi vietyä ns. HYVINVOINTIALUEIDEN HALLINTOHIMMELIN RAKENTAMISTA EI VOI MITENKÄÄN PITÄÄ DEMOKRATIAA LISÄÄVÄNÄ HALLINNOLLISENA UUDISTUKSENA.

Kaavin asukaslukuhan oli 31.12.2020 kaikkiaan 2807 henkilöä, kun kunnalle oli valtion toimesta esitetty ennakkolaskelma vuoden 2022 valtionavuista.

Vuoden 2022 ennakkolaskelman rakenne on seuraava:

□ Asukkaita 2 807 hlöä
□ Laskennalliset kustannukset yhteensä 20 392 000 EUR
□ Omarahoitusosuus per asukas 4 250.52 EUR
□ Omarahoitus yhteensä 12 043 490 EUR
□ Valtion osuus omarahoitusosuuden jälkeen 8 348 511 EUR
□ Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 2 697 134 EUR
□ Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 10 949 179 EUR
□ Kuntakorvaus netto - 1 033 712 EUR
□ Veromenetyksen korvaus 2 013 317 EUR
□ Verolykkäysten takaisinperintä -11 044 EUR
□ Maksatus yhteensä 11 917 739 EUR
□ Maksatus per kuukausi 993 145 EUR

Valtiolta on siis tulossa vuonna 2022 lähes miljoona euroa jokainen kuukausi KAAVILLE, jotta kunta voi suorittaa sille kuuluvat PERUSPALVELUTEHTÄVÄNSÄ vuonna 2022.

KAAVIN tilinpäätöksen vuodelta 2020 allekirjoitti kahdeksan allekirjoittajaa 29.3.2021, eikä kenenkään nimikirjoituksesta saa kukaan selvää. Tilinpäätöksessä ei ole allekirjoitusten selvennyksiä.

27.5.2021 BDO Audiatorin TAINA TÖRRÖNEN (JHT, HT).
Konsernitason tuloslaskemasta vuodelle 2020 käy ilmi seuraavat keskeiset tiedot (suluissa luvut vuodelta 2019)

□ Toimintakulut -34 698 147.33 EUR (-35 005 132.23 EUR)
□ Verotulot 9 806 633.43 EUR (9 414 917.18 EUR)
□ Vuosikate 3 387 344.29 EUR (1 596 867.47 EUR)
□ Tilikauden tulos 1 744 606.74 EUR (-148 863.84 EUR)
□ Tilikauden ylijäämä 1 734 276.19 EUR (-168 240.61 EUR)

Kaavin kuntaveroprosenttihan nostettiin 22.00%:iin vuonna 2019, jossa veroprosentti on ollut siitä lähtien.

Kaavin osavuoiskatsaus 1.puolivuosi 2021 esitettiin valtuustolle 29.9.2021 ja ulkoisesta tuloslaskelmasta voi esittää seuraavat kriittiset luvut (suluissa olevat luvut vuodelta 2020)

□ Toimintatuotot yht. 1 075 118.38 EUR (1 244 588.82 EUR)
□ Palkat ja palkkiot -1 99 595 06 EUR (-2 596 440.98 EUR)
□ Palvelujen ostot -8 661 289.53 EUR (-7 372 503.13 EUR)
□ Toimintakate -11 446 452.73 EUR (-10 828 769.68 EUR)
□ Verotulot 5 233 516.82 EUR (4 532 843.35 EUR)
□ Valtionosuudet 6 219 764.00 EUR (6 133 356.00 EUR)
□ Tilikauden tulos -224 456.11 EUR (-482 665.08 EUR)
□ Ylijäämä/alijäämä -224 456.11 EUR (-482 665.08 EUR)

Vuoden 2020 tulos näyttää olleen eriomainen, vaikka Kaavilla työttömyysaste oli peräti 14.1%.

Mitään dramatiikkaa ei näy myöskään vuoden 2021 puolivuotistuloksissa, mutta huomio kuitenkin kiinnittyy palvelujen ostojen käsittämättömän suureen kasvuun.

Voidaan kysyä, kuinka on mahdollista, että puolessa vuodessa palvelujen ostot ovat kasvaneet peräti 1.289 milj. EURO:lla eli 17.5%:lla.

Yllä esitettyjen lukujen valossa voidaan todeta, että pienillä kunnilla ei näytä kuitenkaan olevan mitään vaikeuksia selvitä perustehtävistään ja siitä huolimatta säilyttää esim. verotustasonsa kohtuullisena, kun Kaavillakin työttömyysprosentti on ollut korkea n. 14.1%:a.

Kaavin valtuustolle 21.12.2021 esitetyn vuoden 2022 talousarvion osalta on todettu kuntakonsernin tasolla seuraavasti:

"Vuoden 2020 tilinpäätöksessä Kaavin kunnalla on kertynyttä ylijäämää taseessa 671.611,34 euroa. Vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma oli noin 0,546 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvion laadinnan aikana Kaavin kunnan vuoden 2021 tuloksen ennakoidaan muodostuvan likimain talousarvion mukaisesti varovaisuuden periaate huomioiden.

Lopullinen tilikauden tulos saadaan tilinpäätöksen yhteydessä keväällä 2022.

Taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 on niukasti tasapainoinen huomioiden taseeseen kertynyt ylijäämä. Taloussuunnitelma sisältää sote-uudistuksesta johtuen merkittäviä epävarmuustekijöitä, jonka vuoksi talouden ja toiminnan suunnittelussa tulee edelleen kiinnittää aktiivista huomioita talouden tasapainottamiseen."

Valtuuston kokouksen päätöksistä kysymyksiä herättää ASIALISTALLA KOHTA 9 eli Takauksen jatkaminen KAAVIN VUOKRATALOT OY:N KAAVINRINTEEN KIINTEISTÖN PERUSKORJAUSTA VARTEN OTETULLE LAINALLE.

KYSYMYKSESSÄ ON VUONNA 1977 rakennettu kiinteistö, jonka peruskorjausta varten on otettu vuonna 2011 Koillis-Savon OP:sta otettu 2.5 milj. EUR:n suuruinen laina, joka päätettiin ottaa KH § 117 3.2.2011 ja päätettiin myöntää lainalle (korko 3.88% p.a.) kunnan omavelkainen takaus 25.1.2011 ilman vastavakuutta KH § 40.

12.4.2011 Kaavin kunta muutti (KH § 61) peruskorjauslainaa ja ilman vastavakuutta olevan omavelkaista takausta koskevan sopimuksensa, jolloin enimmäiskoroksi tuli 1.7% p.a.. Lainasaldo oli tuolloin 1 767 241.35 EUR. Antti Miettinen, Ari Sopanen ja Hilkka Tiilikainen olivat esteellisiä asiasta päätettäessä ja poistuivat päätöstekotilanteesta päätöksenteon ajaksi. Jukka Tirkkonen johti puhetta.

KH § 186 Peruskorjauslainasta päätettiin uudestaan, jolloin lainalle myönnettiin kunnan omavelkainen takaus. Lainasaldo oli edelleen 1 767 241.35 EUR ja lainan viimeinen erä erääntyy 12.4.2041. Viitekoroksi sovittiin enintään 0.7% p.a. Takauspäätös edellytti, että Kaavin Vuokratalot Oy antaa vastavakuuden ensisijaisen kiinteistövakuuden muodossa. Valtuutettu Hilkka Tiilikainen jääväsi itsensä päätöksen ajaksi.

Valtuuston päätös takauspäätös 80 §. Takauspäätös KH § 186 hyväksyttiin. Hilkka Tiilikainen, Ari Räsänen ja Kari Leppänen poistuivat esteellisenä asian käsittelystä ja päätöksenteosta.

Vuoden 2020 tilinpäätöksessä todetaan Kaavin Vuokratalot Oy:stä seuraavasti:

"Kaavin Vuokratalot Oy:

31.12.2020 yhtiöllä oli omistuksessaan 93 asuntoa, jotka kaikki sijaitsevat kirkonkylällä. Kuluneena vuonna oli tyhjänä keskimäärin 19,8 as/kk 93 vuokrattavasta asunnosta. Asuntojen kokonaiskäyttöaste oli 76,5 %, kun se edellisenä vuonna oli 79,4 %.

Yhtiön maksuvalmius oli parempi kuin aikaisempina vuosina, johtuen mm. edellisenä vuonna tehdyistä säästötoimenpiteistä ja siitä, ettei Valtiokonttori perinyt lainanlyhennyksiä. Ulkopuoliset laskut pystyttiin maksamaan ajallaan.

Kaavin kunnalle on maksamatta hallintopalvelukorvaus- ja vesilaskuja yhteensä noin 98.700 euroa. Asuntojen keskivuokra oli 10,50 ?/m2/kk, vaihdellen 8,94 eurosta 11,09 euroon/m2/kk. Yhtiö tilikauden tulos osoittaa voittoa 64.199,34 euroa."

"Kaartotie 2, talo 5:n purkutyöt toteutettiin kevään aikana niin, että työ vastaanotettiin 2.6.2020. Purkutyöt suoritti Savonlinnan PR-Urakointi Oy. Vuonna 2020 syntyneitä purkamiseen liittyviä 25 kustannuksia oli 86.503,93 euroa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen myöntämän 49.290 euron purkuavustuksen maksatus tapahtui 25.8.2020.

Talo 5 kirjanpitoarvo 210.000 euroa kirjattiin jo vuoden 2019 tilinpäätökseen arvonalentumispoistona.

Tilikauden aikana lainoja lyhennettiin 92.872,90 eurolla. Valtiokonttorilta saadun lainaehtojen muutospäätökseen liittyen Valtiokonttorin lainoja ei lyhennetty vuonna 2020.

Em. päätökseen liittyen kunta ei saa periä lainojensa lyhennyksiä vuosina 2019-2024.Tilikauden aikana lainoja ei otettu lisää. 31.12.2020 yhtiöllä on lainaa yhteensä 2.99 milj. euroa (596,85 ?/m2). 31.12.2019 lainaa oli 3.09 milj euroa (615,35 ?/m2).

Lainoista Valtiokonttorin lainoja on 0,5 milj. euroa, Kuntarahoituksen lainaa 0,01 milj. euroa, Pohjois-Savon Osuuspankin lainaa 1.77 milj. euroa, Kaavin kunnan antolainaa 0,2 milj. euroa ja pääomalainoja 0,5 milj. euroa. Lainojen korot vaihtelevat 0 %:sta 2,3 % kiinteään korkoon. Korkoja maksettiin 47.467,36 euroa."

HERÄÄ KYSYMYS, MIKÄ ON KAAVIN VUOKRATALOJEN TODELLINEN VAKUUSARVO, KUN AINAKIN OSA RAKENNUKSISTA NÄYTTÄÄ OLEVAN PURKUKUNNOSSA JA ASUNTOJEN KÄYTTÖASTEKIN ON NÄKÖJÄÄN KORKEINTAAN 75%.

LEVEIDEN HARTIODEN SOTE ON SIIS TARPEETON HARJOITUS, JONKA KANSANTALOUDELLINEN LASKU TULEE KAIKESTA PÄÄTTÄEN OLEMAAN TÄHTITIETEELLINEN.

Epäselväksi on vielä AKM:lle jäänyt, ketkä Kaavilta ovat lähdössä LEVEIDEN HARTIOIDEN TÖIHIN. Parempi kuitenkin olisi, että valittaisiin mieluummin SUURIPÄISIÄ PÄÄTTÄJIÄ.

KUNTALAKI TAKAA KUNNILLE ITSEHALLINNON, JOTA JOHTAA KUNNANVALTUUSTO JA VALTUUSTON VALITSEMA HALLITUS SEKÄ VIRKATEHTÄVIÄ HOITAVAT KUNNANJOHTAJA/PORMESTARI JA MUUT VIRKAMIEHET.

TYYPILLISTÄ ON, ETTÄ VALTUUSTO VALITSEE KESKUUDESTAAN HALLITUKSEN JÄSENET, MIKÄ LUONNOLLISESTI VARMISTAA SEN, ETTÄ KUNNISSA NS. MAAN TAPA TOTEUTUU MAKSIMAALISELLA TAVALLA.

KAAVIN VALTUUSTOSSA ON 17 varsinaista jäsentä ja Hallituksessa jäseniä on taas 7 kpl.

Kaavilla seuraavat valtuutetut istuvat sekä hallituksessa että valtuustossa:

□ Butikin Tanja (YL RK)
□ Heikkinen Elvi (SDP)
□ Miettinen Päivi (KEPU)
□ Nykänen Arto (KEPU)
□ Taskinen Jarkko (KEPU)
□ Tiilikainen Hilkka (KEPU)

Kun KEPULOISILLA ON ESIM. KAAVIN TAPAUKSESSA HALLITUKSESSÄ KEPUN 4/7 ENEMMISTÖ, NIIN VALTUUSTOLLE TULEVAT EHDOTUKSET MENEVÄT TIETYSTI AINA TÄMÄN MAAN TAPA KAAVAN MUKAAN.

KUN NYT TULEVISSA ALUEVAALEISSA ON VAARANA VIELÄ SE, ETTÄ ESIM. YM. MAAN TAVAN MUKAAN "MEIDÄN PELIÄ" PELAAVISTA KUNNALLISPOLIITIKOISTA VIELÄ JOKU TULLAAN VALITSEMAAN MYÖS ALUEVALTUUSTOIHIN, NIIN VOIDAAN OLLA VARMOJA SIITÄ, TTÄ ESTEELLINEN PÄÄTÖKSENTEKO JATKUU KUNNISSA JO AINAKIN KOLMELLA TASOLLA.

JOS VIELÄ KÄY NIIN MUKAVASTI, ETTÄ JOKU AKTIIVINEN KUNTAPOLIITIKKO ONNISTUU PÄÄSEMÄÄN EDUSKUNTAAN, NIIN KYSEISEN HENKILÖN KOHDALLA RIIPPUMATTOMUUDESTA EI VOIDA PUHUA LAINKAAN.

PARHAASSA TAPAUKSESSA TÄLLAINEN AKTIIVINEN HENKILÖ TULEE VIELÄ EDUSKUNNASSA VALITUKSI JOPA PERUSTUSLAKI- TAI VALTIOVARAINVALIOKUNNAN JÄSENEKSI, NIIN SILLOIN ESTEELLISYYSKETJU ON TIETYSTI AUKOTON.

TÄSTÄ YKSINKERTAISESTA SYYSTÄ KANSAN SUUHUN ON ISKOSTUNUT SYVÄÄN SE VALITETTAVA POLIITTINEN TOTUUS, ETTÄ

?"KEPU PETTÄÄ AINA"

RäppäriRe: Yksimielisyys10.1.2022 23.08
Eino kirjoitti taas asiaa. Ihmeellistä hallituksen
toimintaa. Voiko näin toimivaan hallitukseen luottaa?
Eikö hallituksen johtaja ollut huippu hallinnon osaaja
ja jäsen huippu politikko, molemmat huippu ehdokkaita
maakuntavaaleissa?
Pettääkö kepu aina .
Joko Kaavilla on siirrytty yksipuolue järjestelmään?
Demokratia haudattu, erimielisyyttä ei sallita.

Eino MiettinenRe: Yksimielisyys19.1.2022 17.56
Kaavilla kunnanjohtaja on vapaaehtoisesti irtisanoutunut virastaan luottamuspulan vuoksi. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja yhdessä toteaa, että kunnanjohtaja ei nauti poliittisen johdon luottamusta, ja sen johdosta on perusteltua käynnistää kuntalain 43 §:n mukainen irtisanomismenettely,sovitaan kunnanjohtajan vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta. Kunnanjohtaja saa (9) kuukauden palkkaa vastaavan erokorvauksen ilman työvelvoitetta, irtisanomisajan jälkeen. Ei tämä potkuilta näytä, vaan palkitaan johtaja erokorvauksella ennen hänen eläkkeelle lähtemistään joka olisi muutaman vuoden sisällä tai hänen ilmoittamalla päivämäärällä.Kannatan erorahan maksamista, saadaan yksi veronmaksaja pois kaavilta. Jokainen kuntalainen on maksaja , voi arvioida onko hän erokorvauksen ansainnut ja tämäkö on yksimielisyyden hinta.

alan kolmas miesRe: Yksimielisyys19.1.2022 22.58
Kun ARI näyttää tällaiseen johtopäätökseen tulleen, niin sitähän voi vain ilolla tervehtiä.

Hyvä ystäväni ja inttikaverini Hannes Manninen, entinen Tornion kaupunginjohtajakin, totesi myös kansanedustajan työt lopettettuaan, ettei koko kansan "kusitolppana" viitsi loputtomasti olla.

On tullut sellainen mielikuva, että ARIKIN on joutunut monella mutkalla olemaan, jotta "yksimielisen" kunnan talous on saatu edes jotenkin pidettyä siedettävä.

Uuden kunnanjohtajan työ tulee muodostumaan selvästi ARIN TYÖTÄ helpommaksi, kun SOTE-asiat lakaistiin Eduskunnassa kuin taikaiskulla ns. HERRAN HUOMAAN.

HERRAN HUOMASSA pahenevat SOTE-ONGELMAT eivät kuitenkaan tule helpottumaan vaan päin vastoin.

Mielenkiinnolla jäämme seuraamaan, jääkö edes KOULUASIAT kaavilaisten huoleksi, kun pientä itsenäistä maaseutukuntaa saatetaan hiljaisesti hautaan.

Onneksi SAATTOJOUKOLLA on ns. LEVEÄT HARTIJAT, niin ITSENÄISYYDEN ARKKUA ON KEPPOSEMPAA KANTAA.

RäppäriRe: Yksimielisyys21.1.2022 12.51
Vallanhimo on Kaavin kepun täysin sokaissut. Kunnan johtajan erottaminen ns. luottamuspulan vuoksi ihan perusteeton ja meidät maksajat ( kuntalaiset ) pako- tetaan kohtuuttomuuksiin. Juridisesti erottaminen ker- rotulla syyllä kyseenalainen. Eikö löytynyt kykyä keskustella vaan Kaavia lähdettiin jääräpäisesti viemään kohti tuhoa. Eikö myöskin kun- nanhallituksen puheenjohtajan ole erottava jopa ko- ko hallituksen. Kunta on pistetty jo riittävästi sekaisin ja lisää tulee kun osaaminen puuttuu.

Oman alansa maistereitäRe: Yksimielisyys21.1.2022 22.06
Olet oikeassa "Räppäri", kunta on pistetty sekaisin ja nyt on korjausliikkeiden aika. Kunnan ja kunnallisen päätöksenteon sotkivat edellisen valtuuston puheenjohtaja kyvyttömyydellään johtaa poliittista päätöksentekoa sekä Eino Miettinen, hallituksen puheenjohtaja. Eino riiteli kj,n kanssa ja sai ite potkut vaikka yritti pistää sopasen pihalle.
Kaavi kaksi kalleinta kitisijää sotki kunnan asiat totaaliseti kahteen vuoteen.

Eino MiettinenRe: Yksimielisyys8.2.2022 12.35
Olen ollut paljo pitempään Kaavin politiikassa kun 2 vuotta , en ole keskustan talutettavissa ollut. Kaavilla maksetaan kahdelle kunnanjohtajalle palkkaa, nyt on hyvä toisten tekemät virheet korjata. Perusturvaa ja sosiaalipuolta ei pysty korjaamaan sen korjaa maakunta nyt siellä saa mellastaa miten keskusta haluaa. ensivuonna kaikki paremmin. Kaaville jää ainoastaan peruskoulun alasajo ja palveluiden meneminen muihin kuntiin.Nämä asiat saatte hoidettua olette onnistuneet tehtävissänne oikein hyvin, YKSIMIELISESTI ? Kelkkareittien teko jokaiselle kylälle ja rasitteet pakolla maanomistajille. Pieni asia, mistä rahat. Luottamushenkilöiden palkkiot ja kulukorvaukset yritämme kuntalaisina maksaa. Emme ole kaikissa asioissa samaa mieltä, luotamme siihen sanontaan KETÄ KURITETAAN SITÄ RAKASTETAAN, tähän uskomme kuntalaisina.

Ulkopuolinen tarkkailijaRe: Yksimielisyys9.2.2022 18.48
Koillis-Savo ?lehti uutisoi 11.1.2022 Etusivullaan: "Kiistelty kunnanjohtaja saateltiin eläkkeelle kultaisella kädenpuristuksella"
Yle uutisoi 14.1.2022 vastaavasti: "Kaavin kunnanjohtajan erokorvaus saattaa olla laiton"
-Lieneekö Kaavi onnistunut lavastamaan kunnanjohtajan laittoman "kultaisen kädenpuristuksen" jotenkin lailliseksi kaavilaisten veronmaksajien piikkiin?

alan kolmas miesRe: Yksimielisyys9.2.2022 22.51
FAKE NEWS MEDIA HIRTTI JULKISESTI TYTTI YLI-VIIKARIN, kun TYTTI ja hänen alaisensa johtaja Mikko Koiranen olivat tehneet normaalien KÄDENPURISTUSTAPOJEN MUKAISEN ns. KULTAISEN KÄDENPURISTUKSEN kyvyttömäksi todetulle tilintarkastajalle.

Kun FAKE NEWS MEDIA oli HIRTTÄNYT MAALITETUN TYTIN JULKISESTI toimistaan, niin heti kohta kepuloisten "Minä ajattelisin" Anu Vehviläisen johdolla TYTTI erotettiin VTV:n pääjohtajan toimestaan ja nyt on viraltapano tekeillä.

Tiettävästi ARI SOPANEN ei kuitenkaan ole ollut pätemätön työssään.

ARIHAN on esitellyt vain niitä asioita, jota valtuusto ja hallitus on vaatinut esiteltäväksi.

Siinäpä HAMLETIN KYSYMYS: "Ollako vai eikö olla?"

Onkohan ARIKIN MAALITETTU JO JULKISESTI MYÖS???

TYTTI ei kuitenkaan aio hyväksyä hänelle KÄRÄJÄOIKEUDESSA määrättyä sakkorangaistusta, vaan aikoo valittaa asiasta HOVIOIKEUTEEN.

Toivottavasti asia menee vielä EIT:n tarkasteltavaksi, koska FAKE NEWS MEDIAN MAALITUKSELLE JA JULKISILLE HIRTTÄJÄISILLE ON SAATAVA PÄÄTEPISTE!!!!

Ulkopuolinen tarkkailijaRe: Yksimielisyys10.2.2022 14.46
Koillis-Savo -lehti uutisoi myös 22.12.2021 Etusivullaan: "Kaavin valtuusto löysi ratkaisun moottorikelkkareitin kustannuksiin"
- Kaavin tarvitsee kuitenkin seuraavaksi löytää reitin rakentamiseksi vielä Kaavin kunnanhallituksen päätösten 25.02.2013 edellyttämät Maastoliikennelain mukaiset luvat maanomistajilta.
-Työssään ei pätemätön kunnanjohtaja (vaiko ARIHAN?) allekirjoitti kuitenkin kunnanhallituksen päätösten vastaisen sopimuksen Kuopion kanssa 19.3.2013 moottorikelkkareittien rakentamisesta kaavilaisten veronmaksajien piikkiin vain vajaa kuukausi kunnanhallituksen päätöksistä ilman kunnanhallituksen asettamia reunaehtoja. Hallituksen edellyttämät sopimusehdot olisi siis pitänyt olla PÄTEVÄLLÄ kunnanjohtajalla vielä tuoreessa muistissa.
-Lupien puute huomattiin sitten reittitoimituksessa 27.5.2013, jolloin toimitus keskeytettiin lupien hakemiseksi.
Lupia ei kuitenkaan tiettävästi ole maanomistajilta kyselty tähän päivään mennessä?!
Silti Kaavin kunnanjohtaja tuntuu kaavailevan viimeisenä saavutuksenaan joillekin kulkuyhteyttä moottorikelkoilla ei minnekään kaavilaisten veronmaksajien piikkiin ja ikuiseksi rasitteeksi henkilökohtaisena päähänpinttymänä.
Hankkeesta tulee mieleen satu "Keisarin uudet vaatteet"
-Esimerkiksi Tuusniemi luopui jo v. 2020 maanomistajille tarpeettoman moottorikelkkareitin toimittamisesta: Soittu-Juojärvi-Heinäveden raja
Malliksi Kaaville tästä Tuusniemen veronmaksajille viisaasta ratkaisusta on myös Kaavin syytä ottaa oppia.

Ulkopuolinen tarkkailijaRe: Yksimielisyys10.2.2022 23.12
Edellä mainittuun asiaan löytyy näköjään lisää faktaa osoitteesta: https://maastoliikenne.fi/ajankoht.php?nro=111
Moottorikelkkareittien rakentamisvenkoilua Kaavilla / Juankoskella
-Pöytäkirja Kaavin kunnanhallituksen 25.02.2013 päätöksistä: https://maastoliikenne.fi/tiedostot/tied490.pdf
-Pöytäkirja 27.5.2013 keskeytetystä reittitoimituksesta: https://maastoliikenne.fi/tiedostot/tied226.pdf

alan kolmas miesRe: Yksimielisyys11.2.2022 0.47
Ihmetellä täytyy, että Kuopion KELKKAREITTIPORUKKA vaan vetää reittejä kaavilaisten metsiin, kun ARI on selkeästi kuitenkin todennut jo useampaan kertaan, että Kaavilla reittejä vedetään vain maanomistajien suostumuksella.

Kysymys on siis selvästi perustuslain vastaisesta toiminnasta (kts. alla):

"Perustuslaki

15 §
Omaisuuden suoja
Jokaisen omaisuus on turvattu.

Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla."

Vaikuttaa siltä, että Ulkopuolisen tarkkailijan poustauksissa reittitoimituksissa on lähdetty "pakkolunastamaan" yksityisten maita, vaikka Kuopion vetämä ja Pohjois-Savon ELY keskuksen ideoima EU:n EAKR-projekti ei tietenkään ole mikään laki.

Samalla tavalla Pohjois-Savon ELY-keskus ideoi vuonna 2011, että ukrainalaisen huijarin kartonkihanke Juankoskella on maakunnan keskeinen elinehto hankkeen suurien työllisyyden kerrannaisvaikutustensa vuoksi.

Yhtään pysyvää suoraa kartonkialan työpaikkaa puhumattakaan kerrannaisista työpaikoista ei ukrainalaisen huijarin hanke kuitenkaan luonut, mutta monelle muutoin työttömälle lakimiehelle siinä hankkeessa kuitenkin turvattiin LEIPÄ JA JUOMA ainakin 15 vuodeksi.

Vaikuttaa siltä, että KAAVIN KELKKAREITEISSÄ on otettu mallia JUANKOSKEN ESIMERKILLISESTÄ LAITTOMUUDESTA.

tunnusta einoRe: Yksimielisyys12.2.2022 1.06
Eino, etkö ollut Jorman talutettavissa.
Oliko joskus kassakaappisopimus?

Ulkopuolinen tarkkailijaRe: Yksimielisyys12.2.2022 15.08
Hieman analysointia alan kolmannen miehen aiheellisesta ihmettelystä.
Re: alan kolmas mies 11.2.2022 0:47 "Perustuslaki 15 § Omaisuuden suoja. Jokaisen omaisuus on turvattu."

-Kuopion ja Koillis-Savon muille virkamiehille on turha puhua mistään lain suojaamasta omaisuuden turvasta. Kuopion ohjauksessa on sepitetty kokonaan omat lait omaisuuden suojasta.

-Mainittakoon, että kun eräs paikallislehden toimittaja rohkeni arvostella kunnan kaavailemia kelkkareittien pakkorakentamisia alueelle ilman maanomistajien suostumusta alan kolmannen miehen argumentoimalla Perustuslailla, niin toimittaja hiljennettiin nopeasti jonkin vaikuttajan toimesta. Rohkeus ei riittänyt Koilli-Savossa vastaavaan, kuten Ilmajoki-lehden päätoimittajalla.

Ulkopuolinen tarkkailijaRe: Yksimielisyys12.2.2022 15.14
Re: alan kolmas mies 11.2.2022/0:47 "Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.
Vaikuttaa siltä, että Ulkopuolisen tarkkailijan poustauksissa reittitoimituksissa on lähdetty "pakkolunastamaan" yksityisten maita."

-Maaomaisuuksia moottorikelkkailulle Kuopion ohjeistuksella ei Koillis-Savossa ole ollut tarkoituskaan pakkolunastaa, vaan ottaa maat ainoastaan moottorikelkkailukäyttöön "HYVÄKSI HAVAITTUJA MENETELMIÄ KÄYTTÄEN"/Re: Palvelupäällikkö Hannu Pöllä, Ulkoilu- ja virkistysyksikkö, Kuopio

-Hannu Pöllän hyväksi havaitsemat menetelmät ovat olleet muun muassa: VALEHTELU, UHKAILU, PAKOTTAMINEN, ASIOIDEN VÄÄRISTELY ja VIRHEELLISEN TIEDON JAKAMINEN.

Ulkopuolinen tarkkailijaRe: Yksimielisyys12.2.2022 15.51
Re: alan kolmas mies 11.2.2022/0:47 "Kuopion vetämä ja Pohjois-Savon ELY keskuksen ideoima EU:n EAKR-projekti ei tietenkään ole mikään laki."

-EAKR-projekti on jo aikoja sitten päättynyt (31.12.2014).

-Mikäli Kaavi kuitenkin haluaa rakentaa sopimuspohjaisten moottorikekka URIEN sijaan VIRALLISIA moottorikelkkareittejä alueelleen tämän jälkeen, on ne rakennettava Kaavin kunnanjohtajan Kuopion kanssa allekirjoittaman sopimuksen mukaisesti kokonaan kunnanjohtajan tai kaavilaisten veronmaksajien rahoittamana.

Huom. Kunnanjohtajan allekirjoittama sopimus on kunnan hallituksen päätösten vastainen.

Ulkopuolinen tarkkailijaRe: Yksimielisyys12.2.2022 17.11
Re: alan kolmas mies 11.2.2022/0:47 "Samalla tavalla Pohjois-Savon ELY-keskus ideoi vuonna 2011, että ukrainalaisen huijarin kartonkihanke Juankoskella on maakunnan keskeinen elinehto hankkeen suurien työllisyyden kerrannaisvaikutustensa vuoksi."

-Kuopion päättäjillä päissään itäneenä kuningasajatuksena on ollut myös EAKR- kelkkareittihankkeen uumoiltu työllistävä vaikutus.
-ELY-keskus markkinoi moottorikelkkareittejä maanomistajille muun muassa seuraavilla ideoilla: "Samalla voitaisiin kehittää kyseiseen harrastukseen liittyvää yritystoimintaa ja maanomistajat saisivat moottorikelkkareiteistä tilusteitä."

Huom. Oikaisuvaatimuksista ja valituksista päätellen maanomistajat eivät kuitenkaan ole nähneet ideaa kestävänä kehityksenä muuttaa toimintansa moottorikelkkailuun suuntautuvaksi tai moottorikelkkailua maillaan jo olevan maa- ja metsätalousyritystoiminnan korvikkeeksi.

-Moottorikelkkareittien rakentamiseen uhratulla n. 1,7 miljoonalla eurolla oli uskottu saatavaksi peräti kaksi (2) työpaikkaa, mutta toteutuminen niistäkin on jäänyt pyöreäksi (0) nollaksi. Toisin sanoen moottorikelkkailun edistämiseen satsatut rahat saavutettua työpaikkaa kohti on tullut äärettömän kalliiksi.

-Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman projektin kuvaus, Projektikoodi A32030 löytyy näköjään myös osoitteesta: https://maastoliikenne.fi/tiedostot/tied427.pdf

-Hanke on kyllä tiettävästi työllistänyt runsaasti jo yli kymmen vuoden aikana kunnan virkamiehiä, lautakuntia, lakimiehiä ja eri oikeusasteita.
-Edellisen lisäksi pakkorakentamisuhan aiheuttama paha mieli ja oikaisuvaatimusten ajanhukka on varmasti syönyt kuntalaisilta osan tuottavasta työstä ja henkisistä resursseista.

Vastaavalle työllistävälle vaikutukselle ei kuitenkaan Kaavilla pöytäkirjojen mukaan näy vielä loppua.

Joukko kaavilaisiaRe: Yksimielisyys13.2.2022 20.50
Koillis-Savo -lehti uutisoi 2.2. ja 10.2.2022 "AVILTA JÄLLEEN VAKAVIA MOITTEITA KAAVIN SOSIAALIHUOLLOSTA.." - FAKE NEWS MEDIA, vai mitä?!

-Vaikka uutinen olisi FAKE, niin Kaavin on silti syytä nykyisessä taloudellisessa tilanteessaan ns. "ottaa järki käteen" ja kaavailla joillekin Kaavin moottorikelkkailijalle kolmen vuoden aikana suunnatun (300 000 euroa) tuen sijaan rahalle jalompaa käyttöä kuntalaisten hyvinvointiin.

-On syytä ottaa huomioon, että moottorikelkkareitin perustamiskulujen (reilu 10 000 euroa/km) lisäksi syntyisi rakennetusta reitistä kunnalle myös pakollisia muita jatkuvia kustannuksia Kaavin veronmaksajien piikkiin.

Ylläpitokustannukset ovat osoittautuneet olevan 1000-1200 eroa reittikilometriä kohti vuosittain:
-Kunnan on PAKKO pitää VIRALLINEN moottorikelkkareitti ajokunnossa ja lanattuna, vaikka reittiä ei käyttäisi kukaan!

Eikä siinä vielä kaikki moottorikelkkailun tilastollisista kustannuksista:
-Trafin ja vakuutusyhtiöiden tilastojen mukaan moottorikelkkailusta yhteiskunnalle aiheutuneet henkilövahinkokustannukset ovat olleen Suomessa lyhyestä kelkkailukaudesta huolimatta keskimäärin 320 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä vastaa n. 16 000 eroa reittikilometriä kohti vuosittain.

Niinpä myös Kaaville on odotettavissa reitinpätkästä merkittäviä kustannuksia erilaisten tapaturmien, menetettyjen työpäivien ja hoitokustannusten muodossa.

Kähmintäkirjeen saanutRe: Yksimielisyys14.2.2022 20.09
Yksityiset maanomistajat Kaavilla eivät yleisesti tykkää moottorikelkkailun melu- ja muista haitoista, eivätkä halua sellaista myöskään häiriöksi ulkopuolisten harrastus- tai yritystoiminnasta mailleen. Siitä syystä kelkkailun puuhamiesten on parempi hakea muita alueita harrastukselleen.

Moottorikelkkareittejä näillä leveysasteilla ei myöskään tarvita yleisen kulkuyhteyden luomiseksi viereisiin seutukuntiin jo olevien kunnossa pidettyjen tie- ja muiden kulkuyhteyksien myötä.

Mikäli kelkkareittien rakentamissopimuksen tehneiltä ei löydy omia maita tarkoitukseensa, niin silloin niiden joidenkin on parempi vuokrata lyhyen talven satunnaiseen harrastukseen ja kuntoiluun tarkoitukseen varattu edullinen Rautavaaran vapaa-ajoalue käyttöönsä. Muitakin vastaavia alueita löytyy.

On myös osoittautunut, ettei moottorikelkkailijoita juurikaan kiinnosta tasaisilla kelkkareiteillä "turraaminen" nopeusrajoituksineen - vaan halutaan ihan jotain muuta. Tämä on ilmennyt reittien ympäristössä "villinä kelkkailuna" muun muassa taimikkotuhoja aiheuttaneena ns. "umpisilla ajeluna", joka voi käydä kelkkailijalle kalliiksi.

alan kolmas miesRe: Yksimielisyys15.2.2022 14.57
Kun tänäkin vuonna on tarkkaillut missä kunnossa Suomen maantietkin ovat rospuuttoaikoina puhumattakaan yksityisistä teistä, niin voidaan kysyä sitäkin, mitä järkeä on rakentaa näitä KELKKAVÄYLIÄ, kun niiden käyttöaika ei tule olemaan kuin vain korkeintaan noin viisi kuukautta vuodessa.

AKM ei ole vielä aukottomasti pystynyt selvittämään mistään sitä, kuinka laajasta MOOTTORIKELLKKAREITISTÖSTÄ KAAVILLA ON KYSYMYS.

Kuopion moottorikelkkareittien rakentamisesta EU:n rahoituksen avulla saa kuitenkin jonkinlaisen kuvan netissä olevasta reittisuunnitelmasta välille Tervon raja-Ryhänlahti.

Kyseisen reitin pituushan on vain 29.5 km. Hankeen kokonaiskustannuksiksi oli vuonna 2012 arvioitu 185 825 EUR eli siis 6 299 EUR/km. Yllä JOUKKO KAAVILAISIA on kertonut, että KAAVILLE suunnitellun kelkkareitin rakentamiskustannus on suunnilleen 10 000 EUR/km.
Kelkkareitin pituutta ei ole kerrottu, mutta hankkeen budjetti lienee noin 300 000 EUR:a.

Tervon-Ryhälahden reitin pituus on siis 29.5 km:n. Kuopion ja Kaavin etäisyys on linnuntietä 42 km ja autolla 57 km. Tästä voisi päätellä, että pelkästään yhden virallisen kelkkareitin pituus voisi olla suunnilleen 60 km.

Tervo-Ryhälahden reitin suunnitteluhintoja soveltaen Kaavin reitin hinnaksi tulee siis suunnilleen 2 x 185 825 EUR eli 371 650 EUR vuoden 2012 kustannustasossa.

Jos päivitämme tuon kustannuksen nykyaikaan luvun voi varmaan kertoa kahdella. Perustamiskustannus olisi siis karkeasti noin 60 km mittaiselle yhdelle reitille 743 300 EUR.

Tervon-Ryhälahden kelkkareittihankkeen ympäristöhaittoja arvioitaessa kelkkamääriä oli vuonna 2012 selvitetty olevan kelkkareittien hankekunnissa seuraavasti:

□ Juankoski 254 kpl
□ Kaavi 169 kpl
□ Kuopio 2 247 kpl
□ Nilsiä 374 kpl
□ Rautavaara 293 kpl
□ Siilijärvi 693 kpl
□ Tuusniemi 150 kpl
□ Hankekunnat yhteensä 4 180 kpl
□ Pohjois-Savo yhteensä 8 794 kpl

Kun ym. KELKKAREITTIEN SUUNNITTELUKUNNISSA on asukkaita nykyään kaikkiaan 148 223 kpl ja Pohjois-Savossa 248 179 kpl, niin suunnittelukunnissa oli KELKKAILIJOITA vuonna 2012 suunnilleen yhteensä 4 180 kpl eli vain 2.8%:lla väestöstä.

KELKKAILU ON SIIS HARVOJEN HUVI, eikä väestön enemmistön tule hyväksyä kaikkien vähemmistöjen vaatimuksia varsinkaan silloin, kun noihin vaatimuksiin saattaa liittyä merkittäviä haittoja ja taloudellisia menetyksiä suunnittelualueen asujaimiston enemmistölle.

LUONNONRAUHA ON MYÖS ARVOKAS VIIHTYVYYS- JA PITOVOIMATEKIJÄ.

Kun yksi reitti ei tietenkään tulee kesää näissä reiteissä tekemään, niin kohta alkaa sitten tietysti myös paikallisen verkoston rakentaminen. Kun katsoo noita kelkkareittien maakunnallisia tavoitteitakin, niin voi odottaa, että Kaavinkin kohdalla puhutaan kohta varmaan ainakin nelinkertaisesta "REITTITARPEESTA". Tämähän johtaa jo sitten lähes 3 000 000 EUR hankkeisiin.

Luulisi tosiaan, että tällaiselle määrälle verorajoja olisi parempaakin käyttöä esim. Kaavilla??!!!

Huomiota herätti, että Tervon-Ryhälahti suunnitelmassa maapohjakorvauksen hintana oli käytetty vain 750 EUR/km.

Voi hyvin olla, että joissakin tapauksissa kelkkareitti tekee arvottomaksi jonkun yksityisen maanomistajan koko metsätilan arvon, jolloin on jo otettava huomioon myös hiilinieluasiatkin.

Kysymyksessä voi olla esim. 20 ha:n koko tilan tuhoutuminen, josta korvaus voi huonolla tuurilla olla vain 1 500 EUR luokkaa.

Tietysti näissä EU:n ja virkamiesten hankkeissa ei koskaan huomioida myöskään niiden myötä syntyviin ns. käyttökuluihin ja muihin pysyviin haittoihin.

Tästäkin asiasta jopa OIKEUSKANSLERI TUOMAS PÖYSTIKIN on moneen kertaan huomauttanut.

JOUKKO KAAVILAISIA on todennut yllä, että reittien ylläpito maksaa vuodessa suunnilleen 1 000-1200 EUR/km vuodessa.

Tunnettu tosiasia on, että kaiken maailman MÖNKIJÄ ja KELKKAHURJATELIJAT aiheuttavat vuosittain myös merkittävän määrän erilaisia henkilövahinkoja.

Kaupungeissa sähköpyöräilijöistäkin on jo tullut onnettomuuksissa lähes koronan luokkaa oleva vitsaus sairaaloissa.

Ei ole siis mitään syytä olettaa, että MÖNKIJÄKUSKIT tai KELKKACROSSAILIJAT olisivat mitenkään erilaista PYHÄKOULU PORUKKAA.

JOUKKO KAAVILAISIA raportoi yllä, että henkilövahinkojakin KELKKAREITEILLÄ ollut jo nykyään 16 000 EUR/reittikilometri.

Kun tätäkin MOOTTORIKELKKA INNOSTUSTA tarkastellaan kokonaisuutena, niin pelkän reitin poraaminen luontoon on vasta ensimmäinen vaihe kehityksestä, jonka lopullisia mittasuhteita ei kukaan virkamies ole pystynyt vielä visioimaan.

Asiaan liittyvien henkilövahinkojen ja onnettomuuksienkin vuoksi on tärkeä pitää mielessä myös se, että kelkkailu edellyttää myös valvontaa poliisien ja tietysti myös pelastushenkilökunnan osalta.

Tuskin tavallisella poliisiautollakaan pääsee selvittämään, kun joku kännissä ajellut nuorisoporukka on KELKLAROSSIKISOISSA kiihdytystilanteessa ajanut yhteen ja reitin varrella makaa verissä päin hangessa esim. neljä innokasta nuorta tai vanhempaa kelkkailijaa.

PIIRI PIENI PYÖRII TOISTEN MAILLA!!!!!

Alla P-SMK ry:n kotisivuilta konkreettista tietoa kuvien kera, kuinka kelkkareittejä raivataan toisten maille koskemattomaan luontoon.

Aluksi talkoo voimin, mutta kun reitit virallistetaan, niin sen jälkeen niiden ympärille aletaan rakentaa kaikenlaista SIIPITOIMINTAA.

AKM ymmärtää hyvin, että joillekin kelkkareiteille on tietysti tilaus, jos niitä käytetään esim. työtekoon, mutta esim. moottorikelkkojen käyttöä metsästykseen tai erilaiseen harrastustoimintaan yksityisten mailla ei löydy perustuslaista minkäänlaisia perusteita.

Yllä mainittuja ns. tarpeellisia moottorikelkkareittejä voi tietysti sitten rakentaa esim. muiden julkisten teiden ja voimalinjojenkin viereen, mutta tuntuu KORNILTA, että yksityisten maita on lähdetty joidenkin virkamiesten toimesta jo lunastamaan ensin vapaaehtoisin sopimuksin ja heti kohta sen jälkeen pakkolunastamalla muka välttämättömiin harrastustarpeisiin.

Suomessa jokamiehen oikeus sallii marjastuksen ja sienestyksen sekä vaeltelun yksityisissä metsissä, mutta metsästys eikä joulukuusienkaan varastelu ole sallittua ilman lupaa yksityisissä metsissä, joten miten joku harrastajaporukka voi kuvitella, että mönkijöillä ja muilla vehkeillä aletaan poraamaan useiden metrien levyisiä KELKKAREITTEJÄ YSITYISILLE MAILLE ja kohta siellä alkaa sitten holtiton BENSAN POLTTO ja muu luonnonrauhan rikkominen.

Metsästäjät ja muut luonnonystävät ovat aina olleet huolissaan esim. karhuista, susista ja tietysti vieraslajeista kuten Kanadan majavista ja supeista ja erilaisista kasveista, mutta ainakaan virkamiehet eivät ole olleet huolissaan MOOTTORIKELKKAILIJOISTA, joita on jopa innostettu BRYSSELIN HERROJEN TAHOLTA.

Pahimmillaan moottorikelkkailijoita voidaankin verrata jo melkein erilaisiin rikollisiin moottoripyöräkerhoihin, jota voidaan pitää yhteiskunnan kannalta vaarallisena ja ei toivottavana ilmiönä.

Alle AKM on poiminut P-SMK ry:n kotisivuilta AJANKOHTAISTA tietoa kyseiden kerhon toiminnasta muutamien viime vuosien aikana.

Valitettavasti kuvat eivät ilmeisesti näy VAPAAN palstalla, mutta kysymyksessähän ei ole mikään SALASEURA, joten asiaan voi tutustua P-SMK ry:n kotisivuilta http://psmk.fi/ .

"Tervetuloa Pohjois-Savon moottorikelkkailijat ry:n kotisivuille.

Käythän seuraamassa ajankohtaisia asioita.

Pohjois-Savon Moottorikelkkailijat ry on Suomen moottorikelkkailijat ry:n jäsen.Kerhon jäsenyys oikeuttaa osallistumaan SMK:n järjestämiin kilpailuihin.

Viime kaudella kerhomme jäseniä nähtiin useassa eri luokassa.

Yhdistyksen alkuaikoina kelkkareittejä oli vähän ja ne olivat kapeita uria. Innokkaalla talkootyöllä niitä raivattiin vuosittain lisää, merkattiin sekä pidettiin kunnossa kerhon omistamalla kalustolla. Nykyään Kuopion alueen reitistöt ovat jopa satoja kilometrejä, joita yhdistyksemme hoitaa. Katso reististö yläpalkista.

Reitit tehdään yhteiskunnan tuella, ja osa niistä on virallistettu pysyviksi reiteiksi.

Reittien talviaikaisesta kunnossapidosta ei vastata julkisin varoin, vaan kunnossapito on suurelta osin kelkkakerhon vastuulla.

Koska julkinen rahoitus riittää vain kelkkareittien tekoon, on tärkeää, että kerho saisi lisää jäseniä kelkkailuharrastuksen pariin.

Näin mahdollistettaisiin reittien parempi kunnossapito ja voitaisiin tarjota jäsenille unohtumattomia kelkkailukokemuksia Pohjois-Savon alueella.

Vuotuisia PSMK:n tapahtumia on ollut kokoontumisajot.

Tiedotamme tulevista tapahtumista nettisivuilla ajankohtaista-osiossa sekä facebook-sivuillamme. Ja jos sinulla on hyvä idea niin laita rohkeasti viestiä kerhon hallituksen jäsenelle tai emailiin info@psmk.fi

Pohjois-Savon Moottorikelkkailijat ry tarjoaa seuraavia aktiviteetteja:
Kelkkailua ja kelkkamatkoja
Tapahtumia
Reittien kunnossapitoa
Opastusta
Yhteistä illanviettoa

Muistakaahan maksaa jäsenmaksu, jäsenenä voit vaikuttaa kerhon asioihin ja tulevaisuuteen. Jokainen maksava jäsen edistää esim. reittien kunnossapitoa. Jokainen jäsen voi itse päättää millä panoksella osallistuu, toivomme, että kerhon toiminnasta saataisiin osa kelkkailuharrastusta. . Ohjeet yläpalkissa kohdassa ->jäsenet ja jäsenmaksu"


?Ajankohtaista

15.12.2021
Uusi jäsenmaksulomake laitettu jäsenien sähköpostiin. Jäsenmaksu lomake löytyy myös tältä sivustolta.


02.11.2021
P-SMK ry Syyskokous 15.10.2021
15.10.2021 pidettiin syyskokous Matkailukeskus Saanassa, jonne saapui yhteensä 27 henkilöä. Kiitokset kaikille osallistuneille.

Kokouksessa valittiin puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet. Puheenjohtajana jatkaa Mika Karhunen, sihteerinä ja rahastonhoitajana Juha Pakarinen ja muut hallituksen jäsenet ovat entiseen tapaan Janna Leppänen, Tuomas Kasurinen, Jarmo Hartikainen, Sami Koivisto ja Teemu Röppänen sekä uusina Roni Venäläinen ja Pekka Tomminen. Varajäseneksi valittiin Maria Kuosmanen

Jäsenmaksut pysyvät ennallaan, eli jäsen 40?, perheenjäsen 10? ja kannatusmaksu 100?.

Ensivuoden toimintasuunnitelmassa suurimpana asiana on viedä eteenpäin Heinjoen Sprint-/ enduroradan luvan saamista radan rakentamiseen. Hanke on laitettu vireille syksyllä 2019, mutta ympäristölupamuutoksessa näyttää menevän aikaa.
Kokouksessa käytiin läpi viimekauden ja tulevan kauden tapahtumia.

Kokouksen jälkeen Kuopion Kaupungin edustaja Anna-Liisa Koponen kertoi Kuopion alueen reitinrakentamis tilanteesta. Suuret kiitokset Anna-Liisalle vierailusta ja hyvästä esityksestä.
Jarno Sinevaara Porokeisareista oli kertomassa tulevan kauden Endurokisa järjestelyistä ja toivoi talkoo väkeä myös kerholaisista

Hyvää alkavaa ajokautta kaikille ja toivotaan runsaslumista talvea.
Terveisin P-SMK ry:n hallitus
Rohkeimmat saapuivat vesijetillä kokoukseen


12.01.2021
Savoon saapunut jo talvi ja pakkaset. Vielä ei ole jääreiteille asiaa. Tiedotamme jääreittien merkkauksesta, kun koemme sen turvalliseksi. Alustavasti kerhon jäsenistöä on käynyt reitistön pohjien teossa jo loppiaisena ja suunnittelemme yhteistä talkoo-päivää tammikuun loppupuolella pidettäväksi.

Uusi 2020-2021 kauden jäsenmaksulomake nyt sivuillamme. Toivomme mahdollisimman monen osallistuvan alueen reitistön kunnossapitoon.

Jäsenmaksut ovat samat kuin viime vuonnakin. 40? jäsen, 10? perheenjäsen ja 100? kannattajamaksu. Oheisesta linkistä voit tulostaa maksulapun.
Pohjat kuntoon ja hieman lunta, niin saadaan tamppari liikenteeseen.

24.10.2020

P-SMK ry Syyskokous 16.10.2020
16.10.2020 pidettiin syyskokous Matkailukeskus Saanassa, jonne saapui yhteensä 18 jäsentä ja muutama yhteistyöyrityksen edustajaa. Kiitokset kaikille osallistuneille.

Kokouksessa valittiin puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet. Puheenjohtajana jatkaa Mika Karhunen, sihteerinä ja rahastonhoitajana Juha Pakarinen ja muut hallituksen jäsenet ovat entiseen tapaan Janna Leppänen, Sara Waenerberg, Tuomas Kasurinen, Jarmo Hartikainen, Sami Koivisto ja Teemu Röppänen.
Jäsenmaksut pysyvät ennallaan, eli 40?, perheenjäsen 10? ja kannatusmaksu 100?.

Ensivuoden toimintasuunnitelmassa suurimpana asiana on viedä eteenpäin Heinjoen Sprint-/ enduroradan luvan saamista radan rakentamiseen. Hanke on laitettu vireille syksyllä 2019, mutta ympäristölupamuutoksessa näyttää menevän aikaa.

Kokouksessa käytiin läpi viimekauden kannatusmaksun maksaneita yhteistyö yrityksiä, joita oli yhteensä 29 kpl. Heidän mukana olo on erittäin merkittävä ja tärkeä seuran tukemisessa. Yhteistyöyritykset näkyvät kerhon nettisivujen etusivulla www.psmk.fi

Kokouksen jälkeen katsottiin erittäin hieno dokumentti vuoden 1994 Kalakukko Safarista. Dokumentti ladataan kerhon facebookkiin ja nettisivuille myöhemmin.
Hyvää alkavaa ajokautta kaikille ja toivotaan runsaslumista talvea. Ohessa vielä kuva kokouksesta.
Terveisin P-SMK ry:n hallitus

31.01.2020
Kiitos kauden kannatusjäsenmaksun maksaneille yrityksille. Teitä tarvitaan! Kunhan tuota lunta tulisi nyt lisää niin pääsisimme ajattamaan tampparia reitistöllä. Tälle kaudelle P-SMK ry teetti reitistökylttejä, joita löytyy Kuopion alueelta.

08.01.2020
Talven tulo Kuopiossa on tänä vuonna tiukassa, mutta toivotaan tilanteen parantuvan pikaisesti. Kerhon toimesta olemme varautuneet ajattamaan tampparia heti, kun lumitilanne sen vaan sallii. Jäämerkkaukset tehdään heti mahdollisuuksien mukaisesti.

Kevät talvella olisi tarkoitus pitää viimevuoden tapaan safari esim. Koskeloon, viime vuonna osallistujia oli kiitettävästi ja palaute on ollut hyvää.Tälle talvelle yritettiin saada Heinjoelle sprintti- / endurorata mutta emme saaneet vielä kaupungilta lupaa, koska melumittaus / mallennus on kesken. Laitoimme kerhon jäsenille jäsenkirjeet sähköpostitse. Kirjeen liitteenä oli kauden jäsenmaksulappu. Toivomme mahdollisimman monen osallistuvan.

01.10.2019
Yrityksestäsi PSMK:n yhteistyökumppani tai tukija? Kerhollamme on käytössä jäsenkortit, joita näyttämällä kerhon jäsenmaksun maksaneet jäsenet voivat hyödyntää yhteistyökumppaniemme tarjouksia ja etuja. Toki voit osallistua tukemaan toimintaamme ja reitinhoitoa maksamalla vapaa-ehtoisen kannatusmaksun PSMK ry:n tilille. Muistamme yhteistyökumppaneita ja tukijoita facebook- ja nettisivuillamme. Kannatusmaksun maksuohje: Ylävalikosta: jäseneksi-sivulta löytyy valmis maksupohja kannatusmaksua varten.

06.09.2019
Järjestimme perinteisen kerhon vuosikokouksen Ravintola vanhassa satamassa. Kokoukseen osallistui pari kymmentä henkilöä ja aiheena oli jäsenmaksut, reitistön hoito, talkoot, yhteiset tapahtumat ja Kuopion alueen kelkkailun kehitys.
Jäsenmaksut: säilyvät ennallaan myös kaudella 19/20 ja laitamme vanhoille jäsenillemme maksulaput postissa. Uusia jäseniä varten maksutiedot löytyvät ylävalikon "jäseneksi" osiosta. Elikkä jäsenmaksut 40?/hlö +10? perheenjäsen. Kannatusmaksu Yksityisille ja yrityksille 100?. Jäsenmaksu-tauluja laitamme syksyn talkoissa myös reitin varrelle, jotta mahdollisimman moni tietäisi reitistöä hoitavan tahon tiedot. Ja näin voisi osallistua reitin kunnon kehitykseen ja hoitoon jäsenmaksullaan.

Reitistön hoito: Syksyn mittaan järjestämme talkoopäivät joista tiedotamme facebook-ja nettisivuilla lisää. Ohjelmassa reitistön raivausta ja kunnostusta. Jokainen apukäsi on arvokas.

Tapahtumat: Tulevana talvena on tarkoitus järjestää jo 2019 kevät talvella tutuksi tullut yhteinen ajopäivä. Reittiajatuksia otetaan vastaan. Ajatuksissa on ollut pitää reitit samana tai vaihtoehtoisesti ajella Tervon suuntaan.

2020 maaliskuussa Kuopiossa järjestetään Snowcrossin SM-osakilpailu, johon kerhon jäseniä kutsutaan mukaan talkoilemaan hyvässä racing-hengessä. Tänä keväänä kerhostamme olikin usempi henkilö mukana tapahtumassa ja saimme kerhollemme jokaisesta talkoolaisesta pienen korvauksen, jota voimme tulevana talvena käyttää reitistön hoitoon.

Kelkkailun kehitys: Puhuimme kerhon jäsenien ja yhteistyökumppaneiden tärkeydestä. Tulevaisuudessa toivomme jäsenmäärämme kasvavan, jotta voimme entistä useammin käyttää tampparia talven aikana ja näin saadaan hyvät reitit, jossa on mukava kaikkien kelkkailla. Heinjoen moottoriurheilukeskukseen on myös kaavailtu kelkkasprinttirataa, josta neuvottelut on vielä kesken.


18.8.2019
Tervehdys Arvoisat kelkkailun harrastajat
P-Smk:n vuosikokous pidetään 6.9.2019 Ravintola Wanhassa Satamassa klo. 18.00 alkaen.
Vuosikokouksen jälkeen on ruokailu. Ruokailu jäsenille ilmainen ja ei jäsenille omakustannushintaan.
Ilmoittautumiset 30.8.2019 mennessä kerhon sähköpostiin info@psmk.fi tai Mika Karhunen 0400543029 / mika.karhunen@are.fi
Paikalle saapuvien kesken arvotaan 50? lahjakortti Kone ja Tarvike Mika Leppäselle.
Myös uudet jäsenet ovat erittäin tervetulleita.
Nyt kaikki vaikuttamaan tulevan kauden asioihin
Terveisin
P-Smk:n hallitus


27.2.2019
Psmk:n hallitus piti palaveria kevään tulevista tapahtumista. Kerhomme järjestää 10.03.2019 kaikille yhteisen ajopäivän. Aamulla Klo 09:30 kokoontuminen Matkuksen nesteen (naulakatu 2) parkkipaikalla ja lähtö klo 10 aikaan.Kerho tarjoaa makkarat ja mehut hoikan kodalla, jonne noin 35km matkukselta. Pidemmän lenkin ryhmä ajaa Suonenjoen Koskelolle, jossa voi nauttia vaikka lounaan noutopöydästä (omakustanteinen). Lisäksi jäsenille tarjoamme päivän päätteeksi vielä pullakahvit jäsenkortilla Matkuksen nesteellä. Toivottavasti saadaan mahdollisimman moni mukaan ja tehhään tästä perinne!

Lisäksi maaliskuussa 16.-17.03.2019 Kuopiossa järjestetään Sm-snowcross kilpailu, jossa kerhomme on mukana talkoohengessä. Tapahtumapaikkana Puijon pesäpallostadion. Viikonloppuna alueella on myös esillä 2020-kelkkamallistoa. Koko perheen tapahtuma, jossa vauhdin tuntua on. Jos sinua kiinnostaa talkoolaiseksi tuleminen, otathan yhteyttä Mika Karhuseen p. 040 054 3029 tai Janna Leppäseen p. 045 352 7871 pikaisesti.

8.2.2019


16.01.2019
Kuopion alueen kelkkailijat!
Lumitilanne alkaa olla hyvä ja reitit lanataan Kuopion alueella ensi viikolla. Huom. Jäätilanne on vielä paikoin heikko. Jäiden kautta kulkevat reitit merkataan kuun vaihteessa.
Muistakeehan maksella jäsenmaksut niin saadaan tamppari liikkeelle mahdollisimman usein talven aikana. Ohessa maksulomake. Myös yritykset voivat olla mukana tukemassa kerhon toimintaa kannatusmaksun muodossa

Reitinraivaus talkoot sunnuntaina 6.1.2019
Sunnuntaina 6.1.2019 klo 9.00 alkaen pidetään reitinraivaus- ja pohjaustalkoot.

Talkoot aloitetaan Lapinmäentie 309 ulkorakennus, Hiltulanlahti tai 9.30 reitillä ennen Lapinmäen jyrkkää nousua Kuopioon päin mennessä (kuva).

Reittejä voi mennä polkemaan/ raivaamaan myös omatoimisesti.
Myös Riistaveden suunnalla asuvat voisivat käydä läpi Vaajasalo ? Riistavesi välin

Varustus kirves/vesuri ja mahdollisesti moottorisaha.
Huomioasun käyttö suositeltavaa!
Lisätietoja Mika Karhunen 0400 543029


Terveisin
P-SMK Ry:n hallitus

15.9.2018
7.9.2018 pidettiin Wanhassa Satamassa Pohjois-Savon Moottorikelkkailijat Ry:n vuosikokous. Kokoukseen saapui yhteensä 19 kelkkailun harrastajaa. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Mika Karhunen ja sihteerinä Juha Pakarinen. Muiksi jäseniksi valittiin hallituksessa jo olleet Tuomas Kasurinen, Janna Leppänen ja Sami Koivisto, sekä uusina jäseninä Jarmo Hartikainen, Teemu Röppänen ja Sara Waenerberg. Jäsenmaksut kaudelle 2018-2019 pysyvät ennallaan ja ovat 40 ? jäsen 10 ? perheenjäsen sekä kannatusmaksu 100 ?.

Kokouksessa sovittiin reittien kunnostustalkoiden ja yhteisen tapahtuman järjestämisestä. Yhteisenä huolenaiheena oli vähäinen jäsenmäärä ja jäseniä toivottaisiinkin huomattavasti enemmän. Janna ja Sara kehittää ja parantaa tiedottamista yhdessä hallituksen kanssa. Yhden jäsenen ehdotuksesta selvitellään mahdollisesti kilpailun järjestämisestä vuonna 2020.
Kone ja Tarvike Mika Leppäsen 50 lahjakortin voitti Jarmo Hartikainen. Onnea Jarmolle :)


23.08.2018
Tervehdys Arvoisat kelkkailun harrastajat
P-Smk:n vuosikokous pidetään Ravintola Wanhassa Satamassa 7.9.2018 klo 18.00 alkaen.
Vuosikokouksen jälkeen on ruokailu.
Ilmoittautumiset 31.8.2018 mennessä kerhon sähköpostiin info@psmk.fi tai Mika Karhuselle 0400543029 (myös mahdolliset ruoka-allergiat)
Paikalle saapuvien kesken arvotaan 50? lahjakortti Kone ja Tarvike Mika Leppäselle.(ei hallituksen jäsenet)
Myös uudet jäsenet ovat erittäin tervetulleita.
Nyt kaikki vaikuttamaan tulevan kauden asioihin.
Terveisin
P-Smk:n hallitus

27.11.2017
PSMK ry on tänä syksynä alkanut aktivoida mukaan paikallisia yrityksiä yhteistyökumppaneiksi, jotta kerho-jäsenyydellä olisi lisäarvoa harrastajille ja saataisiin alueellisesti nostettua kelkkailua esiin mahtavana harrastuksena, joka tempaa mukaansa. Kumppaniksi on lähtenyt Kuopiolaisia pienkonekauppiaita, Toivalan st1 sekä muita toimijoita kelkkailun ja urheilun parista.

Tänä vuonna kerhomme hallitus on päättänyt panostaa erityisesti jäsenhankintaan, jotta reitistöämme saataisiin pidettyä entistä paremmassa kunnossa. Jäsenmaksun maksaneille lähetämme jäsenkortin, jolla kys. henkilö saa asioidessaan rahan arvoisia etuja kerhon yhteistyökumppaneiden toimipaikoissa. Kauden jäsenyyden jo maksaneille lähetämme jäsenkortit jo tämän viikon aikana

Yhteistyökumppanit kaudella 2017-2018:
Automaalaamo Töhönen Oy http://www.automaalaamokuopio.fi/
St1 Toivala (Toivalan liikenneasema) http://toivalanliikenneasema.fi/myymala/
Kone & Vene Center Oy https://konevenecenter.fi
Kone ja Tarvike Mika Leppänen Oy http://www.konejatarvike.com
Konesolmu Oy http://konesolmu.fi/
Performance Trainer Tero Puustinen http://www.petrolhead.fi/

Terveisin
P-SMK Ry:n hallitus


21.10.2017
Reitinraivaus talkoot pidettiin 21.10.2017
Aamulla saapui aamukahville yhteensä 7 talkoolaista.


Raivaukset aloitettiin Vaajasalosta.

Reitit saatiin käytyä hyvin läpi Riistaveden ja Vehmersalmen risteykseen asti. Paikoin pehmeä reitti toi haastetta mönkijöillä etenemiseen, mutta niistäkin selvittiin. Reiteillä siistittiin reitin reunoja puskista ja katkottiin häiritsevät oksat pois. Näin saatiin reittejä leveimmäksi. Muutama kaatunut puukin saatiin raivattua.
Raivausta jatketaan pienemmällä porukalla mahdollisesti viikon päästä.

Suuret kiitokset talkoisiin osallistuneille ja ISO kiitos myös
Kone ja Tarvike Mika Leppänen Oy:lle kaluston lainauksesta
Terveisin
P-SMK Ry:n hallitus


14.10.2017
Reitinraivaus talkoot lauantaina 21.10.2017
Lauantaina 21.10.2017 klo 8.00 alkaen pidetään reitinraivaustalkoot.

Aloitetaan talkoot aamukahvilla Toivalan ST1:ltä klo 8.00.
Raivausta suoritetaan Vaajasalosta Riistavedelle päin.
Myös muualle voi mennä raivaamaan reittejä. (ilmoitus siitä Mika Karhuselle)

Varustus kirves/vesuri ja mahdollisesti moottorisaha.
Huomioasun käyttö välttämätön näin metsästys aikaan!

Lisätietoja Mika Karhunen 0400 543029

Terveisin
P-SMK Ry:n hallitus

10.9.2017
Tervehdys Arvoisat kelkkailun harrastajat
8.9.2017 pidettiin Pohjois-Savon Moottorikelkkailijat Ry:n vuosikokous. Kokoukseen saapui yhteensä 11 kerholaista. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Mika Karhunen ja sihteerinä Juha Pakarinen. Muiksi jäseniksi valittiin hallituksessa jo olleet Tuomas Kasurinen, Jarkko Seppänen, Sami Koivisto ja Mika Laituri sekä uutena jäsenenä Janna Leppänen. Jäsenmaksut kaudelle 2017-2018 pysyvät ennallaan ja ovat 40 ? jäsen, 10 ? perheenjäsen ja kannatusmaksu 100 ?.

Kokouksessa sovittiin reittien kunnostustalkoiden ja yhteisen tapahtuman järjestämisestä. Jäseniä toivottaisiin enemmän ja tiedottamista pyritään parantamaan. Janna Leppänen kehittää ja parantaa tiedottamista yhdessä hallituksen kanssa.

Syksyllä jatkuu koneellinen reittien kunnostus Vaajasalosta Riistavedelle. Reittiä raivataan ja levennetään ennen työn aloittamista.

Mukavaa kauden odottelua kaikille.
Syysterveisin
P-SMK Ry:n hallitus

29.8.2017
Tervehdys Arvoisat kelkkailun harrastajat
P-Smk:n vuosikokous pidetään Capri Marinassa 8.9.2017 klo. 18.00 alkaen.
Vuosikokouksen jälkeen on ruokailu.
Ilmoittautumiset 4.9.2017 mennessä kerhon sähköpostiin info@psmk.fi.
Myös uudet jäsenet ovat tervetulleita.
Nyt kaikki vaikuttamaan tulevan kauden asioihin
Terveisin
P-Smk:n hallitus


18.12.2016

6.12.2016
Tervehdys arvoisat kelkkailun harrastajat.

Lunta on tullu kiitettävästi viime aikoina ja reiteillä lumitilanne on ajankohtaan nähden loistava. (kuva tältä päivältä) Muutama puunrunko raivattiin tänään reitiltä ja poljettiin reitinpohjia välillä Lapinmäki - Laukaanjärvi sekä Rytkyn suuntaan Karttulan tielle asti. Jos ajelette kelkoilla, niin polkekaa reittiä koko reitin leveydeltä. Näin saamme hyvät pohjat tulevalle kaudelle.

Raivaamista riittää varmaan myös muualla, eli ota saha tai kassara matkaan ja poista häiritsevät puut ja oksat pois. Jäille ei ole tällähetkellä asiaa!!

Kolme viikkoa sitten siistittiin reittejä kaivinkoneella Lapinmäen alueella ja Laukaanjärveltä Airakselaan Suonenjoen risteykseen. Siitä mentiin vielä Leppävirralle päin.

Muistakaahan maksaa myös jäsenmaksu. Näin varmistamme tulevan kauden riittävän hyvän reittien kunnossapidon. Viime kauden jäsenmäärä jäi reilusti tavoitteesta.
Hyvää Itsenäisyyspäivää kaikille


22.10.2016
Reitinraivaus talkoot
Aamulla saapui 10 innokasta kelkkailun harrastajaa aamupalalle.

Kolme talkoolaista olivat menneet jo suoraan raivaamaan reittejä. Aamupalan jälkeen porukka jaettiin kolmeen ryhmään.

Reitit saatiin hyvin käytyä läpi. Reiteillä siistittiin reitin reunoja puskista ja katkottiin häiritsevät oksat pois. Näin saatiin reittejä leveimmäksi. Yksi porukka teki sillan lähelle ysitietä.
Raivausta jatketaan seuraavan kerran kelkoilla ja samalla poljetaan reittien pohjat.

Suuri kiitos mukana olleille :)
Terveisin
P-SMK:n hallitus

10.10.2016
Tervehdys Arvoisat kelkkailun harrastajat
Syyskuussa pidettiin Pohjois-Savon Moottorikelkkailijat Ry:n vuosikokous. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Mika Karhunen ja sihteerinä Juha Pakarinen. Muiksi jäseniksi valittiin hallituksessa jo olleet Tuomas Kasurinen, Jarkko Seppänen ja Sami Koivisto, sekä uutena jäsenenä Mika Laituri. Jäsenmaksut kaudelle 2016-2017 ovat 40 ? jäsen, 10 ? perheenjäsen ja kannatusmaksu 100 ?.

Kokouksessa sovittiin reittien kunnostustalkoiden järjestämisestä. Yhteinen huolenaihe oli myös jäsenmäärän väheneminen. Jäsenmäärä lähes puolittui edelliskaudesta.
Syysterveisin
P-SMK Ry:n hallitus

6.9.2016
Tervehdys Arvoisat kelkkailun harrastajat
Syksy on saapunut ja talvi- ja kelkkailukausi lähestyy. Toivotaan, että talvesta tulisi runsasluminen.

P-SMK:n hallitus on ollut aktiivinen myös kesällä ja syksyllä jatketaan vuosi sitten aloitettua reittien kunnostusta koneellisesti. Työt alkavat alustavasti marraskuussa. Raivaustalkoita on myös tarkoitus jatkaa syksyllä sekä alkutalvesta. Toivomme, että mahdollisimman moni tulisi mukaan talkoisiin.

Riistaveden suunnalle tarvittaisiin muutama aktiivijäsen jääreittien merkkauksiin ja reitin ylläpitoon. Jos jollakin on syystä tai toisesta runsaasti vapaa-aikaa ja haluaisi harrastaa hyötyliikuntaa luonnossa, niin halukkaat voisivat ilmoittautua kerhon puheenjohtajalle. (http://www.psmk.fi/fi/Yhteystiedot.html)

Talkoista ilmoitetaan ennakkoon kerhon sivuilla ja Facebookissa.
Tulevalle kaudelle toivoisimme jäseniä huomattavasti enemmän.
Ensi talvena joudumme valitettavasti vähentämään reitin tamppauskertoja, koska jäsenmäärä väheni radikaalisti viime kaudella (vähennys -42 %). Suunta on erittäin huolestuttava ja toivommekin, että mahdollisimman moni liittyisi kerhon jäseneksi.

Jäsenmaksuhan on vain 40 ?/kausi.
9.syyskuuta pidetään kerhon syyskokous. Kokouksessa sovitaan tulevan kauden asioista.
Hyvää syksyä kaikille!
P-SMK Ry:n hallitus

5.3.2016
Arvoisat Kuopion alueen kelkkailijat.
Tamppari on ajanut reitit läpi ja ne ovat nyt hyvässä kunnossa. Lumitilanne reiteillä on myös erinomainen. Varokaa kuitenkin muutamaa ojaa! Kaislastenlahden suunnalla on ainakin yksi teräväreunainen oja. Ajakaa ja nauttikaa!
Ja erittäin hyvää hiihtolomaa kaikille.

8.2.2016
Tärkeää asiaa Kuopion alueen kelkkailijoille!!
Nyt on tullut ikävää palautetta kelkkailijoista, jotka ovat ajelleet merkittyjen reittien ulkopuolella taimikoilla, pelloilla mansikkamailla jne.

Kaikkien on muistettava kelkkailun perussäännöt. Tämä johtaa pahimmillaan reittien sulkemiseen, koska suurin osa reiteistä menee yksityisten maanomistajien mailla.

Tälläkin hetkellä on tiettyjä pätkiä katkolla, koska reiteillä ei ole pysytty.

Toivommekin, että kaikki muistavat kelkkailun ?kultaiset? säännöt ja näin mahdollistamme kelkkailun olemassa olevilla reiteillä. Tässä vielä linkki liikenneturvan sivuille, missä on moottorikelkkaopas.

26.1.2016
Tervehdys kaikille kelkkailun ystäville.
Talvi näyttäisi sittenkin saapuvan Pohjois-Savon alueelle ja tamppari lähtee liikkeelle mahdollisesti jo tällä viikolla.
Toivomme edelleen, että saisimme uusia jäseniä kerhoomme. Viimekaudella saatiinkin kiitettävästi uusia kerholaisia ja suuri kiitos siitä. Kerhomme sivuilla ohjeita jäseneksi liittymisestä (http://www.psmk.fi/fi/Tietoa.html)

Talkoista annetaan tietoa kerhon sivuilla, Facebookilla, sähköpostilla ja tekstiviestein.
Kerholaisiamme on myös kiitettävä määrä kilpailemassa eri luokissa. Toivotamme heille onnea ja menestystä talven kilpailuissa. Facebook sivuillamme ilmoitamme kilpailutuloksista.

Viime talvena kelkkailijat saivat ajaa myös Heinjoen motocross radalla. Valitettavasti kirjautumiskäytäntö ja ratamaksuohje ei jostain syystä toiminut. Nyt onkin ehdottoman tärkeää saada tämä asia kuntoon, tai radan käyttö jatkossa kelkkailijoilta kielletään!!

Siilinjärven Hamulan radalla on myös mahdollisuus ajaa kelkoilla ja siellä on noudatettava myöskin ratamaksu ohjeita. Alla vielä linkit rataohjeisiin. NOUDATTAKAA NIITÄ!!!

http://www.siive.fi/hamulan_rata/ratamaksu/
http://www.kuopionmoottorikerho.net/wp-content/uploads/2015/01/KMK_Ratakirjausohje_2015.pdf
Mukavaa alkavaa kelkkailutalvea
T: PSMK Ry:n hallitus
Kuvassa Tuomas Kasurisen tyylinäyte viimekauden kisasta."

Ulkopuolinen tarkkailijaRe: Yksimielisyys15.2.2022 17.55
Moottorikelkkareittien rakentamiskustannuksista

-EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007 ? 2013, mukaan arvioidut kustannukset moottorikelkkareittien rakentamisista ovat menneet pahasti pieleen.

-TODELLISET kustannukset ovat olleet keskimäärin YLI KOLMINKERTAISET arvioituihin kustannuksiin verrattuna.

-Esimerkki silloisista todellisista kustannuksista: Laukka-aho - Poutilanmäki - Tuusniemi: 10813,47?/km

Ulkopuolinen tarkkailijaRe: Yksimielisyys15.2.2022 21.01
Projektikoodi: A32030 Projektin nimi: Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistaminen ja rakentaminen Ohjelma: Itä-Suomi
-Vuoden 2014 lopussa päättyneen EAKR 32030 Projetin lopppuraporttien mukaiset kulut ja saavutukset löytyvät ainakin ao. osoitteista:

https://maastoliikenne.fi/ajankoht.php?nro=111

https://maastoliikenne.fi/tiedostot/tied478.pdf

https://maastoliikenne.fi/tiedostot/tied427.pdf

Eriävä mieliRe: Yksimielisyys19.2.2022 0.45
Kelkkareitti suunnittelija Eino Miettinen taisi olla tuolloin Kaavin kunnan johtava päättäjä,ja OLIKIN.
Entinen päättäjä.

Ulkopuolinen tarkkailijaRe: Yksimielisyys19.2.2022 21.18
Eriävä mielen on hyvä aluksi perehtyä entisten päättäjien päätöksiin ao. pöytäkirjoista:
□ KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUSAIKA 25.3.2013
https://maastoliikenne.fi/tiedostot/tied490.pdf

□ KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 KOKOUSAIKA 4.5.2015
https://maastoliikenne.fi/tiedostot/tied337.pdf

□ Pöytäkirja MMLm/11341/33/2010
https://maastoliikenne.fi/tiedostot/tied226.pdf

Seuraavaksi "Eriävä mieli" voi sitten miettiä, miksi kunnanjohtaja on masinoinut moottorikelkkareitin toimitettavaksi väkisin maanomistajille ilman heiltä saatua tilausta ja uskaltamatta edes näyttää naamaansa kokouksessa 1.3.2016, jossa reittitoimitus runnottiin lupia kyselemättä.
□ Koillis-Savo 23.3.2016
https://maastoliikenne.fi/tiedostot/tied146.pdf

Tämä jos mikä on tehnyt kunnanjohtajan toiminnan venkoilevine päätöksineen epäluotettavaksi kuntalaisten silmissä.

Ps. Päätösten- ja sopimustentekotapa Kaavilla näyttäis lukeutuvan samaan sarjaan itänaapurin johtajien omaksumaan käytäntöön/ käsitykseen demokratiasta, rehellisyydestä ja omistusoikeuksista.

Joukko kaavilaisiaRe: Yksimielisyys20.2.2022 13.13
Joukko kaavilaisia

Edustaja (kesk) Hannu Kananen (Riistavesi, Naulaharjuntie) on myös lausunut moottorikelkkareittien rakentamisesta ja uumoillusta yritystoiminnasta yksityisten mailla ilman maanomistajan lupaa:
"Onneksi MEILLÄ on yksityisten maita, eikä ajella missä sattuu. Samalla yrittäjät saavat paremmin palveltua asiakkaitaan."

Riistavedellä Naulaharjuntien tuntumasta löytyy kartta- ja satelliittikuvien perusteella tarkoitukseen ihanteellinen ympäristö MOOTTORIKELKKAILUN SEIKKAILUKESKUKSEN perustamiseksi rinteineen, pelto- ja suoalueineen, jossa metsää ei juurikaan tarvitsisi raivata ja tasata maata, eikä ajella missä sattuu.

Hannu Kananen voi ELY-keskuksen ideoimana myös "samalla kehittää kyseiseen harrastukseen liittyvää yritystoimintaa" ja vaikkapa rakennuttaa Naulaharjun huipulle kodan, jolloin "Kelkkailijat voisivat syödä siinä eväitään ja paistaa makkarat", kuten toimittaja Jukka Patrakkan kirjoituksessa Pitäjäläinen 12.11.2020 maalailtiin.

Rautavaaran mallin mukaan Kuopion ja muiden viihdeyrittäjien kannattaisi suunnitella kelkkailuun liittyvää yritystoiminta omille mailleen, niin asioiden lakisääteinen hyväksyntä olisi ehkä helpompaa.

MOOTTORIKELKKAILUN SEIKKAILUKESKUS palveluineen on tämän päivän kelkkaharrastajille tarpeena todellisempi muuttuneessa maailmassa myös luonnon ja ilmaston suojelun kannalta. Tasaiseksi lanatuilla virallisilla reiteillä "turraaminen" ei nykykelkkailijoita nopeusrajoituksineen kiinnosta.

SYVÄN LUMEN KELKKAILU ON KASVAVA ILMIÖ ? KELKKAILUALUEIDEN PUUTE ON TUONUT TULONLÄHTEEN MAANOMISTAJILLE
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/syvan-lumen-kelkkailu-on-kasvava-ilmio-kelkkailualueiden-puute-on-tuonut-tulonlahteen-maanomistajille/7730264#gs.po0hq2

Johtopäätös:
-Kuopion masinoima VIRALLISTEN moottorikelkkareittien tuputtaminen ja runnominen yksityisten maille väkisin vastoin Maastoliikennelakia ja sen -henkeä on ainoastaan taloudellisten ja henkisten jaresurssien haaskausta, luontoarvojen tuhoamista ja ilmaston suojelun torjuntaan tähtäävää toimintaa.

alan kolmas miesRe: Yksimielisyys20.2.2022 14.28
SYVÄN LUMEN KELKKAILU VASTAA AMISTEN NYKYÄÄN KAIKILLA VÄHÄNKÄÄN ISOIMMILLA AUKIOILLA HARJOITTAMAA KUMIEN POLTTOAJOA.

KARMEETA KATSELTAVAA!!!

SAIRAIDEN SAIRAS HARRASTUS, johon liittyy vielä luotoalueen pilaus ja myös terveysriskit.

Kaikkeen tällaiseen mielettömyyteen läpeensä sairas EU ja viranomaiset suomalaisia näyttää kiihottavan ja sitä vielä kutsutaan KEHITYKSEKSI.

IITIN KYMI RING on hyvä esimerkki kuitenkin siitä, mihin joidenkin kuntien hienot UNELMAT voivat BENSAN POLTTAMISESSA JOHTAA.

Aikoinaan muistaakseni legendaarinen Eläintarhan ajojen kilpa-autokuski ja sahatavarakauppias CURT LINCOLN ideoi Keimolan Moottoriradan, joka sitten ajautui moottoriurheilusta kiinnostuneen ANTTI AARNIO-WIHURIN käsiin, mutta ei Keimolasta kuitenkaan kultakaivosta tullut, eikä tule AARNIO-WIHURIN mielestä myöskään IITIN KYMI RINGISTÄ, vaikka siihenkin on uhrattu kymmeniä miljoonia veronmaksajien rahoja, kuten alta selviää:

"Suomalaismiljardööri Antti Aarnio-Wihuri uskoo tietävänsä, mistä Kymiringillä kiikastaa. Moottoriurheilua vuosia rahoittanut Aarnio-Wihuri omisti Keimolan radan 1960-1980-luvuilla ja pettyi karvaasti.

□ En usko, että Kymiring on yhtään sen kannattavampi. Yksi kilpailu varmasti on, mutta jos täytyy maksaa koko vuoden kulut, se ei onnistu. Sitä ei saa kannattavaksi.

Aarnio-Wihuri ei vastusta rataa tai MotoGP-kilpailua, mutta kritisoi Kymiringin sijaintia Iitissä, reilun 130 kilometrin päässä Helsingistä. Hän on myös huolissaan radan ylläpitokustannuksista, jotka ovat miljoonaluokkaa.

Aarnio-Wihuri uskoo radan viivästymisen johtuvan nimenomaan talousvaikeuksista.

□ Se osoittaa juuri sen, että vaikeuksia on ollut ja tulee olemaankin. En ole ollut halukas sijoittamaan, kun tiedän, ettei se ole kannattava yritys. Talous ei tule pyörimään.

Myös Iltalehden saamien tietojen mukaan rahan puute on pääsyy, miksi Kymiring ei ole täysin valmis."

Jo muinaiset roomalaiset harrastivat tällaisia huveja, kun järjestitivät kaikenlaisia valjakkokilpailuja hevosillaan. Näitäkin järjestettiin Colosseumin tapaisissa sirkuksissa, mutta ei yksityisten mailla.

Hevoskilpailut taas johtivat sitten ravikilpailuihin, joita Suomessa tyypillisesti on harrastettu järvien jäillä ja virallisilla raviradoilla.

Näitä harrastuksia on tervehdittävä ilolla, kunhan harrastus ei johda samanlaisiin ongelmiin, joihin mm. kepuloisen Mika Lintilän johtaessa HIPPOSTA ajauduttiin.

Mutta kuten huomataan, MOOTTORIKELKKAILU YKSITYISISSÄ METSISSÄ ei kuitenkaan noudata näitä perinteisiin kuljetusvälinekilpailuihin liittyviä järjestäytyneitä muotoja.

KELKKAILUHARRASTUS on siis nähtävä lähinnä TRIALAJOON rinnastettavana toimintana, jota on syytä harjoittaa vain ja ainoastaan kyseiseen toimintaan varatulla radalla, joka voi olla tietysti kunnan mailla, mutta yksityisissä metsissä tai pelloilla tällaista sairasta ja taloudellisesti ilmeisen kannattamatonta menoa ei voida, eikä pidä sallia.

EripuraRe: Yksimielisyys25.2.2022 20.59
Mene Eino Miettinen sinne Venäjälle, siellä sitä vasta on yksimielistä porukkaa.

kansalainenRe:kansalainen27.2.2022 9.31
Eino MIettinen on tietämäni mukaan käynyt karjalassa yli kaksikymmentä vuotta.Ei ole tarvinnut kepulta lupaa viisumin tai muiden asioide takia.Nyt Kaavilla ollaan yksimielisiä enemmän kun Venäjällä. Jos rajalla tarvitsee Kaavin yksimielistä päätöstä, varmaan Eino nöyrästi kepulta pyytää ja saa yksimielisen päätöksen.

Sivusta seuraajaRe: Yksimielisyys28.2.2022 16.23
Anteeksi vaan, mutta lieneekö Kaavilla maanvaltaamiseksi sopimusneuvottelut ja -taktiikka sama, kuten naapurilla nöyrän ja Yksimielisen Duuman kanssa?
-Käytetty taktiikka: VALEHTELU, PAKOTTAMINEN, ASIOIDEN VÄÄRISTELY, VIRHEELLISEN TIEDON JAKAMINEN, UHKAILU ja lopuksi VÄKIPAKKO
Viitteet: Kaavin keskeytetty reittitoimitus https://maastoliikenne.fi/tiedostot/tied226.pdf
puuttuneitten sopimusten takia ja Kaavin kh 28.2.2022_esityslista

Ulkopuolinen tarkkailijaRe: Yksimielisyys1.3.2022 12.42
Koillis-Savo -lehdistä löydettyä:

- 17.2.2022 (s.5) TEKSTARIT: "Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat. Taitaa Kuopion kaupungilla olla vahvempi edustaja Kaavin kunnanvaltuustossa moottorikelkkareittiasiassa kuin paikallisilla maanomistajilla."
- 10.2.2022 (s.12) ylänurkka: "Kunta reagoi valitukseen...Kunta ei suostu siirtämään..."
- 23.3.2016 (SANONPAHAN VUAN) Lupien puutteessa keskeytetyn Reittitoimituksen 27.5.2013 sekä jatkoksi 1.3.2016 runnotun Reittitoimituksen tiimoita kaavilaisten kirjoitus "Moottorikelkkavenkoilua Kaavilla" https://maastoliikenne.fi/tiedostot/tied146.pdf

Ps.
- Onko Kuopiosta palkattu myyrä päättämässä Kaavilla asioista kaavilaisten vahingoksi?
- Mikä outo taho pyrkii höynäyttämään Kaavin päättäjiä tuputtamalla jo rakennettujen yleisten ja yksityisten teiden sijaan ylläpidettäväksi MOOTTORIKELKKAREITTEJÄ YKSITYISTEN maille tärkeänä veronmaksajien piikkiin VÄKIPAKOLLA? Kiistaa ja keskusteluja Kaavin budjettikäsittelyssä on aiheuttanut riittävästi jo lakisääteisten palvelujen rahoitus.
- Onko moottorikelkkareitit tärkeämpiä kuin lakisääteisten palvelujen tuottaminen kuntalaisille ja jo olevien teiden kunnossapito, joihin kaivattuja varoja entinen Kaavin johtaja on pyrkinyt leikkaamaan?

Toivottavasti uudistunut Kaavi löytää perinnöksi saamaansa ja kehittyneeseen kiusalliseen ongelmaan ratkaisun kasvojaan menettämättä.

Eino MiettinenRe: Yksimielisyys20.3.2022 19.30
Kaavilla lakisääteiset palvelut ja kuntalaiset on jätetty tärkeysjärjestyksessä viimeiselle sijalle. Ykkösija verot, palvelumaksut ja rasitteet yksityisten maille näissä kuntalaiset ykkösiä. Asianajotoimisto palkattu jos kuntalaiset käyttää laillista oikeuttaan omaisuutensa puolustamiseen. Kunnanhallitus valvoo valtuuston päätösten laillisuutta, eikö kunnanhallitus pysty hoitamaan tehtäviään vaan tehtäviä ulkoistettu lakitoimistolle. Viranhaltijat tarvitsevat neuvoja, syytä palkata henkilöitä joilla tietoa heitä auttamaan, työ tulee mielekkääksi ja jaksaa painaa pitkää päivää.Luottamushenkilöiden puolesta olemme valmiit maksamaan kaikka harrastuksenne ja ystävien harrastukset jotta viihdytte tehtävässänne. Keskusta päättää, toiset olette yksimielisiä, on hyvin kuluttavaa ja raskasta?

Ulkopuolinen tarkkailijaRe: Yksimielisyys22.3.2022 14.06
Ketjussa esiintyneen viisikertaisen sivupersoonan

□ Oman alansa maistereitä
□ tunnusta eino
□ Eriävä mieli
□ Eripura
□ kansalainen

on syytä aluksi ottaa disinformaatio -laput silmiltään ja tutustua Kaavin kunnan hallinnon pöytäkirjoihin/ päätöksiin pidemmältäkin ajalta, joita myös tässä ketjussa on muutama mainittu.

Pöytäkirjoista voidaan todeta, että muun muassa keskustelun avaaja kuuluu Kaavilla niihin harvoihin, jotka ovat ottaneet oma-aloitteisesti asioista oikeasti selvää alentumatta kumileimasimen rooliin utopiahankkeitten nuijinnassa.

Jotkut ovat jopa jättäneet eriävän mielipiteensä kuntaa ja kansalaisia vahingoittavista esityksistä/ junttapäätöksistä.

Nuoleskelu ja kumileimasimena mielistely kokouspalkkioineen ei ole ollut luottamushenkilöille tarkoitettu tehtävä. Joidenkin yksittäisten päättäjien uumoilemien etujen ajaminen kuntalaisten kustannuksella ei myöskään ole luottamushenkilölle tarkoitettu malli demokratiasta.

Puuhat ja päätökset turhuuden markkinoille tuskin sopivat yhteen kunnan talouden, lakisääteisten velvoitteiden hoidon ja kestävän kehityksen korvikkeeksi.

Mielivaltaongelmat Kaavin päätösten teossa on jo hyvän aikaa tunnistettu, mutta tarvittavat korjausliikkeet näyttävät olevan kiven takana. Paikallislehdistä luettuna asioiden hoitoon on jouduttu puuttumaan jopa korkeamman tahon (avi) toimesta.

Onko Kaavilla tarkoitus ratkoa valtasuhteet itänaapurilta tuttuun tapaan, jossa kansalaisten etua ja hyvinvointia ajattelevat järkihenkilöt päätetään mustamaalata ja eliminoida.

On myös ymmärrettävää, että tavalliset kansalaiset kärvistelevät uskaltamatta julkisesti avata suutaan päättäjien mielivallan pelossa. Kunta on kuitenkin monelle merkittävä työnantaja.

Joukko kaavilaisiaRe: Yksimielisyys24.3.2022 14.34
KOILLIS-SAVO -lehden 24.3. Tekstareissa kehuttiin ja kiiteltiin Kaavin teiden/katujen ensiluokkaista kunnossapitoa, vaikka muualla yleisten teiden kelvottomasta talvikunnossapidosta on annettu paljon kritiikkiä, kuten muun muassa Juankoski-Kaavi välisestä tiestä.

On myös kiitettävä, ettei Kaavi ole rakentanut moottorikelkkareittejä autoteiden talviaikaiseksi korvikkeeksi, kuten Juankoskella on käynyt. Muutama innokas Kaavilla on tosin sellaisia reittejä vielä havittelut veronmaksajien riesaksi. Nimittäin moottorikelkkareitit on ainakin pakko pitää kunnossa kustannuksista riippumatta, että edes muutama harva voisi saavuttaa Kaavilta esimerkiksi Heinäjoentien palvelut moottorikelkalla, jos autotiet olisi jäänyt auraamatta.

Yleinen liikennöinti Juankoski-Kaavin välillä ei moottorikelkoilla ole kuitenkaan saavuttanut isompaa suosiota, vaikka autotien kunnossapito on jäänyt huonommalle hoidolle. Menovesi on myös melko kallista - moottorikelkka kuluttaa bensiiniä (15-35) l ? jopa 40 l/100 km.

Virallisten moottorikelkkareittien ylläpito on osoittautunut lisäksi käyvän kulueränä kuntien veronmaksajille melko kalliiksi, 1000-1200 eur/reittikilometri vuosittain lyhyestä käyttöajasta huolimatta.

Rakennettujen moottorikelkkareittien liikennesuorite on myös sanottu olevan 0% muihin liikennemuotoihin verrattuna. Nämä seikat on ympäristöministeriö ilmoittanut ja jopa Kuopio todennut.

Sivusta seuraajaRe: Yksimielisyys27.3.2022 19.11
Kaaville ei tiettävästi ole rakennettu ollenkaan virallisia moottorikelkkareittejä joutavan pantiksi ja veronmaksajien riesaksi - HYVÄ NIIN.

Kunnanjohtaja tosin oli mennyt sopimaan (19.3.2013) Kuopion kanssa kelkkareittejä röyhkeästi yksityisten maille ilman maanomistajien lupia Kaavin veronmaksajien piikkiin ylläpitokuluineen.

Törkeydessään kunnanjohtajan sopimus tulee esille siltäkin osin, että kunnanhallitus oli päätöksillään hetki aikaisemmin (25.2.2013) nimenomaisesti edellyttänyt reiteille maanomistajien suostumusta. Kunnanjohtaja oli jopa itse paikalla kyseisessä kokouksessa asiasta päätettäessä. Tämän ehdon kunnanjohtaja vahvisti myös itse lupien puutteen takia (27.5.2013) keskeytetyssä reittitoimituksessa. Lupia reittien rakentamiseksi ei kuitenkaan myöhemminkään haettu, eikä niitä maanomistajat ole lupia antanut.

Tällä palstalla on myös aiheessa "Sotarikollinen" todettu, että rikollisen hyökkäyssodan, "eritysoperaation" ja maitten määrätietoisen valtaamissuunnitelmien takana on johtajan aloittama aggressio. Tämä on heijastunut koskemaan myös Suomea.

Rivien välistä voidaan lukea, että ratkaisuna ongelmaan on ainoastaan nykyisen vallan vaihto.

Kaavi lieneekin jo aluksi päässyt "kultaisella kädenpuristuksella" (K-S 11.01.2022), vaikkakin ehkä lainvastaisella (Yle 14.1.2022) eroon vuosien aikana kovasti kalliiksi käyneestä ja ongelmia aiheuttaneesta kunnanjohtajastaan. Hän oli kuitenkin vielä viime hetkillään tyrkyttänyt aggressiivisesti yksityisten maitten valtaamisajatustaan moottorikelkkailun temmellyskentiksi 300 000 euron panostuksella veronmaksajien piikkiin. Lisäargumenttina ajatukselle todettiin reittien pähkäilyyn jo hukatuksi reilu 50 tuhatta euroa.

Kaavilla kuitenkin edellytetään entisistä toimintamalleista ideoineen eroon pääsemiseksi, että vaihtunut valta mitätöi lopullisesti myös Kaavin ja kuntalaisten rasitteena olevat entisen johtajansa allekirjoittamat järjen- ja demokratian vastaiset sopimukset.

Nykyisen hallituksen on korkea aika keskittää voimansa kuntalaisten aitoon hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen, ettei siitä tarvitse muun muassa AVI huomautella. Muuten ei jatkosta hyvä seuraa.

Joku entisen johtajan lähipiiriin kuuluva valtuuston jäsen oli kuitenkin vielä vanhasta muistista viime vuoden lopulla markkinoinut valtuustolle ideana pientä kelkkareitin pätkää hyvänä kuntoiluna "EI VARMASTI MONIAKYMMENIÄ TUHANSIA MENE" (K-S lehti 22.12.2021). Tällä esittäjän kuningasajatuksella oli tarkoituksena säilyttää silta yhteytenä moottorikelkkareiteille budjetissa esitettyyn kolmensadan tuhannen (300 000) euron rahakirstuun.

Edustajan mainitsemat maksetut maanomistajakorvaukset SANELTUNA maitten valtaamiseksi vastaavat lähinnä Putinin ilmoittamaa SOTAHARJOITUSTA ja hyökkäyksestä selittämää "SOTILAALLISTA ERITYSOPERAATIOTA".

Ulkopuolinen tarkkailijaRe: Yksimielisyys16.4.2022 12.47
Koillis-Savo lehden 13.4. tekstareissa kyseltiin Kaavin kylänraitin kunnon perään, kun on niin pahoja kuoppia että ei uskalla kohta ajaa kun auto särkyy.

Ps.
□ Kaavilla moottorikelkkareittien kaavailuun ja Ari Sopasen (ex-kunnanjohtaja) tilaamiin reittitoimituksiin on käytetty jo noin 50 000 euroa (Sopasen budjettiselvitys 21.12.2021).
□ Kyseinen raha on riittänyt saamaan valmiiksi vasta nolla metriä reittiä, eli "Lisää rahaa".
□ Moottorikelkkareittien täydentämiseen varattiin 21.12.2021 lisää kaavilaisten rahaa 300 000 euroa, jotta alueelle saataisiin edes jonkinlainen pätkä muutamalle kaavilaisille kelkkailijalle "hyvänä kuntoiluna" ja lisäksi houkuteltua ehkä tärkeimpinä kohteina venäläisiä seikkailijoita.

Lienee ymmärrettävää, että vallitsevissa olosuhteissa ei rahaa enää riitä kylänraitin korjauksiin.

alan kolmas miesRe: Yksimielisyys16.4.2022 14.16
Moottorikelkoilla ei Kaaville saada rahaa eikä töitä.

Hanke on liian pieni, joten siihen ei rahoja heru.

Valtuustossa on tehtävä uusi avaus.

Nykyään PUNAMULTANEITOSTEN MIELESTÄ AKKUTEOLLISUUS ON ERITTÄIN LUPAAVA TULEVAISUUDEN ALA.

KAAVILLA on pitkät perinteet kaivosteollisuudesta, mutta homma on jäänyt puolitiehen.

Puuttuu ainakin aluksi KUNNON KAIVOS ja siiten ISO AKKUTEHDAS.

Nyt jos koskaan on siis laitettava uusi kaivoshanke tulille TERRAFAMESSA kehitetyn modernin bioliuotusprosessin varassa. Tunnetusti bioliuotuksessa saadaan vaikka mullasta kultaa.

Ja nykyään metallien hinnatkin ovat kovassa nousussa, kun tavallinen raha näyttää inflaation vuoksi menettävän arvostaan 10-15% vuodessa.

Siis 6-10 vuodessa tavallinen raha ja säästöt on kokonaan menettty.

On siis korkea aika sijoittaa niihin hankkeisiin, joissa rahan arvo pysyy tai kasvaa.

Saantohan harvinaisilla maametalleilla on mullasta on korkeintaa 0.000001%, mutta kun tarpeeksi maita kaivaa, niin kyllä työ palkitaan.

Rahaa tällaisiin KÄRKIHANKKEISIIN löytyy kunnan isiltä ja PUNAMULTANEITOSTEN budjettien kehysraamien ulkopuoleltakin vaikka kuinka paljon, kun kysymyksessä on Suomen turvallisuudesta.

Vain alkuaRe: Yksimielisyys17.4.2022 22.34
Laskeppa eikka paljonko Sopanen maksoi Kaavin kunnalle.
-Käräjöinnit
-Korvaukset oikeuden päätöksen jälkeen.
-Laittomat irtisanomiset
-Epäpätevät viranhaltiat
-Ammattitaidottomat viranhaltiat
-?Hyvänmiehen lisät?
-Suosiminen
-Eroraha
-Palkka
-Lomakorvaukset
-

Ulkopuolinen tarkkailijaRe: Yksimielisyys18.4.2022 14.31
"alan kolmas mies" on varmasti oikeassa, että moottorikelkoilla ei Kaaville rahaa saada.
Mutta moottorikelkkareittien väkisin tunkemisella yksityisten maille ja metsiin on ollut kovastikin työllistävä vaikutus.

Vuonna 2014 päättyneen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman projektin kuvauksen mukaan moottorikelkkareittien rakentamiseen uhratulla n. 1,7 miljoonalla eurolla uumoiltiin reittien myötä saatavaksi kaksi (2) uutta työpaikkaa ja yksi (1) uusi yritys Koillis-Savon alueelle. Nämä tavoitteet työllistämisestä tosin jäivät pyöreäksi (0) nollaksi.

Toisin sanoen moottorikelkkailun edistämiseen satsatut rahat saavutettua uutta työpaikkaa ja uutta yritystä kohti on tullut äärettömän kalliiksi.

Uumoiltu hanke on kuitenkin muuten työllistänyt runsaasti jo yli kymmen vuoden aikana kunnan VIRKAMIEHIÄ, LAUTAKUNTIA, LAKIMIEHIÄ ja eri OIKEUSASTEITA.
Edellisen lisäksi moottorikelkkareittien pakkorakentamisuhan aiheuttama paha mieli ja oikaisuvaatimusten ajanhukka on varmasti syönyt kuntalaisilta osan tuottavasta työstä ja henkisestä energiasta.

Kaavin ja Koillis-Savon alueelta olisi hyvä raapaista vaikkapa "Vain alkua" moottorikelkkavenkoilun taloudellisista vaikutuksista ja laskea samaan tapaan, kuten Trafin tutkimuksissa on selvinnyt:
-"Moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksista aiheutuvat taloudelliset ja inhimilliset menetykset ovat varsin merkittäviä.
-Henkilövahinkoon johtaneiden moottorikelkkaonnettomuuksien kustannukset olivat keskimäärin 320 miljoonaa euroa vuodessa ja mönkijäonnettomuuksien vastaavasti 369 miljoonaa euroa VUODESSA.
-Yhteensä mönkijä- ja moottorikelkkaonnettomuuksien kustannukset olivat siten lähes 700 miljoona euroa VUODESSA." [ Lähde: MAASTOLIIKENNEONNETTOMUUDET JA VAKUUTUSKORVAUKSET https://maastoliikenne.fi/ajankoht.php?nro=125 ]

Kunnan viimeaikaisten pöytäkirjojen mukaan Kaavin johto haluaa edelleenkin panostaa kestävänä kehityksenä kyseisen kaltaiseen yhteiskunnan ja virkamiesten työllistämiseen ARI:n päähänpinttymän ja potkujen mukaisen kultaisen kädenpuristuksen myötä.

alan kolmas miesRe: Yksimielisyys18.4.2022 17.04
Nämä moottorikelkka-, mönkijä-, sähköpyörä- ja sähköpotkulauta- höpötukset nousee lähivuosina jopa koronan luokkaan terveysasemien, sairaaloiden ja pelastushelikopterien työllistäjinä, mutta myös tuottavat vakuutusyhtiöille ja harrastuksen rahoittajille messevät lisätulot.

Ulkopuolinen tarkkailija on selvästi yllä oikeilla jäljillä.

Ulkopuolisen tarkkailijan postaukseen linkitetty TRAFIN laatima tilasto/raportti on erinomaista luettavaa jokaiselle suomalaiselle.

Ainoa puute tuossa monipuolisessa raportissa on kuitenkin se, että onnettomuustilastot ulottuvat pääsääntöisesti vain vuosiin 2012-2013 saakka.

Tiedot ovat siis jo lähes 10 vuotta vanhoja ja tämä holtiton maastohurjastelu on vain kiihtynyt viime vuosina.

Sähkökäyttöiset moottorikelkat ovat jo tulleet markkinoille ja varmaan sähkökäyttöiset potkuritkin kehitetään ainakin nuorille ja vanhuksillle.

Voidaan siis ounastella, että kohta on sairaalat täynnä näitä hurjastelijoita ja kaiken lisäksi vielä akkujen latauksissa varastojen tulipalot yleistyvät, joten kyllä tässä on kysymyksessä kaikin puolin yhteiskunnallisesti haitallinen ilmiö, johon liittyy vielä luonnon rauhan törkeä rikkominen ja kaikki laittomuudet, joista aiheutuu yksityisille mannaomistajille vielä massiiviset taloudelliset ja myös ympäristövahingotkin.

Ulkopuolinen tarkkailija on oikeassa, että EAKR järjestely on EU:n toimesta lähinnä virkamiehille ja juristerille luotu ansiosidoinnaista työttömyysturvaa vastaava järjestely.

HUPIKELKKAILU on rinnastettava ELOKAPINALLISTEN kaltaisten kiihkoilijoiden toimiin, jotka virkamiesten avustuksella asettavat oman käden oikeuden kaikkien yhteiskunnassa ja luonnossa olevien arvojen ja säännösten yläpuolelle.

Jokamiehen oikeus on tarkoitettu marjastukseen, sienestykseen ja samoiluun metsissä, mutta metsien tuhoaminen on Suomessa kielletty.

Kelkkareitin rakentaminen yksityisen maille ei kuulu jokamiehen oikeuden piriin, eikä sellaista pidä pakkolunastustoimin tietenkään sallia, koska HUPIKELKKAILULLE ei ole pakottavaa yhteiskunnallista tarvetta.

Ulkopuolinen tarkkailijaRe: Yksimielisyys8.5.2022 18.48
Kun Suomessa on noin 20 000 km erilaisia moottorikelkkareittejä, niin Trafin tilastojen mukaan moottorikelkkaonnettomuuksista yhteiskunnalle aiheutuneet vuotuiset kustannukset (320 M eur) laskettuna ovat n.16 000 eur reittikilometriä kohti VUOSITTAIN.

Liikenneturvan selvityksen 3/2020 mukaan tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaan johtaneista maastoliikenneonnettomuuksista oli eniten moottorikelkkaonnettomuuksia.
- Onneksi Kaavilla rakentamattomilla kelkkareiteillä ei ole onnettomuuksia sattunut poiketen jo rakennetulla Rautavaaran reitillä tapahtuneista.
- Reittien sopimuksettomasta tilasta aiheutuneet henkiset kärsimykset ja oikeudenkäynti- ym. kustannukset on varmasti vaikeampi laskea.
- Kaavin moottorikelkkareittien venkoiluun uhrattujen rahojen kokonaismäärä kilometriä kohti lienee kuitenkin laskelmallisesti jotenkin arvioitavissa.

"alan kolmas mies" mainitsee asiana yksityisten maitten oikeudettoman "PAKKOLUNASTAMISEN" hupikelkkailuun.

Huom.
Kaavilla ja erityisesti Kuopiolla ei ole ollutkaan tarkoitus PAKKOLUNASTAA yksityisten maita, vaan OTTAA ne AINOASTAAN KÄYTTÖÖN moottorikelkoilla ulkopuolisten temmellyskentäksi maanomistajien ikuiseksi rasitteeksi käytännössä ilmaiseksi.

Kyseinen Kuopion ja Kaavin suunnittelema kiertoilmaisu vastaa haitoiltaan PAKKOLUNASTAMISTA tai paremminkin maitten valtaamisessa itänaapurin harrastamaa "ERIKOISOPERAATIOTA" Ukrainassa.

nuapuriRe: Yksimielisyys27.3.2023 18.42
On kyllä juankoskella ahdasmielistä väkeä kun näitä vinkumisia lukee.
joutaisi pyyhkiä kartalta koko kylä

Sivusta seuraajaRe: Yksimielisyys27.3.2023 21.59
Kelekkailuha on matkailua, jospa sutas siitä vetonaala Kuaville ja oisha se keiken lisäks "Hyvvee liikuntoo"?

27.3.2023
Moottorikelkkailija kuoli Kolarissa
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009481507.html

26.3.2023
Moottorikelkka ja bussi törmäsivät Levillä - kelkkailija sairaalaan
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009478808.html

Sivusta seuraajaRe: Yksimielisyys1.4.2023 19.41
Lissee liikuntoo malliks enempi nuapurista:

1.4.2023
NUORI NAINEN LOUKKAANTUI VAKAVASTI KELKKATURMASSA
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/2873e1c1-fee3-4696-b63b-6a4568737c94

9.3.2023
Alaikäinen nuori kuoli moottorikelkkaonnettomuudessa Torniossa
https://yle.fi/a/74-20021600

nuapurin miesRe: Yksimielisyys5.5.2023 15.46
selevityksenä nuapurin vinkumisista moottorkelekkareittien pyyhkimistä varten kartalta:

Trafin tutkimuksia
MOOTTORIKELKKA- JA MÖNKIJÄONNETTOMUUKSIEN KUSTANNUKSET

Moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksien taloudellisia vaikutuksia arvioitiin laskemalla onnettomuuksista yhteiskunnalle aiheutuneet kustannukset. Lähtötietoina käytettiin tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin vuonna 2013 päivitettyä henkilövahinko-onnettomuuden yksikköarvoa 598 800 eur (Liikennevirasto 2015) sekä Liikennevakuutuskeskuksen aineistojen perusteella laskettuja liikennevahinkojen viiden vuoden keskiarvoja. Onnettomuuskustannukset muodostuvat seuraavista tekijöistä (Liikennevirasto 2015):

□ HALLINNOLLISET KULUT (tienpitäjä, pelastuslaitos, poliisi ja oikeuslaitos),
□ AJONEUVOVAHINGOT,
□ SAIRAANHOITOKULUT,
□ TUOTANNOLLISET MENETYKSET (yksilön osuus bruttokansantuotteen muodostuksessa ilman oman kulutuksen osuutta) ja
□ INHIMILLISEN HYVINVOINNIN MENETYS (elämän menetys tai elämän laadun pysyvä tai tilapäinen menetys).

Henkilövahinkoon johtaneiden moottorikelkkaonnettomuuksien kustannukset ajalla 2009−2013 olivat keskimäärin 320 miljoonaa euroa vuodessa ja mönkijäonnettomuuksien vastaavasti 369 miljoonaa euroa vuodessa. Yhteensä mönkijä- ja moottorikelkkaonnettomuuksien kustannukset olivat siten lähes 690 miljoona euroa vuodessa.

YHTEENVETO
□ Moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksista aiheutuvat taloudelliset ja inhimilliset menetykset ovat varsin merkittäviä. Henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista aiheutui yhteiskunnalle VUOSITTAIN LÄHES 700 MILJOONAN EURON KUSTANNUKSET.

ottoRe: Yksimielisyys6.5.2023 9.11
Hyviä havaintoja nuapurin mieheltä.

Eikä tässä vielä kaikki.

Metsiä halkovat mtk-urat nimittäin tarjoavat myrskytuulille vai trombejako ne nyt ovat oivallisia purkautumisväyliä.

Laskin tuossa yhden myräkän jälkeen tuulenkaatoja reitin varrelta ja sen välittömästä läheisyydestä.

Kilometriä kohden oli kaatunut 20-25 parhaimpaan kasvuikään ehtivää mäntyä ja kuusta.

Reitin sivussa ei kaatuneita puita näkynyt.

Ei riitä, että tuollainen turhake, jolla ei ole perustetta yleiseen liikennetarpeeseen vedoten, vie maanomistajalta maata korvauksetta vaan se tekee myös metsätuhoja reitin varteen.

Miten kauan tämä hulluus saa jatkua ja miksi luontoväki on asiasta kuin kusi sukassa?

Kysynpä vaan.Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: