Keskustelu

ottoPari pähkinää nimimerkille akm31.5.2023 9.53
Jollen aivan väärässä ole, niin Akm edustanee osastoa "Tekniikka & Talous"?

Talouden ja teknologian kovat tosiasiat lienevät hänelle tuttua tutumpia niin koulutuksen kuin työhistorian kautta.

Jotain joskus hieman lukeneena maalaismiehenä rohkenen esittää pari kysymystä lähes jokaisen huulilla näin päivinä pyörivästä "vihreästä siirtymästä"

Siirtymästä, jota ei saa vastustaa kuten ex-pääministerikin sanoi.

Siis siirtymästä fossiilisesta energiasta tuulen ja auringon kautta saatavaan energiaan.

Ja tämä energian varastoinnista eritoten.

Vastauhan tähän, kuten kaikki aikaansa seuraavat tietävät, on ns. vetytalous.

Jokaiselle (paitsi vihreille) lienee selvää, jotta tuulimyllyt ja a-paneelit tuottavat energiaa vähiten silloin kun sitä eniten tarvitaan.

Tarvitaan siis luotettava ja edullinen tapa varastoida tätä "kykyä tehdä työtä"

Näinhän energia joskus määriteltiin?

Mikä mahtaa olla tämän varastoinnin todellinen hinta?

Ja ennen kaikkea: Onko olemassa jo toimivaa ratkaisua vedyn varastointiin?

Sen verran on tietoa tihkunut, jotta metallurgisia vaikeuksia on kosolti.

Vety näet haurastaa terästä. Ainakin vielä käytössä olevia teräslaatuja.

Samalla akm voisi valottaa tuulivoiman varastointia vesivoimaksi.

Onhan näet jossain määrin tunnettua, jotta muuan "Yli-Tornion lahja" maamme vihreälle siirtymälle haaveilee kansallismaisemastamme, jossa
Aavasaksalta käsin tarjoutuu tilaisuus ihailla keskiyön auringon ohella paria, kolmea sataa tuulimyllyä.
(Huom! niitä isompia, made in Germany, kielletyjä jo siellä)

Miten mukavasti ne horisonttiin piirtyvätkin!

Samassa plaanissa lienee ajatus hukuttaa Meltosjärven ympäristö aivan helkutinmoiseen tekojärveen.
( vrt. Lokka ja Porttipahdas)

Tekojärveen, jotta myllyjen tuottama sähkö voidaan pistää jemmaan vesivoimaksi ja lopulta sähköksi akkuja lataamaan.

Lapissahan tuo kaikki on tuttua niiltä "kekkosslovakian" vuosilta.

Kiitän jo etukäteen!

alan kolmas miesRe: Pari pähkinää nimimerkille akm1.6.2023 0.08
OTON olisi pitänyt laittaa nämä asioita koskevat kysymykset PETTERI ORPON neuvottelupöytiin, jossa ainakin median mielestä on jo todettu, että Koomasta Nousseen ANTTI RINTEEN "vastasyklistä ilmastolakia ei avata".

AKM on täysin samaa miltä Petterin kanssa, koska koomasta nousseen ANTIN ja aikoinaan TERRA SIPILÄNKIN ideoima nykyinen ilmastolaki joutaa kokonaisuudessaan roskakoriin.

LAKIHAN ei perustu minkäänlaisiin teknis-taloudellisiin tieteellisiin faktoihin, eikä mahdu myöskään modernin kansantaloustieteen raameihin.

Eihän sellaista LAKIA voi pitää voimassa tai kannata lähteä avamaan, joka johtaa KANSANTALOUDEN KAKUN jatkuvaan pienenemiseen.

Vuodesta 2000-2023 Suomen BKT on kasvanut reaalisesti vain 0.73% vuodessa, mutta samaan aikaan valtion menojen reaalinen kasvu on ollut lähes kaksinkertainen eli 1.30% vuodessa.

Aikavälillä 2008-2023 BKT:n reaalikasvu hidastui jo tasolle 0.3% vuodessa, mikä muistuttaa KUOLLEEN IHMISEN SYDÄNKÄYRÄÄ ja nyt näitä kuolleita on jo kohta kaikkiaan yhteensä 5.5 miljoonaa!!!

Aikavälillä 2008-2023 Suomen metsäteollisuuden reaaliset vientitulot ovat vähentyneet 10.8 miljardilla eurolla, mikä 2.5% reaalikorolla merkitsee 30 vuoden pitoajalla 226.3 miljardin euron BKT:n menetystä.

Siis tässä joudutaan tämänkin tappion takia tekemään koko kansa noin 310 pv töitä palkatta.

Tässä luvussa ei ole vielä mukana niitä tappiota, mitä viljelijöillekin ja karjatilallisille on aiheutettu aikavälillä 2000-2022.

Se ainakin maatalouden tappioista tiedetään, että koko ajan vuodesta 2000 lähtien tilat ovat tuottaneet keskimäärin tappiota.

Harjoitetun maatalouspolitiikan seurauksena vuoden 2022 noin -10.6 miljardin alijäämäisestä ulkomaan kaupasta peräti noin -4.7 miljardia euroa eli siis 44.6% johtui maataloustuotteiden kaupasta.

Onhan tämä aivan uskomatonta, mihin suohon on jouduttu, kun Suomen elintarvikehuoltovarmuuskin on ajettu tähän tilaan.

Jos tässä sota vielä syttyy, niin kohta ollaan kaikki pettuleivän ääressä ja toivottavasti edes telttamajoituksessa, kun GLOBAALIA ILMASTOKRIISIÄ on SUOMESSA niin suurella innolla hoidettu.

Psykiatrisen hoidon tarpeessakin olevia potilaitakin tuntuu meillä jo olevan lähemmäs 500 000 rehellistä Suomen kansalaista.

Yo. lyhyen johdannon jälkeen yritän lyhyesti vastata OTON erittäin hyviin ja ajankohtaisiin kysymyksiin, mutta perusteellinen vastaus johtaisi helposti ainakin 100 sivuisen bumagan kirjoittamiseen, jota tuskin kukaan jaksaisi lukea.

Näissä energia-asioissa on hyvä lähteä liikkeelle Euroopassa esim. ns. primäärienergian käytöstä, jolloin keskustellaan koko energiapaletista, eikä vain jostain risuaidan seipäästä, mikä tuntuu olevan valtamedian ja johtavien poliitikkojen tapa hoitaa tätäkin tärkeää energia-asiaa.

Nykyinen primäärienergian käytön taso selviää alla olevasta tiedotteesta.

EU:n piirissä fossiilisista primäärienergia muodoista on poliittisen päätöksenteon avulla tehty niukkuustekijä, joka jo nyt on merkittävästi heijastunut EU-maiden kustannustason merkittävään nousuun, siis polkaissut käyntiin nopean inflaatiokierteen, jota ei saada kuriin kuin vasta erittäin korkeilla korkoaseilla, mikä tulee heijastumaan selvänä kansantalouden taantumana.

Tässä yhteydessä tilannetta voi tarkastella esim. BP:n World Energy Outlook 2022 raportissa esitettyjen tietojen avulla koko maailman primäärienergian tarpeen osalta vuonna 2021, jolloin maailmassa käytettiin ns. primäärienergiaa yhteensä 595.15 Exajoulea ja eri alueiden kesken energia käyttö oli seuraava (=X Exajoulet ensin, sitten osuudet koko maailmasta, %):


□ Koko maailma 595.15, 100
□ OECD maat 229.89, 38.6
□ OECD:n ulkopuoliset maat 365.26, 61.4
□ EU maat (tärkeimmät) 65.11,10.9
□ Suomi 1.16. 0.2

□ Suomen osuus EU:sta 1.8%

Suomessa primäärienergia käyttö vuonna 2021 oli siis vain 1.16 Exajoulea eli siis vain 1.8% EU:n energian käytöstä. Suomen osuus koko maailman energiakäytöstä oli vain 0.2%, joten Suomi ei voi olla, eikä myöskään voi koskaan tulla miksikään energiankäytön tai tuotannon suurvallaksi.

On siis olemassa vaara, että Suomessa yleistä EU:n energiapolitiikkaa vieläkin kunnianhimoisempi "pako fossiilisista primäärienergian muodoista" tulee kuitenkin merkittävästi heikentämään myös suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukykyä.

Näin ollen Suomen metsä- ja energiapolitiikkaa ei voida ohjata pelkästään teoreettisten hiilinielusimulointien pohjalta.

Suomessa energia-asioita kannattaa tarkastella myös energian käytön eri sektorien osalta, jolloin selviää sekin, että Metsäteollisuus vastaa nykyään vielä 58.5% Suomen koko lämpö- ja sähköenergian käytöstä.

Metsäteollisuuden osuus Suomen teollisuuden sähkön käytöstä on taas 45.8%.

Euroopassa primäärienergiaa käytettiin vuonna 2021 yhteensä 82.38 Exajoulea, josta fossiilisia polttoaineita oli 58.14 Exajouluea eli siis 70.6%.

Ei-fossiilisten primäärienergioiden osuus oli 24.24 exajouluea (29.4%).

Ei-fossiilisten primäärienergioiden sisällä ns. Renewables energiat (eli tuuli. aurinko ja vety jne) edustivat vuonna 2021 vain marginaalista 12.3% koko Euroopan energiahuollossa.

Vuosina 2020-2021 Euroopan tasolla fossiilisten primäärienergioiden osuus lisääntyi 0.8%:lla ja ei-fossiilisten primäärienergioiden osuus taas väheni 2.0%:lla.

Euroopan tasolle emme siis ole menossa kohden ns. VIHREÄÄ SIIRTYMÄÄ, vaan ihan toiseen suuntaan.

Muutos on joka tapauksessa hyvinkin hidasta ja niinpä esim. St 1 omistaja MIKA ANTTONEN on jo muuten todennut, että fossiilisista energioista ei tulla pääsemään eroon vielä kymmenien vuosien aikana ja tämä on nähtävissä ympäri Euroopan, jossa saksalaisten ympäristöaktivistien käynnistämä Energiwende on ajanut EU:n energiahuollon täydelliseen kaaokseen siten, että ruskohiilellä ja puita polttamalla yritetään nykyään korvata mm. hyviä suljettuja ydinvoimaloitakin.

Mitään ihmeellistä pakoa fossiilisista energioista ei tietenkään edusta edes se, että NordStream-kaasuputket räjäytettiin ja Venäjän kaasu on sitten pyritty korvaamaan Saksaankin tuodulla LNG kaasulla. Samaa fossiilista ainetta, muuta vain eri paketissa.

Amerikassahan tämä ns. vihreä siirtymä on viety huippuunsa demokraattien johtamassa Kaliforniassa, jossa lähes kaikki fossiiliset energialaitokset on isketty maan tasalle, mutta sähköntarve on sitten jouduttu korvaamaan kasvavalla sähkönsiirrolla muista osavaltioista, mutta sekään ei ole auttanut, vaan noin 40 milj. ihmisen osavaltiossa sähkökatkoista on tullut jokapäiväinen ilmiö.

Kaliforniassa on myös jouduttu jo laskemaan pitkälle tuulivoimaan ja aurinkosähköön nojaavan energiahuollon varastointi- ja siirtokustannuksia ja päädytty sellaisiin lukemiin, että koko osavaltion talous on kriisissä, mutta siitä huolimatta kaasugrillitkin on jo julistettu pannaan ja sama koskee kaasukäyttöisiä keittiöhellojakin.

Suomen kohdalta voidaan todeta, että vuonna 2021 primäärienergiassa fossiilisten polttoaineiden osuus oli 0.54 Exajoulea (46.6%) ja ei-fossiiliset 0.62 Exajoulea (53.4%). Yhteensä primäärienergiaa Suomessa käytettiin siis 1.16 Exajoulea.

Suomen primäärienergiassa fossiilisten energioiden osuus kasvoi vuodesta 2020 vuoteen 2021 1.9%:lla ja ei-fossiiliset energiat 6.9%:lla, kun koko primäärienergian käyttö lisääntyi 4.5%:lla.

Suomessa on siis selvästi panostettu erittäin innokkaasti ns. VIHRÄÄN SIIRTYMÄÄN, mutta tämä on merkinnyt sitä, että Suomen reaalinen BKT on laskenut vuodesta 2019 suunnilleen 10%:lla.

Siis mitä innokkaammin Suomessa panostetaan ns. VIHREÄÄN SIIRTYMÄÄN, niin sitä hitaammaksi muuttuu metsien kasvu, kun ikuiseen aurinkovoimaan nojaava luontainen metsien kasvu eli ns. fotosynteesi hidastuu hiilidioksidipaon vuoksi ja samalla on hidastunut jyrkästi myös Suomen reaalisen BKT:n kasvu eli se kansantalouden kakku, josta rahaa pitäisi jakaa köyhille ja tietysti myös niille, jotka pitävät huolta myös eläkeläisistä ja muista sote -ja terveydenhuollossa olevista ihmisistä.

Tätä ns. VIHREÄTÄ SIIRTYMÄÄ Energiavirasto on EU:n komission määräysten mukaisesti valvonut vuodesta 2011 lähtien siten, että veronmaksajien pussista on ohjattu tuulivoiman ja muiden bioperäisten polttoaineiden tukea yhteensä noin 1.6 miljardia euroa, josta tuulivoiman tuen osuus on ollut vuoteen 2022 mennessä noin 1.3 miljardia euroa.

Tuulivoimatukihan takaa 83.50 EUR/MWh hinnan tuulivoiman tuottajille, mikä siis on johtanut siihen, että aikavälillä 2013-2022 tuulivoimaloiden tuki oli yhteensä 1 373 milj. euroa, joka merkitsee keskimääräistä 43.8 EUR/MWh tukea tuotetun 31 352 GWh:n osalta.

Tuulivoiman osuus esim. vuonna 2020, jolloin tuulivoimaa kehitettiin yhteensä 7 582 GWh, oli vain 9.3% Suomen vuoden 2020 sähköenergian kokonaiskulutuksesta eli käytännössä kysymys oli erittäin marginaalisesta sähköenergiasta, jonka varjolla ns. VIHREÄSSÄ SIIRTYMÄSSÄ koko Suomen sähköhuolto ollaan ajamassa täyteen kaaokseen, kun riittävää sähkön siirto- ja varastointikapasiteettia ei ole ollut olemassa, mutta samaan aikaan kaikki turvalliset peruskuormaa tuottavat ns. lämmön ja sähkön kombi-voimalat on haluttu purkaa maan tasalle.

Lappeenrannan yliopiston tutkijat ja saksalainen ENERGYWATCHGROUP konsulttiyhtiö ovat huhtikuussa 2019 julkaisseet "Global Energy System Based on 100% Renewable Energy" raportin, jossa ns. "asiantuntijat" ovat laskeneet, että Euroopassa vuoteen 2050 mennessä investoinnit ns. VIHREÄÄN SIIRTYMÄÄN tulevat olemaan aikavälillä 2016-2050 yhteensä 9 910 miljardia euroa.

Kun Suomen osuus on näistä investoinnista noin 1.5%, niin tämähän merkitsee Suomen kannalta kokonaisinvestointina noin 148.7 miljardia euroa eli vuosittain noin 4.37 miljardin euron investointeja, jotka eivät sisällä vielä ns. käyttökustannuksia.

Kyseinen tutkijaporukka ei ole kuitenkaan kyennyt esittämään minkäänlaista skenaariota sille, mikä tulisi olemaan noiden massiivisten investointien kannattavuus, jos rahalla on todellinen reaalikorko.

Vuonna 2019 rahalla ei EU:ssa todellakaan ollut mitään todellista korkoa, kun rahaa jaettiin kaikkiin "hyviin hankkeisiin" niin paljon kuin kukin ilkesi ikinä sitä pyytää.

Suomessa teollisuuden kokonaisinvestoinnit ovat olleet aikavälillä 2008-2022 kuitenkin vuosittain vain noin 8.8 miljardia euroa ja investointien reaalituotto on meillä jäänyt lähelle nollaa, mutta lähellä nollaa ollut rahan hinta on kuitenkin pitänyt Suomessa pyörät pyörimässä, vaikka esim. metsäteollisuus oli joutunut supistamaan keskimääräisiä vuosittaisia investointejaan peräti 18.5%:lla aikaväliltä 2000-2007.

Näistäkin tosiasioista voisi päätellä, että Suomessa reaalikoron ollessa vähintään 2.5% p.a., ei taatusti tulla ohjaamaan kaikista investoinneista yli 50% ns. VIHREÄN SIITYMÄN investointeihin etenkään silloin, kun ns. VIHREÄN VEDYNKIN tuottamiseen tarvittavassa elektrolyysissä sähkön hinta näyttää olevan vielä monta vuotta lähes 8-10 -kertainen verrattuna esim. Olkiluoto 3 sähkön tuotantokustannuksiin.

Tietysti vetyä ja ammoniakkiakin on tarjottu tuulisähkön varastointiin ja jopa siirtoon Suomesta EU:n keskeisille teollisuusalueille kuten Saksaan jne.

Tiettävästi vety on kuitenkin hyvinkin ongelmallinen varastoitava aine, koska vedyn varastoinnissa tarvitaan jopa 700 barin painetta kestäviä kalliita säiliöitä ja putkia.

Toisaalta vetyä voidaan varastoida myös jäähdyttämällä se nestemäiseen muotoon, mutta jäähdyttämisessä -253 Celsiukseen tarvitaan ensinnäkin monikerroksisia kalliita säiliörakenteita, joita on jatkuvasti myös jäähdytettävä, koska muutoin vety palautuu taas kaasumaiseen hyvinkin tehottomaan muotoonsa.

Kuten yleisestikin tiedetään, niin jo pakastimet ja pakastinaltaat ovat melkoisia sähkösyöppöjä, vaikka niissä ei edes tavoitella kuin muutamaa pakkasastetta.

Mika Lintilä ja Business Finland on ollut yksi Suomen innokkaimmista VIHREÄN SIIRTYMÄN arkkitehdeistä ja eilenkin Mika ilmoitti taas amerikkalaisen Plug Power - yhtiön vetyinvestoinneista, joissa yhtiö haaveilee rakentavansa kolme vihreän vedyn tuotantolaitosta Suomeen lähitulevaisuudessa.

Hankkeissa on tarkoitus siis rakentaa Suomeen kolme vihreän vedyn tuotantolaitosta (Kokkola, Kristiinankaupunki ja Porvoo).

Vihreätä vetyä on tarkoitus tuottaa 850 tonnia, mikä edellyttää 2.2 GW:in elektrolyysienergiaa, joka on tarkoitus kehittää tuulivoimalla.

Päätöksiä tästäkin hankkeesta on tarkoitus tehdä ehkä vuosien 2025-2026 aikana.

IEA on laskeskellut, että nykypäivänä ns. vihreän vedyn tuottaminen tuulivoiman avulla elektrolyysiä varten maksaa jopa suunnilleen 225 EUR/MWh, mikä on moninkertainen verrattuna esim. Olkiluoto 3:n tasaisesti tuottamaan sähkön hintaan verrattuna.

Kun tulevaisuudessa rahoitusmarkkinoilla tulee olemaan kaikesta päättäen suhteellisen korkea reaalikorko (vähintään 2.5% p.a.), niin vaikuttaa siltä, ettei ainakaan Plug Power tule ihan helposti saamaan rahoitustaan järjestettyä.

Huomiota herättää tässäkin hankkeessa myös se, että hankkeista mahdollisesti syntyvää vihreätä vetyä ja ammoniakkia on tarkoitus myydä ainakin TERRAFAMEN rahoituksessa ja markkinoinnissa mukana olevan TRAFIGURA -nimisen kohuyhtiön palveluja käyttäen.

Amerikastahan on kuulunut sellaistakin tietoa, ettei paikalliset kuluttajat ole olleet kovinkaan innostuneista noista sähköautoistakaan, joissa pyritään siihen, että yhdellä latauksella voidaan ajaa esim. 700 km.

Amerikkalaiset tykkäävät tunnetusti isoista autoista, jolloin tällaiset autohirviöt kuuluvat painavan jopa 3.2 tonnia noiden jättiläisakkujensa vuoksi.

Tästäkin voisi päätellä, että jossain vaiheessa järki tulee voittamaan tyhmyyden myös noiden harvinaisten maametallien louhintatöissäkin.

Mitä taas tulee OTON kysymykseen koskien siitä, että jotenkin tuulivoimaa voitaisiin varastoida suuriin tekoaltaisiin, niin AKM joutuu toteamaan, ettei ole vielä tutustunut tällaisiin hankkeisiin, vaikka on tietoinen siitäkin, että valtion omistaman Kemijoki Oy on suunnittelemassa mahdollisesti uusia vesivarastoja Kemijoen vesistön alueellakin.

Tästähän meillä on kyllä ollut kokemuksia ainakin Lokan tekoaltaan kohdalla.

Periaatteessahan isoon vesialtaaseen voidaan varastoida veteen liittyvää potentiaalista energiaa aivan määrättömästi varsinkin silloin, jos rakennetaan altaan reunat vaikka 200 metrin korkuisiksi ja tässä mielessähän ideahan on tietysti hyvä, koska tuohon säiliöön varastoitunut energia vapautuu sitten, kun varastoitu vesi valuu omalla painollaan turbiinien läpi.

Sitä AKM ei kuitenkaan ymmärrä, että jos vettä aletaan tuulivoimalla pumppaamaan näihin säiliöihin, niin pumppausenergia lienee ainakin lähes yhtä suuri kuin vesiturbiineista saatava sähkö, kun turbiinien luukut avataan.

Tämä muistuttaa AKM:n mielestä ns. IKILIIKKUJAA, joita ei pitäisi lähteä rakentamaan.

Neuvostoliitossahan on myös ollut aikaisemmin näitä jokien ja järvien ohjailuprojekteja, joissa mm. kuuluisasta ja erittäin kalaisasta Aralin järvestäkin tehtiin kuivunut suolajärvi.

Kiinassa tuntuu myös olevan suurta innostusta Mekog-joen patoamisen kohdalla. Tiettävästi ympäristökatastrofit ovat olleet huomattavat, mutta ne on pääasiassa tapahtuneet Kiinan muurien ulkopuolella.

AKM on kuitenkin sitä mieltä, että Suomessa ei ole vielä hyödynnetty kaikkea Suomen makeisiin vesiinkään liittyvää potentiaalia, koska Suomen alueelle sataa vuosittain vettä eri muodoissaan ilmeisesti suunnilleen 169 000 milj. litraa.

Jos tästäkin vesimäärästä esim. 25% voidaan viedä tankkilaivoilla tai pullotettuina janoisille maailman kansalaisille, niin siitäkin voidaan saada vientituloja jopa ainakin 20 miljardia euroa vuodessa, eikä mitään tuulivoimaloita tarvita, kun vesi valuu painovoiman avulla tankkilaivaan tai pulloon.

Eihän mikään ole niin haluttu elintarvikekaan kuin VESI VANHIN VOITEHISTA!!!

ottoRe: Pari pähkinää nimimerkille akm1.6.2023 7.03
Kiitänpä vielä jälkikäteen kattavasta talouskatsauksesta aakooämmää.

Ja myös itse asiasta.

Siis vihreän energian varastoinnin mahdollisuuksista sekä koko homman järkevyydestä.

Eilinen (lausutaan öylönen) uutispäivähän toitotti aamusta iltaan tätä yhtä ja samaa ilosanomaa.

Kaikista tuuteista.

Samaa ja lähes samaa Ilosanomaa, jolle ei näytä olevan olemassa teknisiä eikä myöskään taloudellisia realiteetteja tulla todeksi.

Siis tulla todeksi tässä ja nyt.

Vihreä siirtymä on ideologinen tavoite ja haavekuva, joka lupaa utopiaa mutta tullee johtamaan dystopiaan.

Ollaan lähdössä johonkin ilman että tiedetään mitä kautta ja miten mennään.

Taidankin tässä nyt lähteä kalaan ja sitten tekemään vielä lisää polttopuuta.

Kun kolea on tuo kelikin...

alan kolmas miesRe: Pari pähkinää nimimerkille akm2.6.2023 1.31
Näyttää vahvasti siltä, että Suomessa vihervasemmistolaiset ja myös PETTERI ORPO näyttää koko ajan ottavan mallia noissa energia-asioissa Amerikan Seniilin Presidentin eli Joe Bidenin holtittomasta rahankäytöstä.

Amerikassa Seniilin Joen velkavetoinen politiikka oli jo ajanut LIITTOVALTIONKIN jo haudan partaalle, kun liittovaltion kassassa oli varoja enää muutamaksi päiväksi ja tästä syystä oli pakko saada kesäkuun 5. päivään mennessä kongressilta lupaus siitä, että lisää velkaa voidaan ottaa.

Kongressissa on nykyään republikaaninen enemmistö ja he haluavat ihan oikeasti pistää jarrut päälle velkavetoiselle Joe Bidenin politiikalle.

Ei Amerikassakaan voi syödä enemmän kuin tienaa!!!

Eilen sitten sovittiin Amerikassa, että velaksi elämistä aletaan hillitsemään.

Koska senaatissa on kuitenkin periaatteessa demokraattienemmistö, niin kovin radikaaleihin rajoituksiin rahankäytössä ei vielä päästy.

Tarkoitus kuitenkin on, että vuoden 2025 alusta suunta kääntyy, mikäli presidentiksi tulee republikaani.

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että Donald J. Trump olisi tässä kisassa kovilla.

Joka tapauksessa eilen hyväksytty velkakaton nosto merkitsi sitä, että vuoden 2021 alussa ollut 22.0 triljoonan dollarin eli siis 22 000 miljardin dollarin velkakatto saa nousta 1.1.2025 mennessä enintään 31 400 miljardiin dollariin.

Kasvuahan tässä on yhdessä fiskaalivuodessa komeasti 42.7%.

Tämä on suurin piirten BILE SANNAN vihervasemmistolaisen "vastuullisen" budjettipolitiikan tahtia!!!

Dollarin arvohan on nykyään noin 93% Euron arvosta, joten nuo Amerikan taalaluvut ovat lähes samoja myös euroina.

Isoja näyttää luvut Amerikassa olevan.

Meitä pitäisi ainakin hieman kiinnoistaa, mitä noiden isojen lukujen sisällä oikein on, mutta ei Suomen valtamedia tai johtavat poliitikot niistä meille hiiskahda halaistua sanaa.

Tuskin ainutkaan suomalainen toimittaja edes tietää, mitä nuo Amerikan triljoonat oikein tarkoittaa.

Se on joka tapauksessa selvää Valkoisen talonkin ilmoituksen mukaan, että suuri osa noista velkarahoista tullaan Seniilin Joen aikana ohjaamaan epädemokraattisen puolueen ajamaan kalliiseen ns. New Green Dealiin.

Pelkästään näissä rahoissa Seniilli Joe on neuvotellut komeat luvut, kun vuoden 2021 alussa olleita puhtaan energian investointikustannuksiakin sovittiin nostettavaksi 16.7 miljardilla 44.9 miljardiin dollariin.

En lähde nyt tätä Amerikan rahankäyttöjä lähemmin selittelemään, koska siihen ei riitä edes kuukauden työskentely ja saattaisi joutua kirjoittamaan asiasta jopa väitöskirjan.

Pienenä yksityiskohtana voin kuitenkin mainita, että Seniili Joe päätti mm. perustaa 150 miljoonalla dollarilla ns. DOE's Office of Clean Energy Demostrations, joka vastannee suunnilleen Suomessa olevaa valtion Energiavirastoa.

Suomessahan ENERGIAVIRASTO periaatteessa puolestaan valvoo meillä sitä, miten verorahoja ohjataan ns. VIHREÄN SIIRTYMÄN HANKKEISIIN, joita taas ohjataan EU:n Brysselin pääkonttorista.

Tässäkin täytyy nyt suhteuttaa asioita myös Suomen ns. Hyvinvointialueiden Soteen, jossa meillä on tarkoitus käyttää vuosittain yhteensä noin 23.6 miljardia euroa ns. hyvinvointiin.

Ei meillä kuitenkaan näissä talkoissa 150 milj. euron valvontakonttori alkuunkaan näytä riittävän.

Meillä tarvitaan lähes 10 miljardin euron HALLINTOHIMMELI 21 aluekonttoria varten.

Amerikan Energiavirasto alkaa siis valvoa 21 miljardin dollarin budjettia, jolla rahoitetaan VIHREÄN VEDYN HANKKEITA, ENERGIA VARASTOJA, KEHITTYNYTTÄ YDINVOIMAA, HIILEN SIDONTAA, VARASTOINTIA SEKÄ SÄHKÖVERKKOJA ja monia muita VIHREÄN ENERGIAN HANKKEITA.

Kun budjettisopu eilen Amerikassa syntyi, niin Lousianan republikaanien kriittinen Senaattori John Kennedy kysyi Joe Bidenin hallituksen edustajalta, voisiko hän nyt sitten ystävällisesti kertoa, kuinka paljon tällä massiivisella Renewable Energy budjetilla maapallon ilmaston lämpeneminen hidatuu.

Ei pystynyt Seniilin Joen edustaja vastaamaan tähän selvään ja yksinkertaiseen kysymykseen, vaikka Kennedy kysyi asiaa senaatissa monta kertaa peräkkäin.

Kyllä meitäkin Suomessa pitäisi tämä VETY HUBIEN rakentelu edes jossain määrin huolettaa, kun kepulaisten MIKA LINTILÄN PORUKKA ja YLE:kin on lähes päivittäin esitellyt sitä, kunka Suomeen rakennetaan noita VETY hankkeita jo 85 miljardillla EUROLLA lähivuosina.

Huolta näissä MIKA LINTILÄNKIN VETYHANKKEISSA aiheuttaa se, että Suomessakin Plug Powerin Suomen kolmea VETYHANKETTAKIN meille esittelemässä käynyt CEO Andy Marsh, joka Lintilän mukaan esitteli hankkeet hienosti englannin kielellä, näyttää parhaillaan olevan Delawaren ja Kalifornian San Fransiscon oikeuslaitoksissa syytettynä siitä, kun yhtiö on tullut kertoneeksi aivan liian ruusuisia talouslukuja meneillään olevista ja tulevista elektrolyysilaitosten myyntilukemistaan - siis liikevaihtoluvut on kerrottu periaatteessa tuplana.

On todella lisäksi myös huomattava, että tässäkin Mika Lintilän hankkeessa ammoniakkia ja vihreätä vetyä näyttää olevan ryhtymässä kaupittelemaan jo TERRAFAMESSAKIN kunnostautunut kohuyhtiö TRAFIGURA!!!!

Tämä PLUG POWERin sensaatomainen kasvu näyttää siis suuresti muistuttavan taannoista ENRONIN tapausta, josta ENRONIN johtalle Kenneth Laylle annettiin oikeudessa elinkautinen tuomio, kun Lay oli lahjonut vuosina 1985-2001 energia-asioissa sekä republikaanien Bushien perhettä että myös johtavia demokraatteja erilaisissa kaasu- ja muissa energiahankkeissa ja oli luovasti säveltänyt ENRONIN tilinpäätöksiä yhdessä maailman johtaviin tilintarkastusyhteisöihin kuuluneen Arthur Andersson-yhtiön kanssa, mutta ENRONIN bisnekset olivat kuitenkin ns. huuhaa bisneksiä ja niinpä ENRONISTA tuli siihen mennessä Amerikan suurin konkurssi, jonka tilinpäätöksen mukaan yhtiön tase oli konkurssihetkellä 2.12.2001 63.4 miljardia dollaria.

Kenneth Lay ehti kuitenkin kuolla oikeudenkäynnin aikana, joten hän selvisi tästä pyramidihuijauksesta kohtalaisen kuivin jaloin hautaan.

Koomasta noussut ANTTI RINNEHÄN ilmoitti laatiessaan vuonna 2019 talouden suuntaviivat Suomelle aina vuoteen 2022 saakka, että Suomi on selvästi kokoansa suurempi maa, kun siirrytään "vastasykliseen" talouspolitiikkaan.

YLE:n VIHREÄN VEDYN-INTOILIJAT näyttävätkin kuvittelevan, että jotenkin Suomen talous on näissä VIHREÄN VEDYN HANKKEISSA jopa noin 4 kertaa suurempi talous kuin Yhdysvallat!!!

Täytyy vain toivoa, ettei PETTERI ORPO lähde toteuttamaan näitä VIHREÄN VEDYN investointeja ainakaan verovaroin, koska eihän me vielä ole edes toivuttu FORTUMINKAAN UNIPER KATASTROFISTA!!!

Olihan meillä aikoinaan kokoomuksessa myös nouseva taloustähti OLLI-PEKKA HEINONENKIN, joka sotkeutui LIPPOSEN PUNAMULTA HALLITUKSEN aikaan Saksassa SONERAN puhtaan ilman ostamiseen ns. UMTS kaupoissa.

Tuo OLLI-PEKKA tuntuu olevan kovin hankala nimi liikemaailmassa, kun muistaa senkin, että NOKIAN OLLI-PEKKA KALLASVUOKIN rakenteli NOKIASTAKIN lopulta PALAVAN ÖLJYNPORAUSLAUTAN.

Pari päivää sittenhän Mika Lintilä esitteli siis jo amerikkalaisen Plug Power -yhtiön VIHREÄN VEDYN HANKKEET, joissa rahaa on tarkoitus laittaa palamaan ketahjeitolla 5.6 miljardia EUROA.

AKM milestä, nämä Suomen VIHREÄN VEDYN hankkeet näyttää siis olevan jo Amerikankin hankkeita kunnianhimoisempia.

Mitenhän meidän pienen maan mahtaa tässä kovassa VIHREÄN VEDYN KILPAILUSSA oikein käydä, kun PETTERI ORPOKIN tuntuu näissä VETY HANKKEISSA selvästi uskovan jo JOULUPUKKIINKIN!!!!

ottoRe: Pari pähkinää nimimerkille akm2.6.2023 6.00
Kovin on tuulisia olleet viime päivät.

Ja tuulisina taitavat jatkua aina juhannukseen saakka ainakinnoiden ennusteiden mukaan.

Myllyt jauhaa täydellä teholla. Nuo puolitoista tuhatta tuulivoimalaa tässä maassa.

Ja onhan se Olkiluoto kolmonenkin verkossa jo.

Maailman kallein rakennus kuuleman mukaan.

Liekö hintaan laskettu mukaan noiden tuulimyllyjen rakennuskulungit ja valtion tukiaiset siltä ajalta kun kolmosen valmistumista odotettiin?

Odotettiin toistakymmentä vuotta!

Kysynpä vaan taas.

Alan (olla) miesRe: Pari pähkinää nimimerkille akm3.6.2023 21.33
Ei saa kiusata kippeetä miestä!

ottoRe: Pari pähkinää nimimerkille akm30.6.2023 20.22
Loppukuu olikin sitten tyyntä.

Niin tyyntä, jotta pörssisähkön hinta käväisi yli 20 sentin.

Kuuma ja tyyni ovat lähes yhtä huono yhdistelmä kuin kova pakkanen ja tyyni.

Harvoinhan pakkasella tuulee.

Taas kerran nähtiin miten tuulimyllyt saivat sähkömarkkinat sekaisin.

alan kolmas miesRe: Pari pähkinää nimimerkille akm30.6.2023 21.43
Pahin tuulivoima villitys lienee jo loppumassa. Ainakin uusilta tuulipuistoilta loppui tuki jo muistaakseni vuonna 2017.

Norjassa tuulivoimaloita kuitenkin aletaan varmaan pian jo purkamaan ja Suomessakin on alettu keskustella tuulivoiman todellisista kustannuksista ja vaikutuksista luontoon sekä tietysti ihmisiin.

Kuuluu meluhaitatkin olevan merkittävät jopa Närpiössä.

Sähkön käytölle on kaksi huippua:

-talvella 25-30 pakkasilla, kun ei sanotaan 3 viikkoon jurikaan tuule

- kesällä mätäkuussa, kun ei juurikaan kuukauteen tuule, mutta tarvitaan kaikki pakastimet ja viilennyskoneet ja roottorit pyörimään, että ilma kiertää

Pohjakuormaa tulee sähkölle, kun Tesloja ja muita sähköhärpäkkeitä ladataan yötä päivää, niin kullä markkinasöhkölle hintaa tulee!!!

Tämäkin valtion tuen avulla rakennetulle pilvilinnalle taitaa käydä samoin kuin taannoin kävi NOKIALLE.

Kun tuli ELOP johtajaksi Kanadasta, niin totesi ensi töikseen, että NOKIA onkin palava ÖLJYNPORAUSLAUTTA!!!

Mikä ihme siinä on, että Suomessa kaikki jätti-investoinnit kuten Fortumin UNIPER kaupatkin menee aina pieleen???

ottoRe: Pari pähkinää nimimerkille akm2.7.2023 13.41
Suomi on vielä vuosia ylisuurten tuulivoimaloiden "kaatopaikka".

Saksaanhan noita 300 metriin kohoavia ei saa enää rakentaa.

Näiden sanotaan meillä olevan ns. markkinaehtoisia, omilla toimeen tulevia.

Energian varastointiongelman lisäksi tuulimyllyt ovat aiheuttaneet kantaverkkoyhtiölle valtaisan uusien linjojen rakennustarpeen.

Tätä koskeva propagandalehtinen jaettiin Maaseudun Tulevaisuus-lehden mukana jokunen päivä sitten.

Metsää ja peltoa menee näiden linjojen alle kymmenin tuhansin hehtaarein.

Monen maasta toimeentulevan elinkeino loppuu siihen.

Samaan aikaan rajoitetaan puun käyttöä mm. maatalousrakennusten rakentamiseen.

Jotta maailma pelastuisi.

Kaiken tämän takaa tietty "maaseudun etuja" ajava puolue.

Kuinkas muuten.Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: