Keskustelu

PVPikkukunta irtisanoo Osuuspankkitalletukset15.6.2015 15:21
Moro,
YLE: "
Paikalliset vastustivat Rautavaaran Osuuspankin sulkemista huhtikuussa. Kuva: Timo Heikura / Yle


Mistä on kyse?

?Rautavaaran kunta aikoo nollata talletustilinsä saldon Osuuspankissa.
?Kunta protestoi Osuuspankin paikalliskonttorin sulkemista Rautavaaralla.

Rautavaaran kunta toteuttaa uhkauksensa ja siirtää varansa pois Osuuspankista, kertoo kunnanjohtaja Unto Murto. Taustalla on Osuuspankin paikalliskonttorin sulkeminen Rautavaaralla toukokuun lopussa.

Pankkiverkosto on harventunut muuallakin, mutta rautavaaralaiset eivät ole nielleet konttorin sulkemista purematta. Huhtikuussa lähes joka kolmas kuntalainen antoi nimensä lakkauttamista vastustavaan adressiin. Lisäksi rautavaaralaiset ahtautuivat joukolla pankkikonttoriin protestoimaan sen sulkemista.

Kunnan talletuksia on ollut Osuuspankissa 620 000 euroa. Tällä hetkellä tilillä on enää 400 000 euroa. Kunnanjohtaja Unto Murto arvioi, että talletustilin saldo saadaan nollille elokuun loppuun mennessä. Tilin saldoa syödään maksamalla kunnan laskuja Osuuspankin tililtä, ja sinne ei siirretä uusia tuloja.

Kunnan käyttövarat siirtyvät Nordeaan. Rautavaaran kunnan varoja on ollut Nordeassa jo vuosia.

Pankkikapinaan ryhtynyt Rautavaara ei voi kuitenkaan kokonaan jättää asioimista Osuuspankissa. Jos OP:sta saadaan halvin lainatarjous, siihen on hankintalain vuoksi tartuttava. Kunnalla on nytkin lainoja, jotka jäävät Osuuspankkiin."

Gandhi aikoinaan toteutti väkivallatonta kapinamieltä, niin myös Rautavaara. Oikeaa henkeä.

jussiRe: Pikkukunta irtisanoo Osuuspankkitalletukset29.12.2021 21:21
osuuspankki suomen paskin pankki.. yritykseni lopetti tilit ja tileillä olleet n. miljoona euroa siirrettiin toiseen parempaan pankkiin ...

alan kolmas miesRe: Pikkukunta irtisanoo Osuuspankkitalletukset31.12.2021 0:46
Alkaa olla korkea aika ryhtyä harkitsemaan KUNNALLISTEN PANKKIEN perustamista.

Ennen vanhaan Suomessakin oli jokaisessa kunnassa Osuuspankki, Säästöpankki, Postipankki ja sitten liikepankit KOP (perustettu1889) ja Yhdyspankki (perustettu 1919).

Ensimmäin työväen säästöpankki (Loimaa säästöpankki) perustettiin 1899 ja työväen säästöpankit liittyivät yhteen vuonna Suomen Työväen Säästöpankiksi vuonna 1971, mutta STS Oy lakkasi toimintansa lamavuonna vuonna 1992 ja sulautettiin KOP:iin.

Sitten oli vielä Ahvenanmaalainen Ålands Bank (perustettu 1919) sekä AKTIA Pankki ja Hesingin Osake Pankki (perustettu 1913) ja muutama muu päälle.

Aktia on Suomen nykyisin toimivista talletuspankeista vanhin. Pankki perustettiin 1825 nimellä Helsingfors Stads Sparbanks Inrättning, perustamisjärjestyksessä toisena säästöpankkina Suomessa.

Säästöpankin perustamiseen ajoivat yhteiskunnalliset syyt. Työttömyys, köyhyys ja kerjäläisyys olivat tuolloin kärjistyneet Helsingissä ja köyhäinavun oli havaittu passivoivan köyhiä.

1990-luvun laman seurauksena KOP ja Yhdyspankki yhdistettiin. Postipankin nimi muutettiin Leoniaksi vuonna 1998 ja se myyttiin Nalle Wahlroos johtamalle Sampo konsernille, joka taas myi Leonian pankkitoiminnan Danske Bankille seuraavasti:

"Postipankki (lyh. PSP) oli Suomessa vuodesta 1887 toiminut valtio-omisteinen pankki, joka muutti nimensä Leonia-pankiksi vuonna 1998.

Leonia yhdistyi Sampo-konsernin kanssa vuonna 2001, minkä jälkeen pankki otti käyttöön Sampo Pankki -nimen. Vuonna 2006 Sampo-konserni myi pankin tanskalaiselle Danske Bankille."

Osuuspankki on tänään suurin kotimainen pankkikonserni, jonka kehitys on ollut seuraava:

"Suomessa toimii nykyisin kaksi kilpailevaa osuuspankkien yhteenliittymää.

OP muodostuu alueellisista osuuspankeista. Ryhmä sai alkunsa osuuskassoista 1902.

Osuuspankkimuotoisten pankkien lisäksi ryhmässä toimii osakeyhtiömuotoinen liikepankki OP Pankki Oy.

POP Pankki -ryhmä erosi muista osuuspankeista 1997, kun osa paikallisista osuuspankeista jättäytyi osuuspankkien tiivistyneestä yhteistyöstä pois.

Molemmat ryhmät toimivat valtakunnallisesti, tosin OP:n toimialue on laajempi. Itsenäiset osuuspankit ovat usein ns. paikallispankkeja samoin kuin säästöpankit."

"Osuuskassat edelsivät osuuspankkeja. Ensimmäiset osuuskassat aloittivat toimintansa 1903.

Osuuskassojen tarkoitus oli myöntää lainoja maatalouden kehittämistä varten. Myöhemmin niiden toiminta laajeni muihinkin lainoihin ja talletuksiin.

Nykyisin toimivista osuuspankeista vanhin on Loimaalla toimiva Niinijokivarren Osuuspankki. Pankin perustamiskokous pidettiin 12.11.1902.

Vuoden 1970 alussa uuden pankkeja koskevan lainsäädännön voimaan tullessa osuuskassat muuttuivat osuuspankeiksi.

Hallituksen pyrkimyksenä oli saada kaikille pankkilaitostyypeille ? osuuspankeille, säästöpankeille ja liikepankeille - samantapaiset vaatimukset ja velvollisuudet.

Muutoksia tuli mm. osuuspankkien sääntöihin, omistussuhteisiin, vakavaraisuuteen, vakuusrahastoon ja kiinteistöomistukseen.

Muutoksen yhteydessä Osuuskassojen Keskus Oy:stä tuli Osuuspankkien Keskuspankki Oy (OKO), Osuuskassojen Keskusliitosta Osuuspankkien Keskusliitto ja Osuuskassajärjestöstä Osuuspankkijärjestö.

Osuuspankkien ensimmäisenä toimintavuonna 1970 Suomessa oli 445 osuuspankkia."

Osuuspankkien haasteena oli 1970-luvulla heikko vakavaraisuus.

Vakavaraisuusvaatimus 2 % asetettiin vuonna 1970, ja se tuli täyttää 10 vuoden kuluessa. Tuolloin osuuspankkien yhteenlaskettu vakavaraisuus oli 1,6 %.

1970-luvun lopulla päästiin jo 2,8 prosenttiin, mutta yksittäisillä pankeilla oli ongelma täyttää lain vaatimukset. 1980-luvun mittaan tilanne parani."

Suomen liityttyä EU:hun pankkitoiminnan keskittyminen harvojen isojen pankkikonsernien käsiin on vahvistunut ja pankkien muuttuminen käytännössä nettipankeiksi paikallisten pankkien toiminta on tullut modernisti sanottuna haasteelliseksi.

Pankkitoimintaa ei enää säädellä paikallisesti, valtion tasolla vaan koko EU:ta koskevilla pankkidirektiiveille, jotka meille syötetään EKP:n poliittisten keskuspankkiirien toimesta.

Tässä pankkijärjestelmässä rahaa on nyt syydetty ympäri eurooppaa mielin määrin, jotta kaiken maailman utopiahankkeita on saatu viedä läpi ilman ainuttakaan kriittistä kannanottoa.

Yksi keskeisimpiä näistä hankkeista on tietysti progressiivisten saksalaisten aktivistien käynnistämä mieletön ILMASTOHYSTERIA ja korruptoitunut päästökauppa.

Lopputuloshan tässä PANKKILEIKISSÄ näyttää olevan se, että pääomat näyttää keskittyvän vain harvojen ja mielellään vielä syvästi korruptoituneiden tahojen ja investorien käsiin.

Pankkitoiminta on siis käytännössä täysin irtautunut paikallisten ihmisten raha-asioiden hoidosta.

Tästä yksinkertaisesta syystä Suomessa ei enää kohta ole ainoassakaan kunnassa pankkikonttoria, vaan asiat hoidetaan pankkien pääkonttoreista erilaisten pankkirobottien avulla, jotka määräävät sen kenelle lainaa annetaan ja kenelle ei.

Kun käteinen on käytännössä kokonaan poistunut maksuvälineiden joukosta, niin kansalaisten rahavarat on käytännössä kokonaan SOSIALISOITU SUURTEN PANKKIKONSERNIEN KÄSIIN, jotka eivät nykyään enää edes maksa ottolainauksestaan siis säästöille käytännössä lainkaan korkoa, mutta kuitenkin rahavarat on otettu pannkien täydelliseen kontrolliin, kun esim. työstä maksettava korvaus on siirrettävä ainakin jossain vaiheessa ahneiden pankkien tileille.

Samalla tavalla asiakkaan hakiessa lainaa investointiensa ja rahoitustarpeensa hoitamiseksi, ensimmäiseksi kysytään, onko hankkeelle olemassa reaalivakuuksia.

Aikoinaan yleinen henkilötakaus ei nykyään olekaan enää edes vessapaperin arvoinen.

Tässä uudessa tilanteessa on siis selvästi tullut aika ryhtyä miettimään, miten ns. pienen ihmisen rahoitustarpeita voidaan esim. pienissä ja suuremmissakin kunnissa hoitaa.

Pienten ihmisten pankkkiasioita hoitamaan perustettiin Suomessa vapaaehtoisjärjestö Naisten Pankki

"Naisten Pankki on suomalainen keksintö. Se sai alkunsa Liberiassa tammikuussa 2007 vierailleiden suomalaisten naisten ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyönä.

15 naisen ryhmä tutustui Liberiassa naisten asemaan ja sen seurauksena he päättivät perustaa Naisten Pankin."

ON SE VAAN KUMMA, ETTEI MIEHISTÄ OLE MIHINKÄÄN!!!

EI MEIDÄN OLE PAKKO ALISTUA EU:N PANKKEJA KOSKEVAAN PAKKOVALTAAN.

Vielä 1960- ja 1970-luvulla Suomessakin esim. DEMAREILLA oli suurena haaveena PANKKIEN SOSIALISOINTI. Silloin se ei vielä toteutunut, mutta EU:n aikana ei mikään ole sitä enää estänyt.

Nyt joukkojen onkin noustava BARRIKAADEILLE ja ruvettava vaatimaan, että pankkitoiminnan on palattava juurilleen.

Kun em. mainittuun PIENEN ASIALLA OLEMISEN tavoitteeseen päästään, niin kaikenlainen yritteliäisyys alkaa taas viritä ympäri Suomen niemen ja tämän seurauksena tietysti myös maaseutukiinteistöjenkin arvot nousevat oikealle tasolleen.

Saattaa hyvin olla, että asian hoitaminen edellyttää myös lainsäädännöllisiä toimia.

On käsittämätöntä, että nykyään esim. eduskunnassa ei yksikään edustaja ole hiiskatanut mitään siitäkään, kuinka valtio ja suurpankit 1990-luvun lamassa roskapankki Arsenalin avulla ryöstivät 35% Suomen kansalaisten ja yritysten varallisuudesta ilman mitään korvauksia.

Muistaaksen ainoastaan LAURA HUHTASAARI on vaatinut tältä osin TOTUUSKOMISSION PERUSTAMISTA.

Tietysti kiilusilmäiset EU:n pakkovallan kannattajat on hymyilleet, että TIKULLA SILMÄÄN SITÄ JOKA VANHOJA MUISTELEE!!!

Keskittäminen on tuhon tie. Suomalaiset ovat sen nähneet aivan vierestä, kun juuri on vietetty 30 vuotispäivää sen muistoksi, kun 70 vuoden jälkeinen kaiken vallan yhdelle aatteelle keksittänyt kommunistinen NEUVOSTOLIITTO romahti yhdessä yössä kuin KORTTITALO!!!

MIKSI ME KUITENKIN NIIN HENKEEN JA VEREEN KOKO AJAN KUITENKIN VANNOTAAN AINAISEN KESKITTÄMISEN NIMIIN, KUN SE SELVÄSTI NÄYTTÄÄ KUITENKIN OLEVAN TUHON TIE???!!!!

YLE:n kanavilla JARI TERVON johdolla parhaillaan kerrotaan, kuinka sinisilmäisesti koko Suomen kansa valehteli itselleen, että KOMMUNISMI on hieno aate ja NEUVOSTOLIITTO ON KAIKKIEN RAUHAA RAKASTAVIEN UNELMA VALTIO.

KAIKKI OLI KUITENKIN VALETTA JA ITSEPETOSTA!!!

KYSYMYS ON JÄRJEN KÖYHYYDESTÄ.

KESKEISTÄ OSAA TÄSSÄ NÄYTTELEE TIETYSTI KORRUPTOITUNUT MEDIA (YLE & HESARI), JOKA PAKKOSYÖTTÄÄ KANSALLE TÄYTTÄ FUULAA TUUTIN TYYLIIN 24h/7!!!!

NYTKIN UUTISISSA KERROTTIIN, ETTÄ KORONATARTUNTOJA OLI JO YLI 9 600, mutta sivulauseessa SALAPOLIISI KIRJAILIJA MATTI RÖNKÄ KUITENKIN TOTESI, ETTÄ ISOMPI LUKU ON USEIDEN PÄIVIEN TULOS, EIKÄ MITÄÄN MERKITTÄVÄÄ MUUTOSTA NORMAALISSA NOIN 3 000 tartunnan tasossa tai sairaalahoidoissa ole ollut havaittavissa.

Sitten taas kerrottiin, miten ympäri EU:ta ja tietenkin myös Suomea koronapassitoiminta ja muukin häsläys on mennyt täyteen kaaokseen.

RÖNKÄKIN TAAS IHMETTELI, ETTÄ MITEN ETELÄ-EUROOPPA SELVIÄÄ TÄSTÄ KORONAN AIHEUTTAMASTA KAAOKSESTA????Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: